Monday, March 30, 2015

ခရီးသြားက႑၏ အမွတ္တရပံုရိပ္တစ္ခု (ေဆာင္းပါး)

မ်ဳိးျမင့္သန္း (မန္းစက္ေျမ)
ေကာလာဟလမ်ဳိးမွတစ္ပါး အမွန္တကယ္ ျဖစ္ရပ္တစ္ခုႏွင့္ပတ္သက္၍ ေကာင္းသတင္း၊ မေကာင္းသတင္းပ်ံ႕ႏွံ႔မႈ အေပၚ တြင္ ျမန္မာစာေပေလာက၌ ေရးသားသံုးႏႈန္းေလ့ရွိေသာစကားပံုတစ္ခုမွာ ''ဟုတ္လို႔ေက်ာ္ ပုပ္လို႔ေပၚ'' ဟူ၍ မွတ္သားခဲ့ မိဖူးပါသည္။ ယခုလည္း အဟုတ္မွန္၍ တကယ္ေက်ာ္ခဲ့သည့္ ျမန္မာႏုိင္ငံခရီးသြားက႑၏ အမွတ္တရ မွတ္တုိင္တစ္ခုႏွင့္ ပတ္သက္၍ တင္ျပလိုပါသည္။

၂ဝ၁၁ ခုႏွစ္ ျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္အစိုးရသစ္ တာဝန္ယူၿပီးေနာက္ သိသာထင္ရွားေသာ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး လုပ္ငန္းစဥ္ မ်ားေၾကာင့္ ႏုိင္ငံတကာ အသုိက္အဝန္း၏ ေႏြးေထြးရင္းႏွီးမႈမ်ား တုိးတက္မ်ားျပားလာခဲ့သည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ၾကြယ္ဝေသာ ယဥ္ေက်းမႈႏွင့္ သဘာဝအေမြအႏွစ္မ်ား ေပါင္းစပ္မႈရလဒ္အျဖစ္ ျမန္မာႏုိင္ငံသို႔ ၂ဝ၁၃ ခုႏွစ္တြင္ ႏုိင္ငံျခားခရီးသြား ဧည့္သည္ ၂ ဒသမ ဝ၄ သန္းေရာက္ရွိခဲ့ၿပီး ယခင္ႏွစ္ထက္ ၉၃ ရာခိုင္ႏႈန္း တုိးတက္ခဲ့ပါသည္။၂ဝ၁၄ ခုႏွစ္တြင္ ေမွ်ာ္မွန္း ေဆာင္ရြက္ခဲ့ေသာ ခရီးသည္ သံုးသန္းကို ေက်ာ္လြန္ခဲ့ၿပီး ၃ ဒသမ ဝ၈၁ သန္းေရာက္ရွိကာ ယခင္ႏွစ္ထက္ ၅၁ ရာခိုင္ႏႈန္း တုိးတက္ခဲ့ပါသည္။
၂ဝ၁၃ ခုႏွစ္ ASEAN SEA Games ၿပိဳင္ပြဲႀကီး၊၂ဝ၁၄ ခုႏွစ္ ASEAN အလွည့္က်ဥကၠ႒တာဝန္မ်ားကို ေက်ပြန္စြာ ထမ္းေဆာင္ႏုိင္သကဲ့သို႔ G 20 ထိပ္သီးအစည္းအေဝးႀကီးသို႔ပင္ တက္ေရာက္ရန္ဖိတ္ၾကားခံခဲ့ရေသာ ကမၻာ့ႏုိင္ငံႀကီးမ်ား ျဖစ္သည့္ အေမရိကန္၊ ႐ုရွား၊ တ႐ုတ္၊ အိႏိၵယအပါအဝင္ ႏုိင္ငံႀကီးမ်ားႏွင့္လည္း ရင္းႏွီးပြင့္လင္းစြာ ေဆြးေႏြးႏုိင္ခဲ့ပါသည္။
သိသာထင္ရွားေသာ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားႏွင့္ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈမ်ား၏ အက်ဳိးရလဒ္တစ္ခုအျဖစ္ ျမန္မာႏုိင္ငံ ခရီးသြား က႑အတြင္း ေပၚထြန္းလာ ခဲ့ျပန္ပါၿပီ။ ၎မွာ Lonely Planet Traveller မဂၢဇင္းမွ ''Lonely Planet Traveller Destination Awards 2014"၂ဝ၁၄ဓတတိယအႀကိမ္ေျမာက္ ဆုခ်ီးျမႇင့္ပြဲတြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံအား အေကာင္းဆံုး AEC ႏုိင္ငံ ခရီးသြားဆု (Best in Travel-AEC Country) ခ်ီးျမႇင့္ျခင္းခံရသည္။
အဆုိပါဆုသည္ ခရီးသြားလုပ္ငန္းျမႇင့္တင္ရန္ႏွင့္ ကမၻာလွည့္ခရီးသြား မ်ားအား အေကာင္းဆံုးႏုိင္ငံမ်ားသို႔ လည္ပတ္ ႏိုင္ေရး အားေပးတုိက္တြန္းရန္ ရည္ရြယ္က်င္းပျခင္းျဖစ္ၿပီး အြန္လိုင္းမွ စာဖတ္သူမ်ား၏ ၂ဝ၁၄ ခုႏွစ္ ဇူလိုင္လမွ စက္တင္ဘာလအတြင္း ေလ့လာဆန္းစစ္ခ်က္မ်ားအေပၚ အေျခခံ၍ ဆုေရြးခ်ယ္ေပးအပ္ျခင္းျဖစ္ပါသည္။
Lonely Planet Traveller မဂၢဇင္းႀကီး၏ သမုိင္းေၾကာင္းႏွင့္ ကမၻာလွည့္ ခရီးသြားဧည့္သည္မ်ားအေပၚတြင္ ထုိမဂၢဇင္းႀကီး ၏ ၾသဇာတိကၠမ ႀကီးမားလႊမ္းမုိးမႈကို အနည္းငယ္တင္ျပလိုပါသည္။ Lonely Planet သည္ ပုဂၢလိကပိုင္ Media လုပ္ငန္းတစ္ခုျဖစ္ၿပီး ၾသစေၾတးလ်ႏုိင္ငံ မဲလ္ဘုန္းၿမိဳ႕တြင္ အေျခစိုက္ေသာ ကမၻာ့အႀကီးဆံုး ခရီးသြားလမ္းၫႊန္စာအုပ္မ်ား ပံုႏွိပ္ထုတ္ေဝေရး လုပ္ငန္းတစ္ခုျဖစ္ပါသည္။ ၁၉၇၂ ခုႏွစ္တြင္ ကမၻာလွည့္ခရီးသြား လာျခင္းကို ဝါသနာႀကီးလွေသာ Tony Wheeler ႏွင့္ Maureen Wheeler ဇနီးေမာင္ႏွံမွ ၎တို႔၏မဂၤလာဦးပ်ားရည္ဆမ္းခရီးမွ စတင္အေျချပဳတည္ေထာင္ခဲ့ၿပီး ၁၉၇၅ ခုႏွစ္တြင္ ပထမဆံုးစာအုပ္ကို Across Asia on the Cheap အမည္ျဖင့္ ပံုႏွိပ္ထုတ္ေဝခဲ့ၿပီး တစ္စတစ္စ ေအာင္ျမင္ မႈရရွိလာခဲ့ပါသည္။ ၂ဝဝ၇ ခုႏွစ္တြင္ Wheeler ဇနီးေမာင္ႏွံႏွင့္ ရွယ္ယာရွင္ John Sin gleton တို႔မွ BBC Worldwide သို႔ ကုမၸဏီ၏ရွယ္ယာ ၇၅ ရာခိုင္ႏႈန္းကို ေရာင္းခ်ခဲ့ပါသည္။
ထုိ႔အျပင္ Lonely Planet's Online Community. ''Thorn Tree" ကို ၁၉၉၆ ခုႏွစ္တြင္ စတင္ဖန္တီးခဲ့ၿပီး ကမၻာလွည့္ ခရီးသည္ သန္းေပါင္းမ်ားစြာထံမွ ခရီးသြားအေတြ႕အႀကံဳမ်ားဖလွယ္ျခင္းႏွင့္ အႀကံဥာဏ္မ်ားရယူျခင္း အတြက္ အသံုးျပဳခဲ့ပါ သည္။ ၂ဝဝ၃ ခုႏွစ္တြင္ BBC မွ Lonely Planet ၏ ပိုင္ဆုိင္မႈအခ်ဳိ႕ကို အေမရိကန္ ဘီလ်ံနာ Brad Kellely ၏ NC2 Media သို႔ေရာင္းခ်ခဲ့ပါသည္။ လက္ရွိတြင္ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု၊ အဂၤလန္၊ တ႐ုတ္၊ အိႏိၵယႏုိင္ငံမ်ားတြင္ ႐ံုးခြဲမ်ား ဖြင့္လွစ္ကာ ဝန္ထမ္းေပါင္း ၄ဝဝေက်ာ္၊ စာေရးဆရာေပါင္း ၂ဝဝ ေက်ာ္တုိ႔ျဖင့္ လုပ္ငန္းလည္ပတ္ကာ ၂ဝ၁၁ ခုႏွစ္တြင္ ကမၻာတစ္ဝန္းလံုးသို႔ Travel Guide Book စာအုပ္ ၁၂ဝ သန္းအထိ စံခ်ိန္တင္ေရာင္းခ်ႏုိင္ေအာင္ ခရီးသြားလုပ္ငန္း က႑တြင္ အေရးပါမႈႀကီးမားေသာ Media တစ္ခုျဖစ္ပါသည္။
ျမန္မာႏုိင္ငံသို႔ လာေရာက္လည္ပတ္သည့္ ခရီးသြားဧည့္သည္ အားလံုးနီးပါးေလာက္ Lonely Planet Guide Book စာအုပ္မ်ား ကိုင္ေဆာင္၍ ဝင္ေရာက္လာသည္ကို ျမင္ေတြ႕ဖူးပါသည္။ ႏုိင္ငံေတာ္အစိုးရသစ္လက္ထက္ ကာလမတုိင္မီ အထိ ခရီးသြားလုပ္ငန္းအေပၚတြင္ အားေပးမႈနည္းပါးျခင္း၊ ခ်ဳိ႕ယြင္းအားနည္းခ်က္မ်ားျပားမႈတုိ႔အေပၚ အေျခခံ၍ ယင္းမဂၢဇင္း၏တင္ျပ ခ်က္မ်ားမွာ မိမိတုိ႔ႏုိင္ငံ၏ ခရီးသြားလုပ္ငန္းက႑ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအတြက္ အေထာက္အကူမျပဳ သည္သာမက အဟန္႔အတားပင္ျဖစ္ေစခဲ့ပါသည္။ ၂ဝ၁၁ ခုႏွစ္ ႏုိင္ငံေတာ္အစိုးရသစ္တာဝန္ယူၿပီးေနာက္ပိုင္း ပြင့္လင္း ျမင္သာေသာ ေျပာင္းလဲမႈအရပ္ရပ္အေပၚအေျခခံ၍ ေကာင္းမြန္ေသာ ေရးသားမႈမ်ား သာမက ယခုကဲ့သို႔ ဂုဏ္ျပဳမွတ္တမ္း တင္သည္အထိ ေအာင္ျမင္မႈရရွိသည္မွာလည္း ႏိုင္ငံခ်စ္ေသာျပည္သူအားလံုး၏ ဝုိင္းဝန္းႀကိဳးပမ္းမႈေၾကာင့္ပင္ ျဖစ္ပါသည္။
ကမၻာလွည့္ခရီးသြားလုပ္ငန္း ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေရးအတြက္ အဓိကတာဝန္ယူ ေဆာင္ရြက္ေနရသည့္ ဟုိတယ္ႏွင့္ ခရီးသြားလာေရး လုပ္ငန္း ဝန္ႀကီးဌာနအေနျဖင့္ အစြမ္းကုန္ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္ခဲ့ရာတြင္ လမ္းၫႊန္ခ်က္တာဝန္(၄)ရပ္ ခ်မွတ္ကာ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ပါသည္-
(က) ခရီးသည္မ်ား ဝင္/ထြက္မႈစနစ္တက် လြယ္ကူအဆင္ေျပေစေရး
(ခ) ခရီးသည္မ်ားသြားလာရာတြင္ အလြယ္တကူအဆင္ေျပေစေရး အတြက္ ခရီးသြားဆုိင္ရာယာဥ္မ်ား စနစ္တက် ျဖစ္ေစေရး
(ဂ) ဟိုတယ္ႏွင့္စားေသာက္ဆုိင္မ်ား အဆင့္အတန္းျမင့္မားေစေရး
(ဃ) ခရီးစဥ္ေဒသမ်ား ပိုမိုဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးႏွင့္ ေရရွည္တည္တံ့ခုိင္ၿမဲ ေအာင္ ထိန္းသိမ္းေရးဟူ၍ ျဖစ္ပါသည္။
လမ္းၫႊန္ခ်က္တာဝန္(၄)ရပ္ ေအာင္ျမင္ေစရန္အတြက္ ျပည္ေထာင္စု အစုိးရအဖြဲ႕၏ လမ္းၫႊန္မႈ၊ အမ်ဳိးသား ခရီးသြားလုပ္ငန္း ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေရး ဗဟိုေကာ္မတီ၏ အနီးကပ္ႀကီးၾကပ္မႈတုိ႔ျဖင့္ ဆက္စပ္ဝန္ႀကီးဌာနမ်ားႏွင့္ လည္းေကာင္း၊ ပုဂၢလိကက႑အသင္းအဖြဲ႕မ်ားႏွင့္ လည္းေကာင္း ေပါင္းစပ္ ညိႇႏႈိင္း၍ အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ ခဲ့ပါသည္။ ခရီးသြားလုပ္ငန္းပင္မ စီမံကိန္း၏ မဟာဗ်ဴဟာ(၆)ရပ္ေအာက္တြင္ လမ္းၫႊန္ခ်က္တာဝန္မ်ား ေက်ပြန္ႏိုင္ေစေရး အတြက္ စီမံကိန္း ၃၈ ခု ထည့္သြင္းေရးဆြဲေဆာင္ရြက္ခဲ့ပါသည္။
လူဝင္မႈႀကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ ျပည္သူ႔အင္အားဝန္ႀကီးဌာန၏ အဓိကပံ့ပုိး ကူညီမႈျဖင့္ Visa On Arrival ကို ႏိုင္ငံေပါင္း ၅၁ ႏိုင္ငံသို႔ ထုတ္ေပးႏိုင္ေရးႏွင့္ e-Visa စနစ္ကုိ ၁-၉-၂ဝ၁၄ မွစ၍ ႏိုင္ငံေပါင္း ၆၇ ႏိုင္ငံအတြက္ ထုတ္ေပး ႏိုင္ေရး ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ခဲ့သျဖင့္ ခရီးသြားဧည့္သည္မ်ား ဝင္/ထြက္မႈ စနစ္တက် ျဖင့္ လြယ္ကူအဆင္ေျပစြာ တုိးတက္ ဝင္ေရာက္မႈရွိခဲ့ပါသည္။
ဆက္စပ္ဝန္ႀကီးဌာန မ်ားမွလည္း ၎တုိ႔၏ ပင္မလုပ္ငန္းတာဝန္မ်ား ေက်ပြန္စြာထမ္းေဆာင္ရင္း ခရီးသြားက႑ ပိုမိုဖြံ႕ၿဖိဳး တုိးတက္ေစရန္ အေထာက္အကူျပဳခဲ့ၾကပါသည္။ ယခုအခါ ျပည္တြင္းေလေၾကာင္းလုိင္း ရွစ္ခုအျပင္ ရန္ကုန္ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာေလဆိပ္သို႔ ျပည္ပေလေၾကာင္းလိုင္း ၂၅ ခု၊ မႏၲေလးအျပည္ျပည္ဆုိင္ရာေလဆိပ္သုိ႔ ေလေၾကာင္းလိုင္း ခုနစ္ခု၊ ေနျပည္ေတာ္ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာေလဆိပ္သို႔ ေလေၾကာင္းလုိင္းႏွစ္ခု ပ်ံသန္းေျပးဆြဲေနၿပီး ျဖစ္ပါသည္။ ျမန္မာ့ ေလေၾကာင္းမွ စင္းလံုးငွားေလယာဥ္ငယ္မ်ားျဖင့္ ဝန္ေဆာင္မႈေပးေနၿပီး ဧည့္သည္မ်ား ေလ့လာလိုသည့္ ေနရာေဒသ မ်ားတြင္ ေဝဟင္မွမီးပံုးပ်ံစီးၿပီး ၾကည့္႐ႈခံစားႏိုင္ရန္ မီးပံုးပ်ံျဖင့္ ဝန္ေဆာင္မႈေပးသည့္ ကုမၸဏီမ်ားလည္း ေပၚထြန္း လာခဲ့ၿပီျဖစ္ပါသည္။ ေရေၾကာင္းျဖင့္ ခရီးသြားလာရင္း အပန္းေျဖေလ့လာလိုသူမ်ားအတြက္ အိပ္ခန္းပါသေဘၤာႀကီးမ်ားႏွင့္ ကမ္းေျခေဒသမ်ားတြင္ ရြက္တပ္စက္ေလွမ်ားလည္း အရန္သင့္ရွိပါသည္။
ျမန္မာ့မီးရထားမွလည္း ႏိုင္ငံျခားသားခရီးသည္မ်ားအတြက္ အထူးသီးသန္႔ တြဲမ်ားခ်ိတ္ဆြဲ၍ ဝန္ေဆာင္မႈေပးလ်က္ ရွိပါသည္။ ျပည္တြင္းေမာ္ေတာ္ယာဥ္ လိုင္းအသီးသီးတြင္္ အဆင့္ျမင့္ေခတ္မီေမာ္ေတာ္ယာဥ္ႀကီးမ်ားျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ေနၾက သကဲ့သုိ႔ စီးလံုးငွား Taxi ကုမၸဏီမ်ားလည္း ေပၚထြန္းလာခဲ့ၿပီျဖစ္ပါသည္။
ဟုိတယ္ႏွင့္ စားေသာက္ဆုိင္ႀကီးမ်ား အဆင့္အတန္းျမင့္မားေရးအတြက္ ဟိုတယ္လုပ္ငန္းလုိင္စင္မ်ား ထုတ္ေပးရာတြင္ မိမိတုိ႔ဝန္ႀကီးဌာနမွ သက္ဆုိင္ရာ ဥပေဒ၊ နည္းဥပေဒ၊ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းအမိန္႔မ်ားႏွင့္အညီ စနစ္တက် ေစ့စပ္ေသခ်ာစြာ စိစစ္ၿပီးမွ ထုတ္ေပးသကဲ့သုိ႔ စားေသာက္ဆုိင္ႀကီးမ်ားကိုလည္း သက္ဆုိင္ရာဝန္ႀကီးဌာနမွ စနစ္တက်စိစစ္ၿပီးမွသာ ထုတ္ေပးခဲ့ပါသည္။ ဟိုတယ္ႏွင့္ စားေသာက္ဆုိင္ႀကီးမ်ားတြင္ ျပင္ဆင္မြမ္းမံမႈ (Decoration) သာမက ဝန္ေဆာင္မႈ (Service) မွာလည္း အဓိကက်သျဖင့္ ဝန္ေဆာင္မႈဆုိင္ရာ သင္တန္းမ်ားတြင္ ဟိုတယ္ဝန္ထမ္းမ်ားသာမက စားေသာက္ ဆုိင္ႀကီးမ်ားမွ ဝန္ထမ္းမ်ားကိုပါ ေလ့က်င့္သင္ၾကားေပးမႈျပဳခဲ့ပါသည္။
ႏိုင္ငံေတာ္အစုိးရသစ္လက္ထက္ ၂ဝ၁၁ ခုႏွစ္ ဧၿပီလမွ ၂ဝ၁၄ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလအထိ တုိင္းေဒသႀကီးအသီးသီးႏွင့္ ျပည္နယ္မ်ားတြင္ ဝန္ေဆာင္မႈ ဆုိင္ရာ သင္တန္း ၂၁ ႀကိမ္ ဖြင့္လွစ္ႏိုင္ခဲ့ၿပီး သင္တန္းသား ၃၃၃၇ ဦး တက္ေရာက္ ခဲ့ပါသည္။ ထုိ႔အတူ ခရီးသြားဧည့္သည္မ်ားအတြက္ အဓိကလိုက္ ပါရမည့္ အရည္အေသြးမီ ဧည့္လမ္းၫႊန္မ်ား ေပၚထြန္းေရး၊ အလုပ္အကိုင္အခြင့္ အလမ္းမ်ား ပိုမိုေပၚေပါက္ေစေရးအတြက္ ဧည့္လမ္းၫႊန္အေျခခံသင္တန္း ခုနစ္ႀကိမ္၊ သင္တန္းသား ၇၆၄ ဦး၊ ဧည့္လမ္းၫႊန္မ်ား အထူးမြမ္းမံသင္တန္း ေလးႀကိမ္၊ သင္တန္းသား ၃၈၃ ဦး၊ တုိင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ျပည္နယ္မ်ားတြင္ ေဒသဆုိင္ရာ ဧည့္လမ္းၫႊန္အေျခခံသင္တန္း အႀကိမ္ (၂ဝ)၊ သင္တန္းသား ၁ဝ၇ဝ တုိ႔အား ေမြးထုတ္ေပးႏိုင္ခဲ့ပါသည္။ ထို႔အျပင္ ရန္ကုန္ႏွင့္ မႏၲေလးၿမိဳ႕ရွိ ပုဂၢလိကသင္တန္းေက်ာင္းမ်ားမွလည္း ဝန္ေဆာင္မႈဆုိင္ရာ သင္တန္းမ်ား ပုိ႔ခ်ေပးျခင္းျဖင့္ လူ႔စြမ္းအားအရင္းအျမစ္ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေအာင္ ကူညီေဆာင္ ရြက္ေပးလ်က္ရွိပါသည္။
ႏိုင္ငံတစ္ဝန္းရွိ ခရီးစဥ္ေဒသမ်ား ပိုမိုဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေရးႏွင့္ ေရရွည္တည္တံ့ခိုင္ၿမဲေအာင္ ထိန္းသိမ္းေရးအပါအဝင္ အျခား လုိအပ္သည္မ်ား ေပါင္းစပ္ညိႇႏႈိင္း ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ေရးအတြက္ တုိင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ျပည္နယ္အသီးသီးတြင္ ခရီးသြားလုပ္ငန္း ဆုိင္ရာ စာတမ္းဖတ္ပြဲမ်ား က်င္းပေဆာင္ ရြက္ခဲ့သကဲ့သို႔ ဟိုတယ္ႏွင့္ခရီးသြားလုပ္ငန္းက႑ကို တာဝန္ယူေဆာင္ရြက္ သည့္ တုိင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ျပည္နယ္ဝန္ႀကီးမ်ားအား ေနျပည္ေတာ္ဟိုတယ္ႏွင့္ ခရီးသြားလာေရးလုပ္ငန္းဝန္ႀကီးဌာနသို႔ ဖိတ္ၾကား၍ ညိႇႏႈိင္းေဆြးေႏြးမႈမ်ား ေဆာင္ရြက္ခဲဲ့ပါသည္။
ထုိ႔အျပင္ ပုဂၢလိကက႑မ်ားႏွင့္ ညႇိႏႈိင္းေပါင္းစပ္ေဆာင္ရြက္မႈ အင္အားကလည္း တစ္တပ္တစ္အားပင္ျဖစ္ပါသည္။ ျမန္မာ ႏုိင္ငံခရီးသြား လုပ္ငန္းအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ (Myanmar Tourism Federation)ေအာက္တြင္ အသင္းအဖြဲ႕ ၁၁ ခု ဖြဲ႕စည္းထားရွိ ပါသည္။ အဆုိပါ အသင္းအဖြဲ႕မ်ားအေနျဖင့္ ခရီးသြား လုပ္ငန္း ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေရးအတြက္ က်ရာတာဝန္မ်ားအား ေက်ပြန္စြာ ထမ္းေဆာင္ခဲ့ၾကပါသည္။ အမ်ဳိးသားခရီးသြားလုပ္ငန္း ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေရး ဗဟုိေကာ္မတီမွလည္း အသင္းအဖြဲ႕ အားလုံးႏွင့္ ေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြး၍ လုိအပ္သည္မ်ား ျဖည့္ဆည္းေဆာင္ရြက္ေပးခဲ့ပါသည္။ ဤသုိ႔ တက္ညီလက္ညီ ေဆာင္ရြက္မႈေၾကာင့္လည္း ယခုကဲ့သုိ႔ ေအာင္ျမင္မႈအသီးအပြင့္မ်ား ရရွိလာ ျခင္းျဖစ္ပါသည္။ ဆက္လက္၍လည္း ပုိမုိတုိးတက္ေစရန္ ပုိမုိပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္ၾကရမည္ျဖစ္ပါသည္။
ဤေနရာတြင္ အလ်ဥ္းသင့္၍ တင္ျပလုိပါသည္။ မိမိတုိ႔ႏုိင္ငံ၏ ခရီးသည္ဝင္ေရာက္မႈမွာ အိမ္နီးခ်င္းႏုိင္ငံ အခ်ဳိ႕ႏွင့္ ႏႈိင္းယွဥ္ လွ်င္ နည္းပါးေန ေသးသည္မွာ မွန္ကန္ပါသည္။ သုိ႔ရာတြင္ ႏုိင္ငံေတာ္အစုိးရသစ္လက္ထက္ မတုိင္မီကာလက သန္းဂဏန္းဟု မေဖာ္ျပႏုိင္ခဲ့ပါ။ ၂ဝ၁၁ ခုႏွစ္တြင္ သန္းဂဏန္းနီးပါးရွိခဲ့ရာမွ ၂ဝ၁၂ ခုႏွစ္တြင္ ၁ ဒသမ ဝ၆ သန္း၊ ၂ဝ၁၃ ခုႏွစ္တြင္ ၂ ဒသမ ဝ၄ သန္း၊ ၂ဝ၁၄ ခုႏွစ္တြင္ ၃ ဒသမ ဝ၈၁ သန္း အသီးသီးတုိးတက္လာၿပီျဖစ္ပါသည္။ တစ္ခုသတိျပဳ ရန္ လုိအပ္သည္မွာ မိမိတုိ႔ႏုိင္ငံ၏ ကမၻာလွည့္ခရီးသြားလုပ္ငန္းက႑ ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္မႈကုိ ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ မိမိတုိ႔ႏုိင္ငံ၏ ရသုံးဝင္ေငြအေျခအေနေပၚ မူတည္၍ အေျခခံအေဆာက္အအုံ ဆုိင္ရာမ်ား ေဆာင္ရြက္ရျခင္းႏွင့္ မိမိတုိ႔ႏုိင္ငံရွိ တုိင္းရင္းသား လူမ်ဳိးအသီးသီး၏ ႐ုိးရာယဥ္ေက်းမႈဓေလ့ထုံးစံမ်ားကုိ ထိခုိက္နစ္နာမႈအနည္းဆုံးႏွင့္ အက်ဳိးအျမတ္ အမ်ားဆုံး ရရွိႏုိင္စြာျဖင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္မႈ ရရွိေရးအတြက္ အဓိကအေျခခံထား ေဆာင္ရြက္ေနမႈျဖစ္ပါသည္။ သုိ႔ျဖစ္၍လည္း တာဝန္သိ ခရီးသြားလုပ္ငန္းမူဝါဒ (Responsible Tourism Policy)၊ ေဆာင္ရန္/ေရွာင္ရန္ (Dos & Don'ts)မ်ားကုိ ဝန္ႀကီးဌာနမွ အေလးထား ျဖန္႔ေဝေဆာင္ရြက္ေနျခင္းျဖစ္ပါသည္။ ေရရွည္တည္တံ့ခုိင္ၿမဲေအာင္ စည္းႏွင့္ကမ္းႏွင့္ တုိးတက္မႈမ်ားကုိ ေရွး႐ႈ၍ စည္းမဲ့ကမ္းမဲ့တုိးတက္မႈမ်ဳိး မျဖစ္ေပၚေစေရး ဂ႐ုျပဳေဆာင္ရြက္ေနျခင္းကုိ နားလည္ သေဘာေပါက္ရန္ လုိအပ္ပါသည္။
ဟုိတယ္အခန္းခမ်ား ေစ်းႏႈန္းႀကီးျမင့္သည္ဟုဆုိၾကရာတြင္ ၂ဝ၁၂ ခုႏွစ္၌ ခရီးသည္ဝင္ေရာက္မႈ ႐ုတ္တရက္ တုိးျမင့္မႈ ေၾကာင့္ အိပ္ခန္းလုိအပ္ခ်က္အခ်ဳိ႕ရွိရာ အခ်ဳိ႕ေသာလုပ္ငန္းရွင္မ်ား၏ ေစ်းကစားမႈေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚခဲ့ရျခင္းျဖစ္ၿပီး ဝန္ႀကီးဌာနမွ အခ်ိန္မီဝင္ေရာက္ညႇိႏႈိင္းေျဖရွင္း ေဆာင္ရြက္ခဲ့ပါသည္။ ယခုအခါ ၂ဝ၁၄ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလအထိ တစ္ႏုိင္ငံ လုံးတြင္ ႏုိင္ငံျခားသားတည္းခုိခြင့္လုပ္ငန္းလုိင္စင္ရ ဟုိတယ္၊ မုိတယ္၊ အင္း စုစုေပါင္း ၁၁ဝ၆ လုံး၊ အခန္းေပါင္း ၄၃၂၄၃ ခန္႔ ရွိၿပီျဖစ္ပါသည္။
လုပ္ငန္းရွင္မ်ားမွ မိမိတုိ႔ဟုိတယ္အဆင့္အတန္းအလုိက္ ေစ်းႏႈန္းသတ္မွတ္ ေရာင္းခ်သကဲ့သုိ႔ ဧည့္သည္မ်ားမွလည္း စိတ္ႀကိဳက္ေရြးခ်ယ္ႏုိင္ခြင့္ရရွိၿပီး ျဖစ္ပါသည္။ အျခားအိမ္နီးခ်င္းႏုိင္ငံမ်ားကဲ့သုိ႔ အနိမ့္ဆုံးႏွင့္ အျမင့္ဆုံး ေစ်းႏႈန္းမကန္႔သတ္ ႏုိင္ေစကာမူ တည္ၿငိမ္ေသာေစ်းႏႈန္းႏွင့္ ေစ်းကြက္စီးပြား ေရးစနစ္ပုံစံရရွိေနၿပီကုိ ခရီးသြားလုပ္ငန္းက႑အား ထဲထဲဝင္ဝင္ ေလ့လာသူတုိင္း သိရွိၾကပါသည္။

အခ်ဳပ္အားျဖင့္ ဆုိရပါလွ်င္ တစ္ခ်ိန္ေသာအခါက ျမန္မာႏုိင္ငံခရီးသြား လုပ္ငန္းက႑၏ အားနည္းခ်ဳိ႕ယြင္းခ်က္မ်ား ကုိေထာက္၍ ေရးသားေလ့ရွိေသာ ခရီးသြားက႑တြင္ ၾသဇာတိကၠမႀကီးမားစြာျဖင့္ စာဖတ္ပရိသတ္မ်ားျပားသည့္ ကမၻာေက်ာ္ပုဂၢလိကပုိင္ Media အုပ္စုႀကီးျဖစ္သည့္ Lonely Planet မွ ထုတ္ေဝသည့္ Lonely Planet Traveller မဂၢဇင္းႀကီးမွ ျမန္မာႏုိင္ငံကုိ အေကာင္းဆုံး AEC ႏုိင္ငံခရီးသြားဆု (Best in Travel-AEC Country) ကုိ ခ်ီးျမႇင့္ခဲ့ၿပီး ၂ဝ၁၅ ခုႏွစ္ ဇန္နဝါရီ ၂၆ ရက္ ညေနပိုင္းတြင္ ေနျပည္ေတာ္ MICC II ၌ က်င္းပသည့္ Asean Tourism Forum (ATF-2015) ဖြင့္ပြဲအခမ္းအနားႀကီးတြင္ ထုိမဂၢဇင္းႀကီး၏ အမႈေဆာင္ အယ္ဒီတာခ်ဳပ္မွ တက္ေရာက္အပ္ႏွင္းသည္မွာ အထက္တြင္တင္ျပခဲ့သည္ႏွင့္အညီ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ဘက္ေပါင္းစုံမွ ေကာင္းသတင္းမ်ား အဟုတ္မွန္၍ တကယ္ေက်ာ္ခဲ့သည့္ ခရီးသြားက႑၏ အမွတ္တရပုံရိပ္တစ္ခုအျဖစ္ မ်ဳိးခ်စ္စိတ္ အျပည့္ႏွင့္ ျပည္သူမ်ားက လက္ခံယုံၾကည္ၾကမည္ျဖစ္ ပါေၾကာင္း တင္ျပလုိက္ ရပါသည္။ ။

No comments:

Post a Comment