Tuesday, July 29, 2014

ႏိုင္ငံေတာ္ ျပဳျပင္ ေျပာင္းလဲမႈမ်ားအား တတိယအဆင့္ အရွိန္ျမႇင့္တင္မႈ Third Wave လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား ထပ္ဆင့္ရွင္းလင္းပြဲေကာ့ေသာင္းခရိုင္၊အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရးဦးစီးဌာနတြင္က်င္းပ

ေကာ့ေသာင္း၊ ဇူလိုင္ ၂၈ ရက္
ႏိုင္ငံေတာ္ ျပဳျပင္ ေျပာင္းလဲမႈမ်ားအား တတိယအဆင့္ အရွိန္ ျမႇင့္တင္မႈ Third Wave လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား ထပ္ဆင့္ ရွင္းလင္းပြဲကို ဇူလိုင္၂၈ ရက္ မြန္းလြဲ (၂)နာရီက ေကာ့ေသာင္းခရိုင္၊အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရး ဦးစီးဌာနရံုးခန္းမ၌ က်င္းပသည္။


ရွင္းလင္းပြဲတြင္ ေကာ့ေသာင္းခရိုင္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး ဦးေဇာ္တင္မိုးက ျပည္ထဲေရး ၀န္ႀကီးဌာန၊ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး၏ ေဆြးေႏြးမွာၾကားခ်က္မ်ားျဖစ္သည့္ ေခတ္မီဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေသာ ဒီမိုကေရစီ ႏိုင္ငံေတာ္သစ္ တည္ေဆာက္ရာတြင္ အေရးႀကီးသည့္ အခ်က္မ်ားျဖစ္ေသာ အမ်ားသေဘာတူညီမႈ၊ ပြင့္လင္း ထင္သာျမင္သာရွိမႈ၊ တာ၀န္ယူမႈ၊ တာ၀န္ခံမႈကုိ လုိက္နာေဆာင္ရြက္သြားရန္၊ Third Wave အဓိက လုပ္ငန္းစဥ္တစ္ခုျဖစ္သည့္ လူမႈစီးပြားတိုးတက္ေရး လုပ္ငန္းမ်ားအား ခ်က္ျခင္း အေကာင္အထည္ေဖၚမႈ၊ ရပ္ရြာေအးခ်မ္းသာယာေရးႏွင့္ တရားဥပေဒစိုးမိုးေရး ကိစၥရပ္မ်ားတြင္ ႀကိဳးစားတာ၀န္ထမ္းေဆာင္ ၾကေရးႏွင့္ လုပ္ငန္းမ်ားအလိုက္ တာဝန္ယူ ေဆာင္ရြက္ၾကရမည့္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ေဆြးေႏြး ခ်က္မ်ားကို ေကာ့ေသာင္းခရိုင္၊ အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရးဦးစီးဌာနရိွ ဦးစီးမွဴးမ်ားႏွင့္ ၀န္ထမ္းမ်ားအား ထပ္ဆင့္ရွင္းလင္းေျပာၾကားသည္။

ထို႔ေနာက္ ရွင္းလင္းပြဲတက္ေရာက္လာသည့္ ဦးစီးမွဴးမ်ား၊ ၀န္ထမ္းမ်ားမွ အျပန္အလွန္ေဆြးေႏြး ၾကေၾကာင္း သိရိွရသည္။

No comments:

Post a Comment