Friday, June 30, 2017

ျပည္သူသို႔ ေက်းဇူးတင္လႊာထုတ္ျပန္ေနျပည္ေတာ္ ဇြန္ ၂၉
ႏိုင္ငံေတာ္၏အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္ ႏိုင္ငံသူႏိုင္ငံသားမ်ား၊ ပရဟိတေစတနာရွင္မ်ား၊ လူမႈအသင္းအဖြဲ႕မ်ားမွ လစဥ္ခ်ီးက်ဴး ဂုဏ္ျပဳထိုက္သူမ်ားကို ေရြးခ်ယ္၍ ျပည္သူသို႔ေက်းဇူးတင္လႊာ ထုတ္ျပန္ေပးလ်က္ရွိရာ ၂ဝ၁၇ ခုႏွစ္ ဇြန္လအတြက္ ခ်ီးက်ဴး ဂုဏ္ျပဳထိုက္သူအျဖစ္ ေမြးရာပါ ကိုယ္အဂၤါ ခ်ိဳ႕ယြင္းမႈမ်ားျဖင့္ ေမြးဖြား ႀကီးျပင္းလာေသာ္လည္း မေလွ်ာ႔ေသာဇြဲ၊ လုံ႔လ၊ ဝီရိယတို႔ျဖင့္ ႀကိဳးစားအားထုတ္ကာ ၂ဝ၁၆-၂ဝ၁၇ ပညာသင္ႏွစ္တြင္ တကၠသိုလ္ဝင္တန္း စာေမးပြဲေအာင္ျမင္ခဲ့သူ မထူးထူးမြန္ကို ခ်ီးက်ဴး ဂုဏ္ျပဳထိုက္သူ အျဖစ္ ေရြးခ်ယ္လိုက္ေၾကာင္း ႏိုင္ငံေတာ္အတိုင္ပင္ခံ႐ုံးမွ ဇြန္ ၂၉ ရက္စြဲျဖင့္ ထုတ္ျပန္ထားသည္။

ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္
ႏိုင္ငံေတာ္၏အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္႐ံုး
ျပည္သူသုိ႔ေက်းဇူးတင္လႊာ
၁၃၇၉ ခုႏွစ္၊ ဝါဆိုလဆန္း ၆ ရက္
(၂ဝ၁၇ ခုႏွစ္၊ ဇြန္လ ၂၉ ရက္)
၁။ ႏိုင္ငံေတာ္ တည္ေဆာက္ၾကရာတြင္ ကုန္ခန္းႏိုင္ေသာ သဘာဝသယံဇာတ အရင္းအျမစ္ထက္ ေရရွည္တည္တံ့ ရွင္သန္ႏိုင္ေသာ လူ႔စြမ္းအားအရင္းအျမစ္ကသာ အဓိကက်ပါသည္။ အထူးသျဖင့္ လူငယ္လူရြယ္တုိ႔သည္ အနာဂတ္ႏိုင္ငံေတာ္ကို ဦးေဆာင္ၾကမည့္သူမ်ားျဖစ္ရာ ယေန႔လူငယ္မ်ားသည္ အထူးပင္အေရးႀကီးလွေသာ အခန္းက႑၌ တည္ရွိေနပါသည္။ (၂၁)ရာစု ကမၻာႀကီးကို ရင္ဆိုင္ရမည့္ လူငယ္မ်ား အေနျဖင့္ အသိပညာ၊ အတတ္ပညာ ျပည့္စံုကံုလံုရန္သာမက ခိုင္မာေသာစိတ္ဓာတ္၊ ေကာင္းမြန္ေသာ စာရိတၱ၊ ျပင္းျပေသာ ဝီရိယတို႔ျဖင့္ ျပည့္ဝေနရန္ အေရးႀကီး လွပါသည္။ ခက္ခဲၾကမ္းတမ္းေသာဘဝကို ရန္လိုစိတ္ပ်က္ျခင္း၊ အလ်ဥ္းမရွိဘဲ ႀကိဳးပမ္းအားထုတ္ခဲ့ေသာ မထူးထူးမြန္သည္ ယေန႔ေခတ္ လူငယ္မ်ားအတြက္ အတုယူဖြယ္ရာ ႀကိဳးစားအားထုတ္မႈ သေကၤတတစ္ရပ္ျဖစ္လာခဲ့ပါၿပီ။
၂။ မထူးထူးမြန္အား စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီး၊ ေရႊဘိုခ႐ိုင္၊ ကြၽန္းလွၿမိဳ႕နယ္ သဖန္းဆိပ္ေက်းရြာတြင္ အဖ ဦးျမင့္ေငြ (ေတာင္သူ/ ကြယ္လြန္)ႏွင့္ အမိ ေဒၚစက္ေငြ (ေတာင္သူ)တို႔မွ ၂၇-၁ဝ-၁၉၉၈ ရက္ေန႔တြင္ ကိုယ္အဂၤါ ခ်ဳိ႕ယြင္းမႈမ်ားစြာျဖင့္ ေမြးဖြားခဲ့ ပါသည္။ ေမြးခ်င္းေမာင္ႏွမ (၃)ဦးရွိၿပီး အငယ္ဆံုးသမီးျဖစ္ေသာ မထူးထူးမြန္သည္ ေမြးဖြားစဥ္ကတည္းက ညာဘက္လက္တြင္ လက္ေခ်ာင္းမ်ားမပါရွိခဲ့ပါ။ ဝဲဘက္လက္ သည္လည္း တံေတာင္ဆစ္အထိသာရွိၿပီး ေျခေထာက္ႏွစ္ဖက္မွာလည္း ဒူးဆစ္အထိ သာ ပါရွိလာခဲ့သူျဖစ္ပါသည္။
၃။ မိသားစုစားဝတ္ေနေရး အဆင္မေျပေသာ္လည္း မိဘမ်ား၏ အားေပးမႈ၊ မထူးထူးမြန္၏ ႀကိဳးစား အားထုတ္မႈတုိ႔ေၾကာင့္ သဖန္းဆိပ္ရြာ၊ အလယ္တန္းေက်ာင္းတြင္ သတၱမတန္းထိ တစ္ႏွစ္တစ္တန္း မွန္မွန္ ေအာင္ျမင္ခဲ့ပါသည္။ သို႔ေသာ္လည္း မိသားစု စီးပြားေရးအေျခအေနအရ ေက်ာင္းဆက္တက္ရန္ မျဖစ္ႏိုင္ေတာ့သည့္ အေျခအေနႏွင့္ ႀကံဳေတြ႕ ခဲ့ရပါသည္။ ယင္းအေျခအေနကို လူမႈကြန္ရက္စာမ်က္ႏွာ တြင္ ေတြ႕ရွိေသာ အလွဴရွင္တစ္ဦး၏ ပညာဒါနျဖင့္ အ႒မတန္းႏွင့္ နဝမတန္းတို႔ကို ေအာင္ျမင္ခဲ့ၿပီး ဒသမတန္းပညာကို ဆက္လက္သင္ယူခဲ့ပါသည္။ ၂ဝ၁၅-၂ဝ၁၆ ခုႏွစ္ ပညာသင္ႏွစ္တြင္ ဒသမတန္းကို ပထမဆံုးအႀကိမ္ ေျဖဆိုခဲ့ေသာ္လည္း မေအာင္ျမင္ခဲ့ပါ။ သို႔ရာတြင္ မထူးထူးမြန္၏ ဇဲြ၊ လံု႔လ၊ ဝီရိယ၊ ႀကိဳးစားအားထုတ္မႈ၊ အလွဴရွင္၏ ပံ့ပိုးမႈ၊ မိခင္ျဖစ္သူ၏ အားေပးေစာင့္ေရွာက္မႈတို႔ျဖင့္ ၂ဝ၁၆-၂ဝ၁၇ ပညာသင္ႏွစ္ တကၠသိုလ္ဝင္တန္း စာေမးပဲြကို ကေလးၿမိဳ႕စာစစ္ဌာနတြင္ ဝင္ေရာက္ ေျဖဆိုခဲ့ရာ ေအာင္ျမင္ခဲ့ပါသည္။
၄။ အေၾကာင္းအမ်ဳိးမ်ဳိးေသာ မတူကဲြျပားမႈမ်ား၊ ခက္ခဲေသာ ဘဝေပး အေနအထားမ်ားေပၚ အေျခခံ၍ အလိုမျပည့္မႈႏွင့္ ဘဝကို မေက်နပ္စိတ္မ်ားေၾကာင့္ ခိုက္ရန္ ေဒါသပြားမ်ားလ်က္ရွိေသာ မ်က္ေမွာက္ကမၻာႀကီးတြင္ စိန္ေခၚမႈမ်ားကို ရင္ဆိုင္ႏိုင္ သည့္ မိမိကိုယ္မိမိယံုၾကည္စိတ္၊ မေလွ်ာ့ေသာ လံု႔လတု႔ိျဖင့္ ႀကိဳးပမ္း အားထုတ္ခဲ့သူ မထူးထူးမြန္သည္ မ်ဳိးဆက္သစ္တုိ႔ အတုယူဖြယ္ရာ စိတ္ဓာတ္ႏွင့္ သႏၷိ႒ာန္ကို အထင္အရွား ျပသႏိုင္ခဲ့ပါသျဖင့္ ၂ဝ၁၇ ခုႏွစ္၊ ဇြန္လအတြက္ ခ်ီးက်ဴးဂုဏ္ျပဳထုိက္သူအျဖစ္ ေရြးခ်ယ္၍ ဤေက်းဇူးတင္လႊာကို ထုတ္ျပန္လိုက္ပါသည္။
၅။ မတူကဲြျပားေသာ္လည္း အမ်ားႏွင့္ ရင္ေပါင္တန္းႏိုင္သူ၊ မသန္ေသာ္လည္း စြမ္းေဆာင္ႏိုင္သူအျဖစ္ ဘဝကိုရဲရင့္စြာစိန္ေခၚကာ သာဓကျပသႏိုင္ခဲ့ေသာ မထူးထူးမြန္ကဲ့သို႔ပင္ ျခားနားမႈမ်ားကို ေက်ာ္လႊားႏိုင္ေသာ၊ ကဲြျပားမႈမ်ားကို ပေပ်ာက္ေစႏိုင္ေသာ၊ ကမၻာေလာကႀကီးႏွင့္ လူ႔အဖဲြ႕အစည္းကို အက်ဳိးျပဳႏိုင္ေသာ ကမၻာ့မိသားစုဝင္ သားေကာင္းရတနာ၊ သမီးေကာင္းရတနာမ်ား ျဖစ္ႏိုင္ၾကပါေစရန္ ေမတၱာရပ္ခံလ်က္ မွတ္တမ္းတင္ ဂုဏ္ျပဳအပ္ပါသည္။
ေအာင္ဆန္းစုၾကည္
ႏိုင္ငံေတာ္၏အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္

No comments:

Post a Comment