Monday, June 12, 2017

ရခုိင္ျပည္နယ္၌ အရည္အေသြးျပည့္မီေသာ စပါးမ်ိဳးေကာင္းမ်ိဳးသန္႔မ်ိဳးေစ့ထုပ္လုပ္ျခင္းနည္းပညာသင္တန္းဖြင့္လွစ္

စစ္ေတြ  ဇြန္  ၁၂
မ်ိဳးေစ့စံျပေက်းရြာထူေထာင္ႏုိင္ရန္အတြက္ ရခုိင္ျပည္နယ္၌ အရည္အေသြးျပည့္မီေသာ စပါးမ်ိဳးေကာင္းမ်ိဳးသန္႔မ်ိဳးေစ့ ထုပ္လုပ္ျခင္း နည္းပညာသင္တန္းဖြင့္ပဲြ အခမ္းအနားကုိ ဇြန္လ ၁၂ ရက္ နံနက္ ၉ နာရီက ျပည္နယ္စုိက္ပ်ိဳးေရးဦးစီးဌာနရုံးအစည္းအေ၀းခန္းမတြင္ က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

အဆုိပါသင္တန္းဖြင့္ပြဲအခမ္းအနားတြင္ ရခုိင္ျပည္နယ္စုိက္ပ်ိဳးေရးဦးစီးဌာန ျပည္နယ္ဦးစီးမွဴး ဦးတုိးေ၀က သင္တန္း ဖြင့္လွစ္ရျခင္း ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားအား ရွင္းလင္းေျပာၾကားၿပီး သင္တန္းဆရာမ်ား ကုိယ္စား စုိက္ပ်ိဳးေရးသုေတသနဦးစီးဌာန စပါးသီးႏွံ သုေတသနမွဴး ေဒၚျမင့္ရီက သင္တန္းတြင္ သင္ၾကားပုိ႔ခ်ေပးမည့္ဘာသာရပ္မ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ ရွင္းလင္းေျပာၾကားသည္။ ယင္းေနာက္ ကုိးရီးယားႏုိင္ငံအျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ ေက်းလက္ေဒသဖြံ႔ၿဖိဳးေရးဌာန KOPIA Projectမွ Project Director Dr.Kim Daesu က သင္တန္းတြင္ ပူးေပါင္းပါ၀င္ကူညီေဆာင္ရြက္ေပးရျခင္းႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ႏႈတ္ခြန္းဆက္စကားေျပာၾကားခဲ့သည္။

ထုိ႔ေနာက္ ကုိးရီးယားႏုိင္ငံ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ ေက်းလက္ေဒသဖြံ႔ၿဖိဳးေရးဗဟုိဌာနေအာက္မွာရွိသည့္ KOPIA Project စီမံကိန္းျဖင့္ လာေရာက္ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း၊ စီမံကိန္းႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး လုပ္ငန္းစဥ္(၄)ရပ္ျဖင့္ ေဆာင္ရြက္မည္ျဖစ္ၿပီး ကုိးရီးယားစပါးမ်ိဳးႏွင့္ ျမန္မာစပါးမ်ိဳးမ်ားကုိ ေရာစပ္ၿပီးမ်ိဳးေစ့ထုတ္သည့္နည္းမ်ားပါ၀င္ေၾကာင္း၊ ကုိးရီးယားမွ စပါးမ်ိဳးမ်ားကုိ ရခုိင္ျပည္နယ္တြင္ စမ္းသပ္ ထုတ္လုပ္သည့္နည္းမ်ား ပါ၀င္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ အဓိကမ်ိဳးေစ့စံျပေက်းရြာထူေထာင္ႏုိင္ရန္အတြက္ အခုသင္တန္းကုိ လာေရာက္သင္ၾကားေပးရျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း၊ ေတာင္သူမ်ားမွ မ်ိဳးေစ့ကုိယ္တုိင္မထုပ္လုပ္မီ က်မတုိ႔ဌာနမွ သင္တန္း စတင္ပုိ႔ခ်ေပးျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း၊ ရိတ္သိမ္းခ်ိန္ေနာက္ပုိင္းျဖစ္ေပၚလာမည့္ရိတ္သိမ္းနည္း သုိေလွာင္နည္းမ်ားကုိပါ သင္ၾကားၿပီး စပါးစုိက္ပ်ိဳးထုပ္လုပ္နည္းအျပင္ပုိးမႊားဌာန၊ အပင္ေရာဂါဌာန၊ ေျမဆီလႊာဌာန၊ သီးႏွံစုိက္စနစ္ဌာနႏွင့္ ေပါင္းပညာဌာနမ်ားမွပညာရွင္မ်ားကလည္း ပုိ႔ခ်သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း စုိက္ပ်ိဳးေရးသုေတသနဦးစီးဌာန စပါးသီးႏွံ သုေတသနမွဴး ေဒၚျမင့္ရီ ေျပာၾကားခ်က္အရ သိရသည္။ အဆိုပါသင္တန္းသုိ႔ ရခုိင္ျပည္နယ္စုိက္ပ်ိဳးေရးဦးစီးဌာန ျပည္နယ္ဦးစီးမွဴးႏွင့္ ျပည္နယ္အဆင့္ဌာနဆုိင္ရာမ်ား၊ ကုိးရီးယားႏုိင္ငံအျပည္ျပည္ဆုိင္ရာေက်းလက္ေဒသဖြံ႔ၿဖိဳးေရးဌာန KOPIA Projectမွ တာ၀န္ရွိသူမ်ား၊ သင္တန္းဆရာမ်ားႏွင့္ သင္တန္းသား/သူမ်ား တက္ေရာက္ခဲ့ၾကေၾကာင္း သိရသည္။ ရခုိင္ျပည္နယ္အတြင္းရွိ ၿမိဳ႕နယ္မ်ားမွ ေတာင္သူမ်ား ႏွင့္စုိက္ပ်ိဳးေရးဌာနမွ ၀န္ထမ္းမ်ား စုစုေပါင္း သင္တန္းသား/သူ(၈၀)ဦးတုိ႔အား ႏွစ္ရက္ၾကာ သင္ၾကားပုိ႔ခ်သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။
သတင္းရရွိသည္။

တင္ထြန္း(ျပန္/ဆက္)

No comments:

Post a Comment