Thursday, May 11, 2017

ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ဦးသန္႔စင္ေမာင္အား ၿဗိတိန္ႏိုင္ငံ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္၏ စီးပြားေရးသံအမတ္ Mr. Andrew McNaughton ႏွင့္အဖြဲ႕ လာေရာက္ေတြ႕ဆုံ


ေနျပည္ေတာ္ ေမ ၁၁
ပို႔ေဆာင္ေရးႏွင့္ ဆက္သြယ္ေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ဦးသန္႔စင္ေမာင္ အား  ၿဗိတိန္ႏိုင္ငံ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္၏ စီးပြားေရးသံအမတ္ Mr. Andrew McNaughton ႏွင့္အဖြဲ႕သည္ ယေန႔နံနက္ပိုင္းတြင္ ပို႔ေဆာင္ေရးႏွင့္ ဆက္သြယ္ေရး ဝန္ႀကီးဌာန၊ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ဧည့္ေတြ႕ခန္းမ၌ လာေရာက္ေတြ႕ဆုံသည္။

ေတြ႕ဆုံစဥ္ ပို႔ေဆာင္ဆက္သြယ္ေရး အေျခခံအေဆာက္အအုံ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ေဆြးေႏြးၾကသည္။
(သတင္းစဥ္)

No comments:

Post a Comment