Sunday, May 21, 2017

ျပည္တြင္း/ျပည္ပ သတင္းမီဒီယာမ်ားသို႔ အသိေပးျခင္း

ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရးညီလာခံ - ၂၁ ရာစုပင္လုံ ဒုတိယ အစည္းအေဝး သို႔ လာေရာက္ သတင္းရယူရန္ မွတ္ပုံတင္စာရင္း ျပဳလုပ္ ထားေသာ ျပည္တြင္း/ျပည္ပ သတင္းေထာက္မ်ားအေနျဖင့္
ဝင္/ထြက္ခြင့္ ကတ္မ်ားအား ၂၃-၅-၂၀၁၇ ရက္ေန႔ (အဂၤါေန႔) နံနက္ (၁၀၀၀)နာရီတြင္ ျပန္ၾကားေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ အစည္းအေဝးခန္းမႀကီး (ေျမညီထပ္) ၌ ကိုယ္တိုင္လာေရာက္ ထုတ္ယူႏိုင္ပါေၾကာင္း အသိေပးအပ္ပါသည္။

သတင္းျပန္ၾကားေရးႏွင့္ မွတ္တမ္းဆိုင္ရာလုပ္ငန္းေကာ္မတီ

No comments:

Post a Comment