Monday, May 8, 2017

ျပည္ေထာင္စု ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဆြးေႏြးမႈ ပူးတြဲေကာ္မတီ၏ လုပ္ငန္း ေကာ္မတီ အစည္းအေ၀းမ်ား က်င္းပျပည္ေထာင္စု ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဆြးေႏြးမႈ ပူးတြဲ ေကာ္မတီ၏ လုပ္ငန္း ေကာ္မတီ အစည္း အေ၀းမ်ားကို ယေန႔ နံနက္ပိုင္းတြင္ ေနျပည္ေတာ္ရွိ အမ်ဳိးသား ျပန္လည္ သင့္ျမတ္ေရးႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ဗဟိုဌာနရွိ သတ္မွတ္ေနရာ အသီးသီးတြင္ စတင္က်င္းပရာ အစိုးရ၊ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ ႏိုင္ငံေရး ပါတီမ်ားႏွင့္ ျပည္ေထာင္စု ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဆြးေႏြးမႈ ပူးတြဲ ေကာ္မတီ၀င္မ်ား ပါ၀င္သည့္ လုပ္ငန္း ေကာ္မတီ၀င္မ်ား တက္ေရာက္ၾကသည္။

ႏိုင္ငံေရးကိစၥရပ္မ်ား
ႏိုင္ငံေရး ကိစၥရပ္မ်ား ေဆြးေႏြးမႈ လုပ္ငန္းေကာ္မတီ အစည္းအေ၀းကို သတ္မွတ္ေနရာ၌ က်င္းပရာ ေဒါက္တာ လ်န္မႈန္းဆာေခါင္းက ဦးေဆာင္၍ ဗိုလ္မွဴးခ်ဳပ္ တင္ေအာင္၊ ဗုိလ္မွဴးခ်ဳပ္ လွသန္းေမာင္၊ ဦးေဌး၀င္းေအာင္၊ ဦးေအာင္လြင္ဦး၊ ေဒါက္တာစိုင္းဦး၊ ေစာအယ္ကလူေစး၊ ေစာစံၿငိမ္းသူ၊ ေစာကူးကူ၊ စိုင္းဘိုးေအာင္၊ ေဒါက္တာတူးဂ်ာႏွင့္ ဦးေအာင္ၾကည္ညြန္႔တို႔က ယခင္လုပ္ငန္း ေကာ္မတီ၏ အေျခခံမူ ၂၀ ခ်က္အေပၚ ျပန္လည္ သံုးသပ္ ေဆြးေႏြးၾကသည္။
လူမႈေရးကိစၥရပ္မ်ား
အလားတူ လူမႈေရး ကိစၥရပ္မ်ား ေဆြးေႏြးမႈ လုပ္ငန္း ေကာ္မတီ၌ ဦးစိုင္းလႏွင့္ ဦးႏိုင္ငံလင္း တို႔က ဦးေဆာင္၍ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေနလင္း၊ ေဒၚဇင္မာေအာင္၊ ဦးႏိုင္ေဆြဦး၊ ခြန္ေသာမက္စ္၊ ေဒၚ ေအးသီတာျမင့္၊ ဦးတင္ေဆြ၊ ဦးဆမ္းေဆာင္ကားႏွင့္ ဦးေရႊမင္း တို႔က ယခင္ က်င္းပခဲ့သည့္ လုပ္ငန္းေကာ္မတီ၏ ရလဒ္မ်ားအေပၚ သံုးသပ္ ေဆြးေႏြးၾကသည္။
စီးပြားေရး ကိစၥရပ္မ်ား
ထို႔ျပင္ စီးပြားေရး ကိစၥရပ္မ်ား ေဆြးေႏြးမႈ လုပ္ငန္း ေကာ္မတီ၌ ဦးလွေမာင္ေရႊ၊ ေဒၚေစာျမ ရာဇာလင္းႏွင့္ မင္းေက်ာ္ေဇယ်ာဦးတို႔က ဦးေဆာင္၍ ဗိုလ္မွဴးခ်ဳပ္ သိုက္စိုး၊ မိကြန္ခ်မ္း၊ ဆလိုင္း ထလာေဟး၊ ပဒိုေစာတာဒိုမူး၊ စိုင္းလ်န္း၊ ခြန္တင္ေရႊဦး၊ ဦးထြန္းႏိုင္၊ ဦးသိန္းထြန္း၊ ဦးမားကို႔စ္ႏွင့္ ဦးသာထြန္းလွ တို႔က စီးပြားေရး က႑၌ ရွမ္းျပည္နယ္မွ တင္သြင္းလာသည့္ စာတမ္းအေပၚ သံုးသပ္ ေဆြးေႏြးၾကသည္။
လံုၿခဳံေရးကိစၥရပ္မ်ား
အလားတူ လံုၿခဳံေရး ကိစၥရပ္မ်ား ေဆြးေႏြးမႈ လုပ္ငန္း ေကာ္မတီ၌ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ စိုးႏိုင္ဦး၊ ဦးမ်ဳိး၀င္းႏွင့္ ဦးတာလွေဖတို႔က ဦးေဆာင္၍ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ တင္ေမာင္၀င္း၊ ဗိုလ္မွဴးခ်ဳပ္ စိန္ထြန္းလွ၊ ဦးအင္ထံုးခါးေနာ္ဆမ္၊ ဦးေက်ာ္ေက်ာ္ဟန္၊ ပဒိုေစာေအာင္ ၀င္းေရႊ၊ ပူးထက္နီ၊ ေဒါက္တာ ေအာင္ျမတ္ဦးႏွင့္ ေဒၚနန္းခင္စိန္ျမင့္ တို႔က ေကာ္မတီ၏ ႏိုင္ငံေတာ္ ကာကြယ္ေရး ဆိုင္ရာ ကိစၥရပ္မ်ား ေခါင္းစဥ္ေအာက္မွ ကာကြယ္ေရး ဆိုင္ရာ မူ၀ါဒ ႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ ေဆြးေႏြးၾကသည္။
ေျမယာႏွင့္ သဘာ၀ ပတ္၀န္းက်င္ ဆိုင္ရာ
ထို႔အတူ ေျမယာႏွင့္ သဘာ၀ ပတ္၀န္းက်င္ ဆိုင္ရာ မူ၀ါဒကိစၥရပ္မ်ား ေဆြးေႏြးမႈ လုပ္ငန္း ေကာ္မတီ၌ ဦးေအာင္စိုးႏွင့္ ခြန္ျမင့္ထြန္း တို႔က ဦးေဆာင္၍ ဗိုလ္မွဴးခ်ဳပ္ ေအာင္သိန္းဦး၊ ဦးစိုး၀င္း၊ ဦးေဇာ္မင္းလတ္၊ ဦးဆန္နီ၊ ေစာဒဲနယ္လ္၊ စိုင္းစိုင္းငင္း၊ ေဒၚဒြဲဘူ၊ ဦးလွခိုင္၊ ခြန္ထြန္း ေရႊႏွင့္ ဦးအိုက္ေဆာ တို႔က ရွမ္းျပည္နယ္မွ တင္သြင္းလာသည့္ ေျမယာက႑ဆိုင္ရာ စာတမ္း အေပၚ သံုးသပ္ ေဆြးေႏြးၾကသည္။
လုပ္ငန္း ေကာ္မတီအလိုက္ ေဆြးေႏြးပြဲမ်ားကို ယေန႔မွ ေမလ ၉ ရက္အထိ က်င္းပ သြားမည္ျဖစ္ၿပီး ျပည္ေထာင္စု ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဆြးေႏြးမႈ ပူးတြဲေကာ္မတီ၏ အတြင္းေရးမွဴး အဖြဲ႕ အစည္းအေ၀းမ်ားကို ေမလ ၁၀ ရက္မွ ၁၃ ရက္အထိ ဆက္လက္ က်င္းပ သြားမည္ ျဖစ္သည္။
ျပည္ေထာင္စု ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဆြးေႏြးမႈ ပူးတြဲေကာ္မတီ၏ လုပ္ငန္း ေကာ္မတီ အေနျဖင့္ ႏိုင္ငံေရး ေဆြးေႏြးပြဲမ်ားတြင္ ေဆြးေႏြးမည့္ အေၾကာင္းအရာမ်ား အေပၚ အေျခခံ၍ စနစ္တက် စီမံ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ရန္ အတြက္ လုပ္ငန္း ေကာ္မတီ ၅ ခုကို ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ေဖေဖာ္၀ါရီလ ၁၆ ရက္တြင္ ဖြဲ႕စည္းခဲ့သည္။
သူရေဇာ္၊ မီေမႊးသန္႔ (သတင္းစဥ္)

No comments:

Post a Comment