Friday, May 5, 2017

ေဒသႏၲရအဆင့္ ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မႈရပ္စဲေရးဆိုင္ရာ ပူးတြဲေစာင့္ၾကည့္ေရးေကာ္ မတီကို ရွမ္း၊ ကရင္ႏွင့္ ပဲခူးတို႔တြင္ ဇြန္လ အတြင္း ဖြဲ႕စည္းမည္


ရန္ကုန္ ေမ ၄
ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မႈရပ္စဲေရးဆိုင္ရာ ပူးတြဲေစာင့္ၾကည့္ေရးေကာ္မတီ(JMC-U)၏ (၁ဝ)ႀကိမ္ ေျမာက္အစည္းအေဝး ဒုတိယေန႔ကို ယေန႔နံနက္ ၉ နာရီခြဲတြင္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ေရႊလီလမ္းရွိ အမ်ဳိးသားျပန္လည္ သင့္ျမတ္ေရးႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးဗဟိုဌာန(NRPC)ရန္ကုန္ ႐ုံး၌ ဆက္လက္က်င္းပသည္။

ယေန႔ျပဳလုပ္သည့္ အစည္းအေဝးတြင္ တပ္မေတာ္ဘက္မွ ကရင္ျပည္နယ္တြင္ မိုင္းရွင္းလင္းေရးကိစၥ၊ JMC-L ႐ုံးမ်ား ဇြန္လအတြင္းစတင္ဖြဲ႕စည္းႏိုင္ေရးကိစၥ၊ JMC-S ႐ုံးမ်ားတြင္ ဝန္ထမ္းမ်ားထပ္မံခန္႔ထားႏိုင္ေရးႏွင့္ နယ္ျခားေစာင့္တပ္(BGF)အပါအဝင္ ျပည္သူ႔စစ္မ်ား တပ္ပိုင္းဆိုင္ရာကိစၥရပ္မ်ား လိုက္နာႏိုင္ေရးတို႔ကို ေဆြးေႏြးသည္။
JMC-U အတြင္းေရးမွဴး (၁) ေဒါက္တာေရႊခါးရ္က ''ေဒသႏၲရအဆင့္ ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မႈရပ္စဲေရးဆိုင္ရာ ပူးတြဲေစာင့္ၾကည့္ေရးေကာ္မတီ(JMC-L) ဖြဲ႕စည္းဖို႔ကို ရွမ္း၊ ကရင္နဲ႔ ပဲခူးသုံးေနရာမွာ ဇြန္လမကုန္ခင္ အရင္ဆုံး လုပ္မယ္။ ဒါေပမယ့္ ဒါကိုျပည္နယ္အဆင့္ JMC-S ကေန လုပ္ရမွာျဖစ္တယ္။ ကြၽန္ေတာ္တို႔ကေတာ့ ရွမ္းျပည္နယ္မွာ လင္းေခး၊ ကရင္ျပည္နယ္မွာ ဖာပြန္၊ ပဲခူးမွာေတာ့ ေမာဂလိမွာလုပ္ဖို႔ ယာယီအႀကံျပဳတယ္။ ဒါေပမယ့္ JMC-S ကေန အစည္းအေဝးလုပ္တဲ့အခ်ိန္မွာမွ ဆုံးျဖတ္ မွာပါ''ဟု ေျပာသည္။
ေဒသႏၲရအဆင့္ ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မႈရပ္စဲေရးဆိုင္ရာ ပူးတြဲေစာင့္ၾကည့္ေရးေကာ္မတီ(JMC-L)ကို ဇြန္လမတိုင္မီ ရွမ္းျပည္နယ္၊ ကရင္ျပည္နယ္ႏွင့္ ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီးတို႔တြင္ ဖြဲ႕စည္းႏိုင္ေရးေဆြးေႏြးခဲ့ၿပီး ဖြဲ႕စည္းမည့္ေနရာမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ တုိင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ျပည္နယ္အဆင့္ ပစ္ခတ္ တိုက္ခိုက္မႈရပ္စဲေရးဆိုင္ရာ ပူးတြဲေစာင့္ၾကည့္ေရး ေကာ္မတီ JMC-S က ဆုံးျဖတ္ရမည္ျဖစ္သည္။
ယေန႔ေဆြးေႏြးပြဲတြင္ ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရး ညီလာခံ-(၂၁)ရာစုပင္လုံကို တက္ေရာက္ႏိုင္သည့္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ေဆြးေႏြးခဲ့ၿပီး လက္ရွိအခ်ိန္ထိ တစ္ႏိုင္ငံလုံးပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မႈရပ္စဲေရး သေဘာတူ စာခ်ဳပ္(NCA)စာခ်ဳပ္လက္မွတ္ေရးထိုးရန္ ဖိတ္ၾကားထားသည့္ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားကိုသာ အစိုးရအေနျဖင့္ လက္ခံသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။
''ခြဲထြက္အဖြဲ႕ေတြက ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရး ညီလာခံ-(၂၁)ရာစုပင္လုံကို တက္ခြင့္ရဖို႔ေျပာတာေတြကို ရွင္းလင္းတယ္။ အခုထိ NCA ကိုလက္မွတ္ထိုးဖို႔ ဖိတ္ၾကားထားတဲ့ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕အစည္း ေတြကိုပဲ လက္ခံေသးတယ္။ အဲဒီအဖြဲ႕အစည္းေတြကေန ထပ္ၿပီးခြဲထြက္လာတဲ့ အဖြဲ႕ေတြကိုေတာ့ UPC ကို တက္ေရာက္ဖို႔ အစိုးရလက္မခံေသးဘူးဆိုတဲ့သေဘာ ျဖစ္သြားတာေပါ့''ဟု ေဒါက္တာေရႊခါးရ္က ေျပာသည္။
ေဆြးေႏြးပြဲတြင္ တပ္မေတာ္အေနျဖင့္ မိုင္းရွင္းလင္းေရး ကိစၥကို ေဆာင္ရြက္ရန္ေဆြးေႏြးခဲ့ၿပီး သေဘာတူညီခ်က္ ရရွိပါက တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကုိင္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားျဖင့္ ပူးတြဲေဆာင္ရြက္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။
JMC-U အတြင္းေရးမွဴး(၂) ဗိုလ္မွဴးႀကီးဝဏၰေအာင္ က ''တပ္မေတာ္ရဲ႕သေဘာထားကေတာ့ မိုင္းေတြကို တပ္မေတာ္ကပဲဦးေဆာင္ၿပီး ျပန္ၿပီးေတာ့ ရွင္းလင္း ေပးသြားမယ္။ အဲဒါမွမဟုတ္ရင္ ျပည္ပကေနၿပီး မိုင္းရွင္းလင္းေရးနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး အေထာက္အပံ့ေပးခ်င္တယ္ဆိုရင္ နည္းပညာေထာက္ပံ့ေပးမယ့္ ပစၥည္းဆိုရင္ လက္ခံ သြားပါမယ္။ ရွင္းလင္းတာကေတာ့ တပ္မေတာ္နဲ႔ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕အစည္းတို႔ ပူးေပါင္းၿပီး ရွင္းလင္းသြားဖို႔ ဒီသေဘာထားေလးကို KNU ဘက္မွာ ျပန္လည္ေဆြးေႏြးမယ္ဆိုတာ ေဆြးေႏြးျဖစ္ပါတယ္။
အထူးသျဖင့္ ကရင္ျပည္နယ္မွာ စတင္ေဆာင္ရြက္ဖို႔ ေဆြးေႏြးပါတယ္''ဟု ေျပာသည္။
တပ္မေတာ္၏ ႀကီးၾကပ္ကြပ္ကဲမႈေအာက္တြင္ရွိသည့္ နယ္ျခားေစာင့္တပ္(BGF) ႏွင့္ ျပည္သူ႔စစ္မ်ားအား စစ္ဘက္ဆိုင္ရာက်င့္ဝတ္အရ လိုက္နာမႈမ်ားထားရွိရန္ ေဆြးေႏြးခဲ့ၿပီး တပ္မေတာ္အေနျဖင့္ အမိန္႔နာခံေရး (Command Understanding)ေဆာင္ရြက္ထားသည္ဟု ေျပာၾကားခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။
ယေန႔ျပဳလုပ္သည့္ JMC ၏ (၁ဝ)ႀကိမ္ေျမာက္ အစည္းအေဝး ဒုတိယေန႔တြင္ ျပည္နယ္အဆင့္ JMC-S ကိုယ္စားလွယ္မ်ားကလည္း လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ခ်က္ အေျခအေနႏွင့္ စိန္ေခၚမႈမ်ား၊ ဝန္ထမ္းလိုအပ္ခ်က္မ်ားကို တင္ျပခဲ့ၿပီး JMC-S ဝန္ထမ္းလိုအပ္ခ်က္မ်ားခန္႔ထားေပး ႏိုင္ေရးအတြက္ ႏွစ္လအတြင္းလုပ္ေဆာင္ေပးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။
JMC သည္ တပ္မေတာ္ႏွင့္ တစ္ႏိုင္ငံလုံးပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မႈရပ္စဲေရးသေဘာတူစာခ်ဳပ္ (NCA)စာခ်ဳပ္ လက္မွတ္ေရးထိုးထားသည့္ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားအၾကား စစ္ဘက္ဆိုင္ရာအခ်က္မ်ားကို ေဆြးေႏြးရန္၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္ ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးမႈမ်ား ျပဳလုပ္ေနခ်ိန္တြင္ ေအာက္ေျခ၌ တိုက္ပြဲမ်ားမျဖစ္ပြားေစရန္၊ တိုက္ပြဲမ်ားေလွ်ာ့ခ်ႏိုင္ေစရန္၊ တပ္မေတာ္ႏွင့္ NCA စာခ်ဳပ္ လက္မွတ္ေရးထိုးထားသည့္ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားအၾကား ျပႆနာကိုေျဖရွင္းႏိုင္ရန္ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားျဖင့္ ဖြဲ႕စည္းထားျခင္းျဖစ္သည္။
ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မႈ ရပ္စဲေရးဆိုင္ရာ ပူးတြဲ ေစာင့္ၾကည့္ေရးေကာ္မတီ(JMC)ကို တပ္မေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၊ တစ္ႏိုင္ငံလုံးပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မႈ ရပ္စဲေရးသေဘာတူစာခ်ဳပ္(NCA) လက္မွတ္ထိုးထားသည့္ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕ ရွစ္ဖြဲ႕မွ ကိုယ္စားလွယ္ မ်ား၊ အရပ္သားကိုယ္စားလွယ္မ်ားျဖင့္ ၂ဝ၁၅ ခုႏွစ္ ႏိုဝင္ဘာတြင္ ဖြဲ႕စည္းခဲ့သည္။

 (ရဲေခါင္ၫြန္႔)

No comments:

Post a Comment