Tuesday, May 2, 2017

ျမစ္သားျမိဳ႕ ေလးေဘးသင့္ျပည္သူမ်ားအား ေထာက္ပံံ့ေၾကးမ်ားေပးအပ္ျမစ္သားေမ ၁
မႏေလးတိုင္းေဒသၾကီး ျမစ္သားျမိဳ႕တြင္ ဧျပီ ၂၉ရက္ေန႔က ျဖစ္ပြားခဲ့ေသာ သဘာ၀ေလေဘးဒဏ္ေၾကာင့္ ေသဆုံးသူ တစ္ဦးႏွင့္ ဒဏ္ရာရရွိသူနွစ္ဦးအား ေမ ၁ရက္ေန႔က သက္ဆိုင္သူမ်ား လက္၀ယ္အေရာက္ ေထာက္ပ့ံေၾကးမ်ား ေပးအပ္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

သဘာ၀ေလေဘးဒဏ္ေၾကာင့္ ေသဆုံးခဲ့ေသာ အင္းရင္းေက်းရြာအုပ္စု၊ ဆင္ျခံေက်းရြာေန ဦး၀င္းေက်ာ္ အတြက္ မႏေလးတိုင္းေဒသၾကီး ကယ္ဆယ္ေရးနွင့္ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးဦးစီးဌာနမွ (၃)သိန္းက်ပ္၊ ျမိဳ႕နယ္ဌာနဆိုင္ရာမ်ားက (၁)သိန္းက်ပ္ကိုလည္းေကာင္း၊ ေက်ာက္ဆည္ေဆးရုံတြင္ ေဆးကုသမႈခံယူေနေသာ လမ္းခြေက်းရြာအုပ္စုမွ ဒဏ္ရာရရွိသူ(၂)ဦးအား ကယ္ဆယ္ေရးနွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး ဦးစီးဌာနမွ (၅)ေသာင္းက်ပ္၊ ျမိဳ႕နယ္ဌာန ဆိုင္ရာမ်ားက (၅)ေသာင္းက်ပ္၊ တစ္ဦးလ်ွင္(၁)သိန္းက်ပ္စီကုိ မႏေလးတိုင္းေဒသၾကီး ကယ္ဆယ္ေရးနွင့္ျပန္လည္ေနရာ ခ်ထားေရးဦးစီးဌာန ဒုတိယညႊန္ၾကားေရးမွဴး ဦးေနမ်ိုးထြန္းနွင့္ ျမိဳ႕နယ္အုပ္ခ်ုဳပ္ေရးမွဴး ဦးေအးနိုင္တို႔က သက္ဆိုင္သူမ်ား လက္၀ယ္အေရာက္ သြားေရာက္ေပးအပ္ခဲ့ေၾကာင္း သတင္းရရွိသည္။
ရဲ၀င္းထြန္း(ျမစ္သား)

No comments:

Post a Comment