Tuesday, November 22, 2016

ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီးရွိ ေဘးအႏၱရာယ္ ေလ်ာ့ပါးေရးဆုိင္ရာ ကိစၥရပ္မ်ားႏွင့္ ဦးစားေပးလုပ္ငန္းမ်ား အလုပ္ရံုေဆြးေႏြးပြဲက်င္းပ

ပုသိမ္ ႏိုဝင္ဘာ  ၂၂  
ဧရာဝတီတုိင္းေဒသႀကီး၊ ပုသိမ္ၿမိဳ႕တြင္ လူမႈဝန္ထမ္း ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး ဝန္ႀကီးဌာန၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးဦးစီးဌာနနွင့္ UNDP တို႔ ပူးေပါင္း၍ က်င္းပသည့္ ေဘးအႏၱရာယ္ ေလ်ာ့ပါးေရး ဆုိင္ရာ ကိစၥရပ္မ်ားႏွင့္ ဦးစားေပးလုပ္ငန္းမ်ား အလုပ္ရံုေဆြးေႏြးပြဲကို ႏိုဝင္ဘာလ ၂၂ ရက္ နံနက္ပိုင္းက ပုသိမ္ဟုိတယ္၌ က်င္းပရာ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ဦးမန္းေဂ်ာ္နီ တက္ေရာက္၍ အဖြင့္အမွာစကားေျပာၾကားခဲ့သည္။

အလုပ္ရံုေဆြးေႏြးပြဲတြင္ ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီးရွိ ေဘးအႏၱရာယ္ ႏွင့္ ရာသီဥတုေျပာင္းလဲမႈေၾကာင့္ ထိခိုက္ဆုံးရံႈးႏိုင္မႈ ၊ ေဘးအႏၱရာယ္စီမံခန္႔ခြဲမႈ စီမံခ်က္အပါအဝင္ ေဘးအႏၱရာယ္ စီမံခန္႔ခြဲမႈ စနစ္မ်ား ၊ တုိင္းေဒသႀကီးအတြင္း  ရင္ဆိုင္ရေသာ ေဘးအႏၱရာယ္ ထိခိုက္ဆုံးရႈံးနိုင္ေျခ ႏွင့္  စီမံခန္႔ခြဲမႈ ဆုိင္ရာ ကိစၥရပ္မ်ား ၊ စိန္ေခၚမႈမ်ားကို သတ္မွတ္ေဖာ္ထုတ္ရန္၊ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား ၊ က႑မ်ား၊ ပုံစံမ်ား ၊ အခိ်န္ကာလ ၊ ရန္ပုံေငြ ၊ ေဒသဖြ႔ံၿဖိဳးေရးအတြက္ စီမံကိန္းမ်ား ေရးဆြဲမႈအား ညိွႏိႈင္း ေဆာင္ရြက္ျခင္း ဆိုင္ရာမ်ား၊ ေရွ႕လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို ေဆြးေႏြးမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။
အဆိုပါ အလုပ္ရံုေဆြးေႏြးပြဲသို႔ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးဦးစီးဌာနမွ တာဝန္ရွိသူမ်ား တုိ္င္းအဆင့္ ဌာန ဆိုင္ရာမ်ား ၊ UNDP မွာ တာဝန္ရွိသူမ်ား လူမႈေရးအသင္းအဖြဲ႔မွ တာဝန္ရွိသူမ်ားက ( ၂ ) ရက္ၾကာ ေဆြးေႏြးမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း သတင္းရရွိသည္။
                                                           

ပုသိမ္ (ျပန္/ ဆက္)

No comments:

Post a Comment