Friday, November 4, 2016

ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတ ဦးထင္ေက်ာ္ လြိဳင္ေကာ္ၿမိဳ႕ရွိ အမွတ္(၂) ဘီလူးေခ်ာင္းေရအား လွ်ပ္စစ္စက္ရုံ ၾကည့္႐ႈစစ္ေဆးလိြဳင္ေကာ္  ႏုိ၀င္ဘာ ၃

ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတ ဦးထင္ေက်ာ္သည္ ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ေဒါက္တာသန္းျမင့္၊ ဦးသိန္းေဆြ၊ ဦးေဖဇင္ထြန္း၊ ဒုတိယ၀န္ႀကီး ဗိုလ္ခ်ဳပ္သန္းထြဋ္ႏွင့္ အတူ ယေန႔ နံနက္ပိုင္းတြင္ ေလေၾကာင္းခရီးျဖင့္ ကယားျပည္နယ္ လြိဳင္ေကာ္ၿမိဳ႕သို႔ေရာက္ရွိၿပီး  လိြဳင္ေကာ္ၿမိဳ႕နယ္ ႏြားလ၀ိုးေက်းရြာအုပ္စု လင္ဖုံေလးေက်းရြာ၌ ျပည္နယ္၊ ခရုိင္ႏွင့္ ၿမိဳ႕နယ္အဆင့္ ဌာနဆုိင္ ရာတာ၀န္ရွိသူမ်ား၊ လုပ္ငန္းရွင္အဖြဲ႕အစည္း­­မ်ား၊ ေတာင္သူလယ္သမားမ်ား၊ ေဒသခံျပည္ သူမ်ားႏွင့္  ေတြ႕ဆုံသည္။


ေတြ႕ဆုံစဥ္ ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတ ဦးထင္ေက်ာ္က ကယားျပည္နယ္မွ ေျပာင္းစိုက္ ေတာင္သူမ်ား၏ အခက္အခဲကို ၾကားသိရသျဖင့္ ေျဖရွင္းေဆာင္ရြက္ေပးႏုိင္ရန္အတြက္ ယခုကဲ့သို႔လာ ေရာက္ေတြ႕ဆုံျခင္းျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ မည္သည့္က႑ကိုမဆို ပြင့္ပြင့္လင္းလင္း ေဆြးေႏြး တင္ျပၾကရန္ႏွင့္ တင္ျပခ်က္မ်ားအား မွတ္သား၍ သက္ဆိုင္ရာ၀န္ႀကီးဌာနမ်ားႏွင့္ ေပါင္းစပ္ညႇိႏႈိင္းေျဖရွင္းေဆာင္ရြက္ေပးသြားမည္ျဖစ္ပါေၾကာင္္း။

တိုင္းျပည္ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအတြက္ လုပ္ငန္းမ်ားေဆာင္ရြက္ရာတြင္ ႏိုင္ငံေတာ္အ စိုးရ၊ ဌာနဆိုင္ရာမ်ား၊ ျပည္သူမ်ားအားလုံးပူးေပါင္းပါ၀င္ရန္ လုိအပ္သည့္အျပင္ လုပ္ငန္းရွင္ မ်ား၏ အခန္းက႑သည္လည္း အေရးႀကီးပါေၾကာင္း၊ လုပ္ငန္းရွင္မ်ား အေနျဖင့္လည္း ျပည္သူျပည္သားမ်ား၏ ေကာင္းက်ိဳးအတြက္ ၀ိုင္း၀န္းပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ရန္ လိုအပ္ပါ         ေၾကာင္း၊ ေဒသ၏ လိုအပ္ခ်က္မ်ားကုိ ပြင့္ပြင့္လင္းလင္း လြတ္လြတ္လပ္လပ္တင္ျပရန္ တိုက္တြန္းပါေၾကာင္း ေျပာၾကားသည္။

ယင္းေနာက္ ေဒသခံလုပ္ငန္းရွင္မ်ား၊ ေတာင္သူမ်ားႏွင့္ ရပ္မိရပ္ဖမ်ားက စိုက္ပ်ိဳးသီးႏွံေစ်းကြက္ ခုိင္မာေရး၊ စုိက္ပ်ိဳးသီးႏွံမ်ား ျပည္ပသို႔တင္ပို႔ႏိုင္ေရးေဆာင္ရြက္ရာတြင္ ႏိုင္ငံေတာ္ အစိုးရမွ လိုအပ္သည္မ်ား ကူညီျဖည့္ဆည္းေဆာင္ရြက္ေပးေရး၊ ေတာင္သူလယ္သမားမ်ား ဘ၀လုံၿခဳံေရးႏွင့္ လယ္ယာေျမပိုင္ဆိုင္မႈ အခြင့္အလမ္းမ်ားရရွိေရး၊ စိုက္ပ်ိဳးစရိတ္ေခ်းေငြမ်ား ပိုမိုရရွိေရး၊ သိမ္းဆည္းလယ္ယာေျမမ်ား ျပန္လည္စြန္႔လႊတ္ေရး၊ အလုပ္အကိုင္အခြင့္အလမ္း မ်ားေဖာ္ေဆာင္ေပးေရး၊ သစ္္ေတာမ်ား ျပန္လည္တည္ေထာင္ေရးႏွင့္ မူးယစ္ေဆး၀ါး ပေပ်ာက္ေရးဆိုင္ရာကိစၥရပ္မ်ားကို  တင္ျပၾကသည္။

ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတ တင္ျပခ်က္မ်ားအေပၚ ျပန္လည္သုံးသပ္ေျပာၾကားၿပီး ျပည္နယ္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေရးႏွင့္ ျပည္သူမ်ား ရသင့္ရထုိက္သည့္ အခြင့္အလမ္းမ်ားရရွိေရးအတြက္ အတတ္ႏိုင္ဆုံးျဖည့္ေဆာင္ရြက္ေပးႏုိင္ရန္ ႀကိဳးစားေဆာင္ရြက္ေပးသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားသည္။

ျပည္နယ္၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ဦးအယ္လ္ေဖာင္႐ႈိးက ျပည္နယ္ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအတြက္ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ၏ လုပ္ငန္းလမ္းၫႊန္ခ်က္မ်ားအတုိင္း ကိုယ္စြမ္းဥာဏ္စြမ္းရွိသ၍ ေဆာင္ရြက္ေပးသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားၿပီး ေတြ႔ဆံုပြဲအခမ္းအနားကို ရုပ္သိမ္းလိုက္သည္။

ေတြ႔ဆံုပြဲအၿပီးတြင္ ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတသည္ ေဒသခံျပည္သူမ်ားအား ရင္းရင္းႏွီးႏွီးေတြ႔ဆံုႏႈတ္ဆက္သည္။

မြန္းလြဲပုိင္းတြင္ ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတႏွင့္အဖြဲ႕သည္ ဘီလူးေခ်ာင္းေရအားလွ်ပ္စစ္စီမံကိန္း ရွင္းလင္းေဆာင္သို႔ေရာက္ရွိရာ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားထုတ္လုပ္ေရးလုပ္ငန္း ဦးေဆာင္ညႊန္ၾကား ေရးမွဴး ဦးခင္ေမာင္၀င္းက ဘီလူးေခ်ာင္းေရးအားလွ်ပ္စစ္စက္ရုံမ်ား၏ သမိုင္းအက်ဥ္း၊ မိုးၿဗဲေရေလွာင္တမံဆိုင္ရာအခ်က္အလက္မ်ား၊ ဘီလူးေခ်ာင္း အမွတ္(၁)၊ (၂)၊ (၃)စက္႐ုံမ်ား ဆိုင္ရာ အခ်က္အလက္မ်ား၊ ဓာတ္အားထုတ္လုပ္မႈႏွင့္ ျဖန္႔ျဖဴးမႈအေျခအေနမ်ားကို ရွင္းလင္းတင္ျပသည္။

ထုိ႕ေနာက္ ႏို္င္ငံေတာ္သမၼတသည္ ႐ႈရပ္မွ စီမံကိန္းဧရိယာကိုလည္းေကာင္း၊ အမွတ္(၂) ဘီလူးေခ်ာင္း ေရအားလွ်ပ္စစ္စက္႐ုံအတြင္း စက္ပစၥည္းမ်ား တပ္ဆင္ထားမႈႏွင့္ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားျဖန္႔ျဖဴးေပးေနမႈအေျခအေနမ်ားကိုလည္းေကာင္း ၾကည့္႐ႈေလ့လာသည္။

ညေနပို္င္းတြင္ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတႏွင့္အဖြဲ႕၀င္မ်ားသည္ ဒီးေမာ့ဆိုၿမိဳ႕နယ္ တႏွီးလာလဲေက်းရြာအနီးရွိ ကန္ခုနစ္ဆင့္သို႔ေရာက္ရွိၾကရာ ဖိုးဗ်ားခန္းမ၌ ဟိုတယ္ႏွင့္ခရီးသြားလာေရး၀န္ႀကီးဌာနမွ  ျပည္နယ္ဦးစီးမွဴး ဦးေဇာ္လင္းထြန္းက ကယားျပည္နယ္ ခရီးသြားက႑ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္္ေရး အတြက္ ေဆာင္ရြက္ေနသည့္ အေျခအေနမ်ားကို ရွင္းလင္းတင္ျပသည္။

ယင္းေနာက္ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတက ရိုးရာယဥ္ေက်းမႈ အေမြအႏွစ္ပစၥည္းမ်ား၊ ၀တ္စား ဆင္ယင္မႈမ်ားႏွင့္ ဓေလ့ထုံးစံမ်ားကုိ အတတ္ႏိုင္ဆုံး ထိန္းသိမ္းေဖာ္ထုတ္ ျပသသြားရန္ လိုအပ္ေၾကာင္း လမ္းၫႊန္မွာၾကားသည္။

ထို႔ေနာက္ ေဒသခံ ရပ္မိရပ္ဖတစ္ဦးက လွ်ပ္စစ္မီးရရွိေရးႏွင့္ ပညာေရး၊ က်န္းမာေရး ဆိုင္ရာလိုအပ္ခ်က္မ်ားကို တင္ျပသည္။

ဆက္လက္၍ ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ဦးသိန္းေဆြက ႏွစ္ႏိုင္ငံ နယ္စပ္၀င္ေပါက္မွ ကူးသန္းသြားလာေရးဆိုင္ရာမ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ လည္းေကာင္း၊  ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ေဒါက္တာသသန္းျမင့္က  ေဒသအတြင္း ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ လည္းေကာင္း ေဆြးေႏြး ေျပာၾကားသည္။

ယင္းေနာက္ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတသည္ ဖိုးဗ်ားခန္းမအတြင္းရွိ ကယား တိုင္းရင္းသားရိုးရာ ခ်ည္မွ်င္ထုတ္လုပ္ငန္းႏွင့္ ႐ိုးရာယဥ္ေက်းမႈ ဓေလ့မ်ား၊ ဖိုးဗ်ား႐ိုးရာအိမ္၊ ကန္ခုႏွစ္ဆင့္ တို႔ကို လွည့္လည္ၾကည့္႐ႈေလ့လာသည္။

ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတႏွင့္အဖြဲ႕သည္ ဒီးေမာဆိုၿမဳိ႕နယ္ ပန္ပက္ေက်းရြာသို႔ ေရာက္ရွိၿပီး ကယန္း(ပေဒါင္) တိုင္းရင္းသားမ်ားအား ရင္းရင္းႏွီးႏွီး ႏႈတ္ဆက္၍  ႐ိုးရာလက္မႈ လုပ္ငန္းမ်ား၊ ရိုးရာယဥ္ေက်းမႈအကမ်ားကို လွည့္လည္ၾကည့္႐ႈအားေပးသည္။

ထုိ႕ေနာက္  ေဒသခံျပည္သူမ်ား၏ လူမႈေရး၊ စီးပြားေရးႏွင့္ ေဒသဖြံ႕ၿဖဳိးေရး လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို သက္ဆိုင္ရာတာ၀န္ရွိသူမ်ား ႏွင့္ညႇိႏႈိင္းျဖည့္ဆည္းေပးသည္။
                                                                                   

(သတင္းစဥ္)

No comments:

Post a Comment