Saturday, November 19, 2016

ခ်င္းျပည္နယ္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ဦးဆလုိင္းလ်န္လြယ္ ထန္တလန္ၿမိဳ႕နယ္အတြင္း ေဒသဖြံ႔ၿဖိဳးေရးလုပ္ငန္းမ်ား ကြင္းဆင္းၾကည့္ရႈ စစ္ေဆး

ဟားခါး ႏုိဝင္ဘာ ၁၈
ခ်င္းျပည္နယ္အစုိးရအဖြဲ႔  ျပည္နယ္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ဦးဆလုိင္းလ်န္လြယ္သည္ ျပည္နယ္လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရး ဝန္ႀကီး ဦးေရႊထီးယုိး၊ ျပည္နယ္လူမွဳေရးဝန္ႀကီး ဦးေပါင္လြန္းမင့္ထန္၊ ျပည္နယ္ဥပေဒခ်ဳပ္ ဦးထန္က်ံဳး၊ ျပည္နယ္အစုိးရ အဖြဲ႔အတြင္းေရးမွဴး ဦးၿပံဳးခ်ိဳႏွင့္ ျပည္နယ္အဆင့္ဌာနဆုိင္ရာ တာဝန္ရွိသူမ်ားႏွင့္အတူ ႏုိဝင္ဘာ ၁၆ ရက္မွ ၁၈ ရက္ေန႔ အထိ ထန္တလန္ၿမိဳ႕နယ္အတြင္း ေဒသဖြံ႔ၿဖိဳးေရးလုပ္ငန္းမ်ား ကြင္းဆင္းၾကည့္ရႈစစ္ေဆးခဲ့သည္။

ျပည္နယ္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ဦးဆလုိင္းလ်န္လြယ္ႏွင့္ အဖြဲ႔သည္ နုိဝင္ဘာ ၁၆ ရက္ေန႔တြင္ ထန္တလန္ၿမိဳ႕နယ္ ဟရိန္ခန္းေက်းရြာႏွင့္ ထာအုိေက်းရြာမ်ားသုိ႔ သြားေရာက္ၿပီး ေက်းလက္ေန ေဒသခံျပည္သူမ်ားႏွင့္ ရင္းရင္းႏွီးႏွီး ေတြ႔ဆံုကာ အဝတ္အထည္ႏွင့္ စားေသာက္ဖြယ္ရာ လက္ေဆာင္ပစၥည္းမ်ားေပးအပ္ခဲ့သည္။
ထုိ႔ေနာက္ ျပည္နယ္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ႏွင့္အဖြဲ႔သည္ ညေနပုိင္းတြင္ ဟားခါး - ထန္တလန္ - ဆာဆီေခ်ာက္လမ္းေပၚ  ရွိ တံတားတည္ေဆာက္မည့္ေနရာသုိ႔ သြားေရာက္ၾကည့္ရႈစစ္ေဆးခဲ့ၿပီး ညပုိင္းတြင္ ထန္တလန္ၿမိဳ႕နယ္၊ ထာအုိရြာသစ္၊  အေျခခံပညာ အလယ္တန္းေက်ာင္း(ခြဲ) ၌ ေက်းရြာလူထုႏွင့္ေတြ႔ဆံု၍ ေဒသလုိအပ္ခ်က္ တင္ျပမႈမ်ားအေပၚ ေပါင္းစပ္  ညႇိႏႈိင္းျဖည့္ဆည္းေဆာင္ရြက္ေပးခဲ့ေၾကာင္း၊ ႏုိဝင္ဘာ ၁၇ ရက္ နံနက္ပုိင္းတြင္ ထန္တလန္ၿမိဳ႕နယ္၊ ထာအုိုရြာေဟာင္းရွိ   ေက်ာင္းေဆာင္ကုိလည္းေကာင္း၊ ထာအုိရြာ၌ ျမန္မာ-အိႏၵိယနယ္စပ္ေစ်းသစ္ တည္ေဆာက္မည့္ ေျမေနရာကုိ လည္းေကာင္း ၾကည့္ရႈစစ္ေဆးၿပီး ေန႔လည္ပုိင္းတြင္ မႊန္လီပီရြာသုိ႔ေရာက္ရွိကာ ေက်းရြာလူထုႏွင့္ ေတြ႔ဆံု၍ တင္ျပခ်က္ မ်ားအေပၚ ေပါင္းစပ္ညႇိႏႈိင္းေဆာင္ရြက္ေပးသည္။
ဆက္လက္၍ ျပည္နယ္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ႏွင့္အဖြဲ႔သည္ ညေနပုိင္းတြင္ ထန္တလန္ၿမိဳ႕နယ္ သီကီရ္ေရေလွာင္တမံ စီမံကိန္းႏွင့္ သီကီရ္ေက်းရြာ ၌ ေဆးရံုတည္ေဆာက္မည့္ေျမေနရာတုိ႔ကုိ လွည့္လည္ၾကည့္ရႈစစ္ေဆးၿပီး သီကီရ္ေက်းရြာ အေျခခံပညာအထက္တန္းေက်ာင္း (ခြဲ)တြင္ ေက်းရြာလူထုႏွင့္ေတြ႔ဆံု၍ လူထု၏ တင္ျပခ်က္မ်ားအေပၚညွိႏွဳိင္း ေပါင္းစပ္ ျဖည့္ဆည္းေဆာင္ရြက္ေပးခဲ့ေၾကာင္း၊ ႏုိဝင္ဘာ ၁၈ ရက္ နံနက္ပိုင္းတြင္ သီကီရ္ေက်းရြာအျခခံပညာ အထက္တန္းေက်ာင္း(ခြဲ) ေျမဧရိယာ၌ ေဘာ္ဒါေဆာင္မ်ား တည္ေဆာက္မည့္ေျမေနရာႏွင့္ ဆလဲင္း ေက်းရြာ အလယ္တန္းေက်ာင္း၌ အေဆာက္အဦးမ်ားတုိးခ်ဲ႕တည္ေဆာက္မည့္ ေျမေနရာတုိ႔ကုိ ၾကည့္ရႈ စစ္ေဆးခဲ့သည္။
ျပည္နယ္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ႏွင့္အဖြဲ႔သည္ ဆလဲင္းေက်းရြာ ႏွင့္ဗမ္ဘုိင္းေက်းရြာမ်ားသုိ႔ ေရာက္ရွိစဥ္ ေက်းရြာျပည္သူ လူထုႏွင့္ေတြ႔ဆံု၍ ေက်းရြာလူထု၏ တင္ျပခ်က္မ်ားအေပၚ ေပါင္းစပ္ညွိႏွဳိင္း ျဖည့္ဆည္းေဆာင္ရြက္ေပးကာ အဝတ္အထည္ ၊ စားေသာက္ဖြယ္ရာ လက္ေဆာင္ပစၥည္းမ်ား ေထာက္ပံ့ေပးအပ္ခဲ့ေၾကာင္း သတင္းရရွိသည္။

ခ်င္းျပည္နယ္ ျပန္/ဆက္

No comments:

Post a Comment