Tuesday, October 18, 2016

ဒုတိယသမၼတ ဦးဟင္နရီဗန္ထီးယူ (၂၂) ႀကိမ္ေျမာက္ ျမန္မာတုိင္းရင္းသားတုိ႔၏ ႐ိုးရာယဥ္ေက်းမႈ အဆုိ၊ အက၊ အေရး၊ အတီး ၿပိဳင္ပြဲဖြင့္ပြဲအခမ္းအနားသို႔ တက္ေရာက္ဖြင့္လွစ္

ေနျပည္ေတာ္ ေအာက္တုိဘာ ၁၈
(၂၂) ႀကိမ္ေျမာက္ ျမန္မာတုိင္းရင္းသားတုိ႔၏ ႐ိုးရာယဥ္ေက်းမႈ အဆုိ၊ အက၊ အေရး၊ အတီး ၿပိဳင္ပြဲဖြင့္ပြဲအခမ္းအနားကို ယေန႔နံနက္ (၉) နာရီတြင္ ေနျပည္ေတာ္ရွိ ျမန္မာ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ ကြန္ဗင္းရွင္းဗဟိုဌာန-၂ ၌ က်င္းပရာ ဒုတိယသမၼတ ဦးဟင္နရီ ဗန္ထီးယူ တက္ေရာက္ဖြင့္လွစ္သည္။

ေရွးဦးစြာ အတီးၿပိဳင္ပြဲ Theme Song ျဖစ္သည့္ “တုိင္းရင္းသားအားလံုး၏ ျမန္မာႏုိင္ငံ” ေတးသီခ်င္းျဖင့္ အႏုပညာ ပညာရွင္မ်ားက သီဆုိေဖ်ာ္ေျဖ ၾကသည္။
(၂၂)ႀကိမ္ေျမာက္ ျမန္မာတုိင္းရင္းသားတုိ႔၏ ႐ိုးရာယ်ဥ္ေက်းမႈ အဆုိ၊ အက၊ အေရး၊ အတီး ၿပိဳင္ပြဲက်င္းပေရး ဦးစီးေကာ္မတီဥကၠ႒ ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး သူရဦးေအာင္ကိုက ၿပိဳင္ပြဲက်င္းပရန္ စီစဥ္ေဆာင္ရြက္ထားရွိမႈမ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း ၍ ရွင္းလင္းတင္ျပရာတြင္ အဆို၊ အက၊ အေရး၊ အတီး ၿပိဳင္ပြဲမ်ားကို ၁၉၉၃ ခုႏွစ္က စတင္ၿပီး က်င္းပခဲ့ရာ ယခုက်င္းပမည့္ ၿပိဳင္ပြဲသည္ (၂၂)ႀကိမ္ေျမာက္  ဗဟိုအဆင့္ ၿပိဳင္ပြဲျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ ယေန႔က်င္းပသည့္ ၿပိဳင္ပြဲတြင္ တိုင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ျပည္နယ္မ်ားမွ ၿပိဳင္ပြဲ၀င္အင္အား အမ်ဳိးသား ၇၂၂ ဦး၊ အမ်ဳိးသမီး ၁၀၄၄ ဦး စုစုေပါင္း ၁၇၆၆ ဦး  ပါ၀င္ယွဥ္ၿပိဳင္သြားၾက မည္ျဖစ္ပါေၾကာင္း။
ယခုႏွစ္ၿပိဳင္ပြဲတြင္ ပိုမိုေလးနက္သည့္ ထူးျခားခ်က္တစ္ရပ္အျဖစ္ ကခ်င္၊ ကယား၊ ကရင္၊ ခ်င္း၊ မြန္၊ ရခိုင္၊ ရွမ္းႏွင့္ ထား၀ယ္ တိုင္းရင္းသားမ်ား၏ ထင္ရွားသည့္ ရိုးရာအက မ်ားထဲမွ အကႏွစ္ခုကို (၂၂)ႀကိမ္ေျမာက္ ၿပိဳင္ပြဲႀကီး၏ ျပည္ေထာင္စု အကအျဖစ္ သတ္မွတ္ရန္ တိုင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ျပည္နယ္အားလံုး ႀကိဳတင္မဲႏိႈက္ၿပီး  ရခိုင္တိုင္းရင္း သားမ်ား၏ သာလီစြ ရခိုင္ျပည္ ယိမ္းအကႏွင့္ ကရင္တိုင္းရင္းသားမ်ား၏ လက္တြဲညီညီ ေရွ႕သို႔ခ်ီ တိုင္းရင္းသားရိုးရာ ဒံုးယိမ္းအကတို႔ကို အားလံုးမွ ပါ၀င္ယွဥ္ၿပိဳင္သြားၾက မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားသည္။
(၂၂)ႀကိမ္ေျမာက္ ျမန္မာတုိင္းရင္းသားတုိ႔၏ ႐ိုးရာယဥ္ေက်းမႈ အဆုိ၊ အက၊ အေရး၊ အတီး ၿပိဳင္ပြဲက်င္းပေရးဦးစီးေကာ္မတီ နာယက ဒုတိယသမၼတ ဦးဟင္နရီဗန္ထီးယူက အဖြင့္အမွာစကား ေျပာၾကားရာတြင္ ကမၻာ့ႏုိင္ငံတစ္ႏုိင္ငံခ်င္း အေနျဖင့္ မိမိတုိ႔ႏုိင္ငံ၏ ရွည္လ်ားလွသည့္ ယဥ္ေက်းမႈ အႏုသုခုမဆုိင္ရာ သမုိင္း ေၾကာင္းမ်ား၊ အေမြအႏွစ္မ်ားကို လြန္စြာမွ ဂုဏ္ယူတန္ဖုိးထားၿပီး ထိန္းသိမ္းၾက ေၾကာင္း၊ မိမိတုိ႔၏ ၾကာျမင့္ခုိင္ခန္႔လွသည့္ ယဥ္ေက်းမႈသမိုင္းေၾကာင္းကို မိမိတို႔ႏုိင္ငံ တစ္၀န္း ဂုဏ္သိကၡာအျဖစ္ မွတ္ယူၾကေၾကာင္း၊ မိမိတို႔ႏုိင္ငံတြင္ ႐ုိးရာယဥ္ေက်းမႈ အေမြအႏွစ္မ်ားကုိ ေဖာ္ထုတ္ထိန္းသိမ္း ႐ုံမွ်မက ျပန္႔ပြားထြန္းကားေစရန္ ရည္ရြယ္သည့္ အဆုိ၊ အက၊ အေရး၊ အတီးၿပိဳင္ပြဲႀကီး စတင္ေပၚေပါက္လာခဲ့သည္မွာ ရာစုႏွစ္တစ္ခု၏ ေလးပုံတစ္ပုံ နီးပါးကာလကုိ ျဖတ္သန္းႏုိင္ခဲ့ၿပီးျဖစ္ေၾကာင္း။
ယဥ္ေက်းမႈ အႏုသုခုမစံႏႈန္းမ်ား တစ္ခုႏွင့္တစ္ခု ေရေျမေဒသေၾကာင့္ မတူကြဲျပားသေယာင္ ရွိၾကေသာ္လည္း သေဘာ သဘာ၀မ်ား တူညီၾကေၾကာင္း၊ သုိ႔ျဖစ္၍ မိမိတို႔ႏုိင္ငံမွာ ကာလရွည္ၾကာခဲ့ၿပီျဖစ္သည့္ သေဘာသဘာ၀အေျခခံ တူညီသည့္ ႐ုိးရာယဥ္ေက်းမႈ အႏုသုခုမမ်ား မေပ်ာက္မပ်က္ မတိမ္ေကာေအာင္ ဆက္လက္ထိန္းသိမ္းရန္အတြက္ တုိင္းရင္းသား ညီအစ္ကို ေမာင္ႏွမအားလုံးတြင္ တာ၀န္ရွိေၾကာင္း၊ ႏိုိင္ငံတစ္ႏုိင္ငံ၏ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာပုိင္စုိးမႈထဲတြင္ ႏုိင္ငံေရး၊ စစ္ေရး၊ စီးပြားေရး၊ ဥစၥာဓန၊ သယံဇာတ၊ နည္းပညာဖြံ႕ၿဖိ္ဳးတုိးတက္မႈ၊ ပညာရည္ထူးခၽြန္ ျမင့္မားမႈမ်ားအပါအ၀င္ ယင္းႏုိင္ငံ ၏ ရွည္လ်ားသည့္ သမုိင္းေၾကာင္းႏွင့္ယွဥ္၍ ျဖစ္ထြန္းေပၚေပါက္လာသည့္ ႐ုိးရာယဥ္ေက်းမႈ အႏုသုခုမမ်ား၊ ဓေလ့ထုံးစံမ်ား လည္း အပါအ၀င္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ႐ုိးရာအေမြအႏွစ္မ်ား မေပ်ာက္ပ်က္ေစရန္အတြက္ မ်ဳိးဆက္သစ္ လူငယ္ေပါင္းမ်ားစြာက လက္ဆင့္ကမ္း ပခုံးေျပာင္း ရယူႏုိင္ရန္ ယခုကဲ့သို႔ ၿပိဳင္ပြဲႀကီးမ်ားကို က်င္းပေပးေနျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း။
ပညာရွင္ႀကီးမ်ား၊ မ်ဳိးဆက္သစ္တုိင္းရင္းသားလူငယ္ေမာင္မယ္မ်ား၊ အေထာက္ အကူျပဳ ပံ့ပိုးၾကသည့္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား အေနျဖင့္ မိမိတုိ႔၏ ႐ုိးရာယဥ္ေက်းမႈ ဓေလ့ထုံးစံမ်ား၊ အႏုသုခုမပညာရပ္္မ်ားကုိ အထိအခုိက္ အပြန္းအပဲ့ အမွားအယြင္း အတိမ္းအေစာင္းမခံဘဲ ျမတ္ႏုိးစြာထိန္းသိမ္း လက္ဆင့္ကမ္းသယ္ေဆာင္ၿပီး ျမင့္ျမတ္သည့္ အမ်ဳိးသားေရးတာ၀န္တစ္ရပ္ အေနျဖင့္ ၀ုိင္း၀န္းပူးေပါင္း ကူညီေဆာင္ရြက္ေပးၾကပါရန္ တုိက္တြန္းလုိေၾကာင္း ေျပာၾကားသည္။
ထုိ႔ေနာက္ (၂၂)ႀကိမ္ေျမာက္ ျမန္မာတုိင္းရင္းသားတုိ႔၏ ႐ိုးရာယဥ္ေက်းမႈ အဆုိ၊ အက၊ အေရး၊ အတီး ၿပိဳင္ပြဲဖြင့္ပြဲကို ဒုတိယသမၼတ ဦးဟင္နရီဗန္ထီးယူႏွင့္ ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး သူရဦးေအာင္ကိုတုိ႔က ဖဲႀကိဳးျဖတ္ဖြင့္လွစ္ေပးၾကသည္။
ယင္းေနာက္ ျမန္မာႏိုင္ငံဂီတအစည္းအ႐ံုးႏွင့္ အႏုပညာဦးစီးဌာနမွ အႏုပညာရွင္မ်ားက “မ်ဳိးဂုဏ္တင့္ေစ” ေတးသီခ်င္းျဖင့္ လည္းေကာင္း၊ အႏုပညာဦးစီးဌာနမွ အႏုပညာရွင္မ်ားက “သာစြျမန္မာျပည္” ေတးသီခ်င္းျဖင့္လည္းေကာင္း သီဆုိကျပ ေဖ်ာ္ေျဖၾကသည္။

အခမ္းအနားအၿပီးတြင္ ဒုတိယသမၼတသည္ ၿပိဳင္ပြဲက်င္းပေရး ဦးစီးေကာ္မတီ၀င္မ်ား၊ အကဲျဖတ္ဒုိင္မ်ား၊ အုပ္ခ်ဳပ္သူမ်ား၊ တုိင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ျပည္နယ္မ်ားမွ ၿပိဳင္ပြဲ၀င္မ်ားအား လုိက္လံႏႈတ္ဆက္ၿပီး ၿပိဳင္ပြဲက်င္းပေရးဦးစီးေကာ္မတီႏွင့္ လုပ္ငန္း ေကာ္မတီမ်ားမွ တာ၀န္ရွိသူမ်ားႏွင့္အတူ မွတ္တမ္းဓာတ္ပံု႐ိုက္ၾကသည္။

No comments:

Post a Comment