Monday, October 10, 2016

ဒုတိယဝန္ႀကီး ေဒါက္တာထြန္းဝင္း ျမန္မာဆယ္မာအူးလ္အြန္ဒုန္စီမံကိန္း ေက်း႐ြာမ်ား၏ စီမံကိန္းအေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္႐ြက္ေနမႈမ်ားကို ၾကည့္႐ႈစစ္ေဆးအားေပး

ေနျပည္ေတာ္ ေအာက္တိုဘာ ၁၀
စိုက္ပ်ိဳးေရး၊ ေမြးျမဴေရးႏွင့္ဆည္ေျမာင္းဝန္ႀကီးဌာန ဒုတိယဝန္ႀကီး ေဒါက္တာထြန္းဝင္းသည္ ျမန္မာဆယ္မာအူးလ္ အြန္ဒုန္ စီမံကိန္း စီမံကိန္းမန္ေနဂ်ာ Mr. Kin ႏွင့္ ကိုရီးယားႏိုင္ငံမွ ေစတနာ႔ဝန္ထမ္းမ်ား လိုက္ပါေသာအဖြဲ႕သည္ ေအာက္တိုဘာ (၉)ရက္ နံနက္ပိုင္းတြင္ ေနျပည္ေတာ္ေကာင္စီနယ္ေျမ၊ ဒကၡိဏသီရိၿမိဳ႕နယ္ တဲႀကီးကုန္းေက်း႐ြာ၊ ဂုံမင္းအင္းေက်း႐ြာႏွင့္ ရွားေတာေက်း႐ြာမ်ားတြင္ ေဆာင္႐ြက္လ်က္ရွိေသာ ေက်း႐ြာသစ္စီမံကိန္းလုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္႐ြက္ေအာင္ျမင္ေနမႈမ်ား အား ကြင္းဆင္းၾကည့္႐ႈအားေပးၾကၿပီး ရွင္းလင္းေဆာင္တြင္ ေက်း႐ြာသစ္ေခါင္းေဆာင္မ်ားက စီမံကိန္းအေကာင္အထည္ ေဖာ္ေနမႈမ်ား၊ ေဆာင္႐ြက္ၿပီးစီးမႈမ်ားႏွင့္ ဆက္လက္ အေကာင္အထည္ေဖာ္မည့္ ေက်း႐ြာဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဆိုင္ရာမ်ားအား ရွင္းလင္းတင္ျပၾကသည္။

ထို႔ေနာက္ ေက်း႐ြာသူ ေက်း႐ြာသားမ်ားက ေဆြးေႏြး တင္ျပၾကရာ ဒုတိယဝန္ႀကီးႏွင့္ ၫႊန္ၾကားေရးမႉးခ်ဳပ္ ေဒါက္တာ ရဲတင့္ထြန္းတို႔က ေျဖၾကားရွင္းလင္း ေဆြးေႏြးၾကသည္။
၎မွတဆင့္  လယ္ေဝးၿမိဳ႕နယ္ ကံသာေက်း႐ြာတြင္က်င္းပသည့္ ျမန္မာ ဆယ္မာအူးလ္ အြန္ဒုန္(ေက်း႐ြာသစ္) စီမံကိန္း ေက်း႐ြာေရေပးေဝေရးႏွင့္ ေရစင္ဖြင့္ပြဲ အခမ္းအနားသို႔ တက္ေရာက္အားေပးၾကသည္။
ယင္းေနာက္ ေက်း႐ြာသစ္စီမံကိန္း ေက်း႐ြာဥကၠဌမ်ားက ေဒသဖြံ႕ၿဖိဳးေရး ေဆာင္႐ြက္ေနမႈမ်ားကို ေဆြးေႏြးတင္ျပၾကၿပီး ေနျပည္ေတာ္ေကာင္စီဝင္ ဦးေအးေမာင္စိန္၊ ဒုတိယ ၫႊန္ၾကားေရးမႉးခ်ဳပ္ ဦးေအးကိုကိုႏွင့္ စီမံကိန္းမန္ေနဂ်ာ Mr. Kin တို႔က ျဖည့္စြက္ေဆြးေႏြးၾကသည္။
ဒုတိယဝန္ႀကီးက ေဆြးေႏြးမွာၾကားရာ၌ ကိုရီးယားသမၼတႏိုင္ငံအေနျဖင့္ ျပည္ပ၏ အႀကိမ္ႀကိမ္က်ဴးေက်ာ္စစ္ပြဲမ်ား ခံစားခဲ့ရသကဲ့သို႔ ႏွစ္ရွည္လမ်ား ျပည္တြင္းစစ္၏ ႏွိပ္စက္ခံခဲ့ရမႈတို႔ေၾကာင့္ မ်ားစြာဆင္းရဲခ်ိဳ႕တဲ့ခဲ့ရေၾကာင္း၊ ေရေျမ ရာသီဥတု၏ အကန္႔အသတ္မ်ားစြာကို အန္တုကာ ေျမဆီေျမႏွစ္ ရွားပါးေသာေျမေပၚတြင္ ခက္ခက္ခဲခဲ စိုက္ပ်ိဳးလုပ္ကိုင္ စားေသာက္ခဲ့ၾကရၿပီး တာဝန္ရွိသူတို႔၏ မွန္ကန္ေသာေခါင္းေဆာင္ေပးမႈ၊ ျပည္သူတို႔၏ ဇြဲ၊ လုံ႔လ၊ ဝီရိယ ထက္သန္စြာျဖင့္ ညီညီၫြတ္ၫြတ္ ႀကိဳးပမ္းခဲ့မႈမ်ားေၾကာင့္ ယေန႔ကမၻာ့အဖြံ႕ၿဖိဳးဆုံး ႏိုင္ငံအျဖစ္ ရပ္တည္ႏိုင္ခဲ့ပါေၾကာင္း၊
ယခုကဲ့သို႔ ကိုရီးယားႏိုင္ငံမွ မိတ္ေဆြအဖြဲ႕ အစည္းမ်ား၏ အကူအညီေပးမႈျဖင့္ မိမိတို႔ေဒသဖြံ႕ၿဖိဳးေရးလုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္႐ြက္ၾကရာတြင္ ယင္းတို႔၏ ႀကိဳးစား ေဆာင္႐ြက္ခဲ့မႈမ်ားကို စံနမူနာျဖစ္ ခံယူၿပီး အားထုတ္ႀကိဳးပမ္းၾကေစလိုေၾကာင္း၊
ေက်းလက္ေနျပည္သူ ၇၀% သည္ ေျမယာမဲ့မ်ားျဖစ္ရာ အိမ္တြင္းအေသးစား ကုန္ထုတ္ လုပ္မႈလုပ္ငန္းမ်ား ထူေထာင္ လုပ္ကိုင္ႏိုင္ေရး၊ တီလားဘီးယားငါးကဲ့သို႔ ဝန္ေပါ့ ေငြေပၚ ငါးေမြးျခင္း၊ ေမြးဘက္ေပး ဝက္ေမြးျခင္း စသည့္ေမြးျမဴေရး လုပ္ငန္းမ်ားလုပ္ကိုင္ႏိုင္ေရး၊ ဝင္ေငြရႏိုင္သကဲ့သို႔ ထြက္ေငြကိုလည္း ကာမိႏိုင္သည့္ ၿခံဝင္းအတြင္း ေျမပိုေလးမ်ားတြင္ စိုက္ပ်ိဳး လုပ္ကိုင္ႏိုင္ေရးတို႔အတြက္ ရင္းႏွီး မတည္ေငြ၊ နည္းပညာႏွင့္ မ်ိဳးရရွိေရး၊ စုေပါင္းစိုက္ပ်ိဳး ေမြးျမဴေရး အေျခခံသည့္ သမဝါယမလုပ္ငန္းမ်ားကို ဥပေဒႏွင့္အညီ ထူေထာင္လုပ္ကိုင္ႏိုင္ေရးတို႔အတြက္ ျဖည့္ဆည္းကူညီေပးမည္ျဖစ္ရာ အတူတကြ ပူးေပါင္းပါဝင္ႀကိဳးစားေဆာင္႐ြက္ၾကေရး ေဆြးေႏြးအမွာစကားေျပာၾကားခဲ့သည္။

ထို႔ေနာက္ လယ္ေဝးၿမိဳ႕နယ္ ကံသာေက်း႐ြာ၊ ေသာ္ေမွာ္ကုန္းေက်း႐ြာ၊ ကၽြန္းကုန္း ေက်း႐ြာမ်ားမွ ျမန္မာဆယ္မာအူးလ္ အြန္ဒုန္ (ေက်း႐ြာသစ္) စီမံကိန္းတာဝန္ရွိသူမ်ားအား ဒုတိယဝန္ႀကီးႏွင့္ ေနျပည္ေတာ္ေကာင္စီဝင္ ဦးေအးေမာင္စိန္တို႔က ဂုဏ္ျပဳမွတ္တမ္းလႊာမ်ား ေပးအပ္ခဲ့ၾကေၾကာင္း သတင္းရရွိသည္။

No comments:

Post a Comment