Wednesday, October 26, 2016

ျပည္ေထာင္စုေ႐ြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ႏွင့္ ဝန္ႀကီးဌာနမ်ားအၾကား ေတြ႕ဆုံၫွိႏႈိင္းအစည္းအေဝးက်င္းပ

ေနျပည္ေတာ္  ေအာက္တိုဘာ  ၂၆
ျပည္ေထာင္စုေ႐ြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ႏွင့္ ဝန္ႀကီးဌာနမ်ားအၾကား ေတြ႕ဆုံၫွိႏႈိင္း အစည္းအေဝးကို ယေန႔နံနက္ ၁၀ နာရီ တြင္ ေနျပည္ေတာ္ရွိ ျပည္ေထာင္စုေ႐ြးေကာက္ ပြဲေကာ္မရွင္႐ုံး အစည္းအေဝးခန္းမ၌ က်င္းပသည္။

အစည္းေအးသို႔ ျပည္ေထာင္စုေ႐ြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္ဥကၠ႒ ဦးလွသိန္းႏွင့္ အဖြဲ႕ဝင္မ်ား၊ ဝန္ႀကီးဌာန (၇) ခုမွ တာဝန္ရွိသူ မ်ား တက္ေရာက္ခဲ့ၾကသည္။
ေရွးဦးစြာ ျပည္ေထာင္စုေ႐ြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္ဥကၠ႒က ၾကားျဖတ္ေ႐ြးေကာက္ပြဲကို ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ဧၿပီလ (၁) ရက္ေန႔ တြင္ က်င္းပသြားမည္ျဖစ္ၿပီး လစ္လပ္မဲဆႏၵနယ္(၁၉) ေနရာျဖစ္ေၾကာင္း၊ ေ႐ြးေကာက္ပြဲလုပ္ငန္းစဥ္ အခ်ိန္ဇယားကိုလည္း ထုတ္ျပန္ေပးၿပီးျဖစ္ေၾကာင္း။
ၾကားျဖတ္ေ႐ြးေကာက္ပြဲအတြက္ မဲစာရင္းကို ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ အေထြေထြေ႐ြးေကာက္ပြဲ၏ မဲစာရင္းအား အေျခခံေဆာင္႐ြက္ ရန္ ဥပေဒတြင္ ျပဌာန္းထား၍ အဆိုပါမဲစာရင္းကို အေျခခံၿပီး သက္ဆိုင္ရာ ေ႐ြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္ အဖြဲ႕ခြဲအဆင့္ဆင့္ အေနျဖင့္ Door to Door  စိစစ္ေကာက္ယူသြားရန္ စီစဥ္ေဆာင္႐ြက္ေနေၾကာင္း၊ သက္ဆိုင္ရာဝန္ႀကီးဌာနမ်ား အေနျဖင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္ေပးၾကရန္  ေမတၱာရပ္ခံလိုေၾကာင္း၊ အစိုးရ၏ ခြင့္ျပဳခ်က္ျဖင့္ ႏိုင္ငံျပင္ပေရာက္ရွိေနသည့္ မဲဆႏၵရွင္မ်ား ႀကိဳတင္ဆႏၵမဲေပးျခင္းႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ ၂၀၁၅ ေ႐ြးေကာက္ပြဲ၏ အားနည္းခ်က္မ်ားကိုသုံးသပ္ၿပီး အဆင္ေျပေခ်ာေမြ႕ေစရန္ ႏိုင္ငံျခားေရး ဝန္ႀကီးဌာနႏွင့္ ၫွိႏႈိင္းေဆာင္႐ြက္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာနအေနျဖင့္ လစ္လပ္မဲဆႏၵနယ္ မ်ားရွိ ယခင္မဲ႐ုံျပဳလုပ္ခဲ့သည့္ စာသင္ေက်ာင္းမ်ားတြင္ မဲ႐ုံမ်ားျပဳလုပ္ ႏိုင္ေရး ေဆာင္႐ြက္ေပးေစလိုေၾကာင္း၊ မဲ႐ုံမႉးႏွင့္ မဲ႐ုံဝန္ထမ္းအမ်ားစုကိုလည္း ပညာေရး ဝန္ႀကီးဌာနမွ ဆရာ/ ဆရာမမ်ားကိုသာ ခန္႔ထားေဆာင္႐ြက္မွာျဖစ္၍ ႀကိဳတင္လ်ာ ထား ေဆာင္႐ြက္ေပးေစလိုေၾကာင္း၊ ၾကားျဖတ္ေ႐ြးေကာက္ပြဲတြင္  ျပည္တြင္း/ ျပည္ပေ႐ြးေကာက္ပြဲ ေစာင့္ၾကည့္ ေလ့လာေရးအဖြဲ႕မ်ားကို ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာခြင့္ျပဳသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ေကာ္မရွင္အေနျဖင့္ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ၾကားျဖတ္ ေ႐ြးေကာက္ပြဲကို လြတ္လပ္တရားမၽွၿပီး ျပည္သူ႕ဆႏၵႏွင့္အညီ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈရွိသည့္ ေ႐ြးေကာက္ပြဲျဖစ္ေအာင္ က်င္းပ ေပးသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားသည္။
ဆက္လက္၍ ေကာ္မရွင္အတြင္းေရးမႉး ဦးတင္ထြန္းက ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ အေထြေထြ ေ႐ြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားတြင္ သက္ဆိုင္ရာဝန္ႀကီးဌာနမ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္ခဲ့ရာ၌ ႀကဳံေတြ႕ခဲ့ရသည့္ အားသာခ်က္၊ အားနည္းခ်က္မ်ား၊ အစိုးရ၏ ခြင့္ျပဳခ်က္ျဖင့္ ႏိုင္ငံျပင္ပေရာက္ရွိေနသည့္ မဲဆႏၵရွင္မ်ား ႀကိဳတင္ဆႏၵမဲေပးရာတြင္ အဆင္ေျပ ေခ်ာေမြ႕စြာ မဲေပးႏိုင္ေရး အတြက္ ေဆာင္႐ြက္ထားရွိသည့္ အစီအမံမ်ားအား အေသးစိတ္ရွင္းလင္းတင္ျပၿပီး တက္ေရာက္လာသည့္ ဝန္ႀကီးဌာန မ်ားမွ တာဝန္ရွိသူမ်ားက ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ အေထြေထြေ႐ြးေကာက္ပြဲ ေဆာင္႐ြက္ခဲ့ရာတြင္ ေတြ႕ႀကဳံခဲ့ရသည့္ အားနည္းခ်က္ မ်ားအား အႀကံျပဳေဆြးေႏြးတင္ျပ၍ ၾကားျဖတ္ေ႐ြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားတြင္ သက္ဆိုင္ရာ က႑မ်ားအလိုက္ ပူးေပါင္းပါဝင္ကူညီ ေဆာင္႐ြက္မည့္အစီအမံမ်ားအား ရွင္းလင္းတင္ျပၾကသည္။

(သတင္းစဥ္)

No comments:

Post a Comment