Wednesday, September 14, 2016

ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ ဦးထင္ေက်ာ္ ျပည္ေထာင္စုတိုင္းရင္းသား လူမ်ဳိးမ်ား ဖြံ႕ၿဖဳိးေရး တကၠသိုလ္ သင္တန္းသား၊ သင္တန္း သူမ်ားႏွင့္ေတြ႕ဆံု


ျပည္ေထာင္စုသမၼတ ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတဦးထင္ေက်ာ္သည္ ျပည္ေထာင္စု တိုင္းရင္းသား လူမ်ဳိးမ်ား ဖြံ႕ၿဖဳိးေရးတကၠသိုလ္ မူလတန္းဆရာအတတ္သင္ (၃)ႏွစ္သင္တန္းအမွတ္စဥ္(၄၅)မွ သင္တန္းသား၊ သင္တန္း သူမ်ားအား ယေန႔နံနက္ (၉)နာရီခြဲတြင္ ေနျပည္ေတာ္ရွိ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတအိမ္ေတာ္ ငုေရႊခန္းမ၌ ေတြ႕ဆံု၍ ၾသ၀ါဒအမွာစကား ေျပာၾကားသည္။


ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတဦးထင္ေက်ာ္က မ်ိဳးဆက္သစ္ တိုင္းရင္းသားလူငယ္မ်ားကုိ ေတြ႕ဆုံ အမွာစကား ေျပာၾကားခြင့္ ရသည့္အတြက္ အထူးပင္ ၀မ္းေျမာက္၀မ္းသာ ျဖစ္ရပါ ေၾကာင္း၊ အားလုံးသိၿပီးျဖစ္သည့္အတုိင္း မၾကာေသးမီက ေနျပည္ေတာ္တြင္ ျပည္ေထာင္စု ၿငိမ္းခ်မ္းေရးညီလာခံ-(၂၁)ရာစုပင္လုံကုိ ေအာင္ျမင္စြာ က်င္းပ ျပဳလုပ္ခဲ့ပါေၾကာင္း၊ ညီလာခံက်င္းပမႈကိုလည္း အစမွအဆုံး ရုပ္ျမင္သံၾကားမွ တစ္ႏုိင္ငံလုံးတြင္ရွိသည့္ ျပည္သူမ်ား သိရွိႏုိင္ေအာင္ တုိက္ရုိက္ထုတ္လႊင့္ ျပသခဲ့ပါေၾကာင္း။
ႏုိင္ငံေတာ္က ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္ေနသည့္ အမ်ိဳးသားျပန္လည္ သင့္ျမတ္ေရးႏွင့္ ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရး လုပ္ငန္း စဥ္ကုိ (၂၁)ရာစုပင္လုံညီလာခံႀကီးမွ အစျပဳလုိက္ျခင္း လည္း ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ ဤျဖစ္စဥ္ႀကီးတြင္ ပါ၀င္သင့္ ပါ၀င္ထုိက္သူမ်ားအားလုံးပါ၀င္ႏုိင္ရန္ တာ၀န္ရွိသူမ်ားက ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္ ေနပါေၾကာင္း၊ ျပည္သူ မ်ား၏ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္မ်ား သည္လည္း ဘယ္ေခတ္၊ ဘယ္အခါႏွင့္မွ် မတူေအာင္ ျမင့္မားေနသည္ကုိ သိၾကရမည္ ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ ဤတာ၀န္သည္ ႀကီးမားပါ ေၾကာင္း၊ ေနာက္ထပ္ေဆြးေႏြးညႇိႏႈိင္းမႈမ်ားစြာ ျဖတ္သန္း ၾကရဦးမည္ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ တစ္ခ်ိန္တည္းမွာပင္ တစ္ႏုိင္ငံလုံး ပစ္ခတ္ တုိက္ခုိက္မႈရပ္စဲေရးဆိုင္ရာ သေဘာ တူစာခ်ဳပ္တြင္ လက္မွတ္မေရးထုိးရေသးသည့္ တုိင္းရင္းသား လက္နက္ကုိင္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား ပါ၀င္ လာရန္ကုိလည္း သက္ဆုိင္ရာ တာ၀န္ရွိသူမ်ား ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္ေနပါ ေၾကာင္း၊ ႏွစ္ေပါင္း (၆၈)ႏွစ္၊ ႏွစ္(၇၀)နီးပါး ၾကာျမင့္ၿပီျဖစ္သည့္ ျပည္တြင္း လက္နက္ကုိင္ပဋိပကၡမ်ား ခ်ဳပ္ၿငိမ္းရန္ဇစ္ျမစ္ျဖစ္သည့္ ႏုိင္ငံေရး ျပႆနာ မ်ားကုိ ႏုိင္ငံေရး နည္းႏွင့္ ေျပလည္ေအာင္ ေျဖရွင္းႏုိင္ရန္လုိအပ္ ပါေၾကာင္း၊ ထုိ႔ေၾကာင့္ အစုိးရ သစ္လက္ထက္တြင္ ထိပ္တန္းဦးစားေပးလုပ္ငန္းစဥ္ႀကီး တစ္ရပ္အေနျဖင့္ ႀကိဳးပမ္း ေဆာင္ရြက္ေနျခင္း ျဖစ္ပါေၾကာင္း။
ႏုိင္ငံေရးျပႆနာမ်ားကုိ စားပြဲ၀ုိင္း၌ ႏုိင္ငံေရးနည္းျဖင့္ ေစ့စပ္ညႇိႏႈိင္း အေျဖရွာ ၾကသည့္ေနရာတြင္ အေရးႀကီး ဆုံးမွာ ျပည္ေထာင္စုဖြား တုိင္းရင္းသားအခ်င္းခ်င္း အျပန္အလွန္ နားလည္ရန္၊ အျပန္အလွန္ယုံၾကည္ရန္ႏွင့္ အျပန္ အလွန္ေလးစားရန္ ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ တစ္နည္းအားျဖင့္ တုိင္းရင္းသားစည္းလုံးညီညြတ္ေရးႏွင့္ တည္ ေဆာက္ ထားသည့္ ျပည္ေထာင္စုစိတ္ဓာတ္ ခုိင္မာရွင္သန္ရန္ ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ ယခုေရာက္ရွိ ေနၾကသည့္ သားတုိ႔၊ သမီးတုိ႔သည္ ဤရည္မွန္းခ်က္ကုိ ကုိယ္တုိင္ကုိယ္က် ပါ၀င္ ေဆာင္ရြက္ ေနၾကသူ မ်ားပင္ျဖစ္ ပါေၾကာင္း၊ သားတုိ႔၊ သမီးတုိ႔သည္ တုိ္င္းရင္းသား စည္းလုံး ညီညြတ္ေရးႏွင့္ ျပည္ေထာင္စု တုိင္းရင္းသား လူမ်ိဳးမ်ား၏ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးကုိ ထမ္းေဆာင္ၾကမည့္ မ်ိဳးဆက္သစ္ေခါင္းေဆာင္မ်ားျဖစ္ၾကသည့္အတြက္ အထူးပင္ ေလးစား ဂုဏ္ယူမိသည္ကို အေလးအနက္ထားေျပာၾကားလုိပါေၾကာင္း။
အမိတကၠသုိလ္ႀကီးတြင္ ပညာသင္ၾကားေလ့က်င့္ၾကသည့္အခါ တုိင္းရင္းသား အခ်င္းခ်င္း တစ္မုိးေအာက္တြင္ အတူတကြ ခ်စ္ခ်စ္ခင္ခင္ ကူညီရုိင္းပင္း ခဲ့ၾကသည့္ အတြက္လည္း သားတုိ႔၊ သမီးတုိ႔အတြက္ ျပည္ေထာင္စုစိတ္ဓာတ္ဆုိသည္ကုိ အထူး တလည္ ေျပာျပရွင္းလင္းစရာမလုိသည့္ အေနအထားကုိ ေရာက္ရွိေနၿပီ ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ ဤတကၠသုိ္လ္ႀကီး၏ ရည္မွန္းခ်က္မ်ားသည္ ျပည္ေထာင္စု တုိင္းရင္းသား မ်ိဳးဆက္သစ္မ်ား အေပၚတြင္ ထားရွိသည့္ မြန္ျမတ္ေသာ ေစတနာမ်ား၊ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္မ်ားကုိ ထင္ဟပ္ ေဖာ္ျပ ေနပါေၾကာင္း၊ ျပည္ေထာင္စုတုိင္းရင္းသား လူမ်ိဳးမ်ားအားလုံး ေသြးစည္းညီညြတ္ေရး အတြက္ ေမွ်ာ္မွန္း ထူေထာင္ခဲ့သည့္ ဤတကၠသုိလ္ႀကီး၌ ပညာသင္ခြင့္ရခဲ့သည့္ ကာလသည္ သားတုိ႔ သမီးတုိ႔အတြက္ အထူး တန္ဖုိးထားဂုဏ္ယူစရာလည္း ျဖစ္ပါေၾကာင္း။
ယခုဆုိလွ်င္ သားတုိ႔ သမီးတုိ႔သည္ ဤတကၠသုိလ္ႀကီးတြင္ မူလတန္းဆရာ အတတ္သင္ (၃)ႏွစ္ သင္တန္းကုိ တက္ေရာက္ခဲ့ၿပီး မၾကာမီတြင္ ပညာေရး၀န္ထမ္း အျဖစ္ျဖင့္ မိမိတုိ႔၏ ဇာတိရပ္ရြာေဒသမ်ား၌ တာ၀န္ထမ္း ေဆာင္ၾကရ ေတာ့မည္ျဖစ္ပါ ေၾကာင္း၊ ယခုကဲ့သုိ႔ ႏုိင္ငံေတာ္တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ၾကရသည့္အခါတြင္ တုိင္းရင္းသား လူမ်ိဳးမ်ား၏ လူမႈစီးပြားေရးဘ၀ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးႏွင့္ တုိင္းရင္းသား ျပည္သူမ်ား အၾကားတြင္ ျပည္ေထာင္စု စိတ္ဓာတ္ ထြန္းကားျပန္႔ပြားေစေရးကုိ စြမ္းေဆာင္ႏုိင္ေသာ ပညာေရး ၀န္ထမ္းေကာင္း မ်ားျဖစ္ေအာင္ ဆက္လက္ႀကိဳးစားအားထုတ္ၾကရန္ အေလး အနက္ထား မွာၾကားလုိပါေၾကာင္း။
တုိင္းရင္းသားမ်ားအမ်ားစုေနထုိင္ရာ နယ္စပ္ေဒသမ်ားသည္ အတိတ္သမုိင္း၏ အေျခအေနအရပ္ရပ္ေၾကာင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈေနာက္က်ခဲ့သည္ကုိ ေတြ႕ရမည္ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ အသိပညာတြင္လည္း ေနာက္က်က်န္ရစ္ခဲ့သည္လည္း ရွိႏုိင္ပါေၾကာင္း၊ ဤအေျခအေန တြင္ သားတုိ႔ သမီးတုိ႔အေနျဖင့္ တတ္ႏုိင္သေလာက္ အသိပညာေ၀မွ်ေပးၿပီး အလင္းဖြင့္ ေပးၾကရန္လည္း လုိအပ္မည္ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊  ဤတာ၀န္သည္ ရာထူးအရ ေပးအပ္သည့္ တာ၀န္မဟုတ္ပါေၾကာင္း၊ မိမိတုိ႔ျပည္ေထာင္စု၊ မိမိတုိ႔ေသြးခ်င္းမ်ားအတြက္ မွ်ေ၀ကူညီ ထမ္းေဆာင္ေပးျခင္းဟု မွတ္ယူၾက ေစလုိပါေၾကာင္း၊ ဤအရာသည္ ႏုိင္ငံေတာ္က ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္ေနသည့္ အမ်ိဳးသားျပန္လည္ သင့္ျမတ္ ေရးကုိ မိမိတုိ႔ တတ္ႏုိင္သည့္ တစ္ေထာင့္တစ္ေနရာကေန ပံ့ပုိးကူညီ ေဆာင္ရြက္ ေပးျခင္းျဖစ္ ပါေၾကာင္း။
သားတုိ႔ သမီးတုိ႔အား ေျပာၾကားလိုသည္မွာ    မူးယစ္ေဆး၀ါး၏အႏၱရာယ္ႀကီး မားပုံကုိ မိမိတုိ႔၏ စာသင္ သားမ်ားကုိ အခါအခြင့္သင့္ တုိင္း ေဟာေျပာပုိ႔ခ်ကာ ဗဟုသုတ တုိးပြားေစၿပီး လမ္းမွားကုိ မေရာက္ၾကေစရန္ ထိန္းေက်ာင္းေပးေရးပင္ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ မ်က္ေမွာက္ကာလတြင္ မူးယစ္ေဆး၀ါးသည္ နယ္စပ္ေဒသမ်ားမွ ၿမိဳ႕ေပၚအထိ ငယ္ရြယ္သူ ေက်ာင္းသားမ်ား၊ အနာဂတ္၏ သားေကာင္း သမီးေကာင္းရတနာမ်ားကုိ ၿခိမ္းေျခာက္ အႏၱရာယ္ျပဳႏုိင္သည့္ အလား အလာမ်ား ေတြ႕ေနရပါေၾကာင္း။
ႏုိင္ငံေတာ္၏ တရားဥပေဒစုိးမုိးေရးႏွင့္ တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းေရး၊ တုိင္းရင္းသား လူမ်ိဳးစုမ်ား၏ လူမႈစီးပြားေရးဘ၀ ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေရးကုိ အေႏွာင့္အယွက္ အဟန္႔အတား ျဖစ္ေစမည့္ ဤမူးယစ္ေဆး၀ါးအႏၱရာယ္ကုိ မိမိတုိ႔ သားတပည့္မ်ားက တစ္ဆင့္ သိကၽြမ္းလာမည့္ မိဘမ်ားကုိပါ အေျခအေနေပးတုိင္း ေဆြးေႏြး ေျပာၾကား ေစလုိပါေၾကာင္း။
အခုလာေရာက္သည့္ ေလ့လာေရးခရီးစဥ္တြင္လည္း ႏုိင္ငံေတာ္အစုိးရ၏ ႀကိဳးပမ္း ေဆာင္ရြက္ေနသည့္ အေျခ အေနမ်ားကုိ သိျမင္နားလည္လာၾကရန္ ေမွ်ာ္လင့္ပါေၾကာင္း၊ ဒီမုိကေရစီဆုိသည္မွာ အစုိးရတစ္ရပ္ တည္း သာမက ျပည္သူအားလုံး ပူးေပါင္းပါ၀င္မွ ေအာင္ျမင္ႏုိင္မည္ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ ဒီမုိကေရစီအေတြ႕အၾကံဳ၊ ဒီမု္ိကေရစီ အေလ့အထမ်ား အားနည္းေနေသးသည့္ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ အားလုံး၀ုိင္း၀န္း လက္တြဲေဆာင္ရြက္မွ အေျခ အေနေကာင္းမ်ားကုိ ဖန္တီးတည္ေဆာက္ ႏုိင္မည္ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ တစ္ခ်ိန္တည္း မွာပင္ တုိင္းရင္း သားမ်ားအားလုံး လုိလား ေတာင့္တေနသည့္ ဖက္ဒရယ္ ျပည္ေထာင္စုႀကီး ထူေထာင္တည္ေဆာက္ရန္အတြက္ အမ်ိဳးသား ညီညြတ္ေရးသည္ မရွိမျဖစ္လုိအပ္ပါ သည္ကို သားတုိ႔ သမီးတုိ႔နားလည္သေဘာေပါက္ ထားၿပီးျဖစ္ မည္ဟု ယုံၾကည္ပါ ေၾကာင္း။
သားတုိ႔ သမီးတုိ႔အေနျဖင့္ တကၠသုိလ္တြင္ တက္ေရာက္ပညာသင္ယူေနစဥ္ မိမိတုိ႔ ႏွလုံးသားအိမ္တြင္ ရရွိစြဲၿမဲ လာခဲ့သည့္ တုိင္းရင္းသားစည္းလုံးညီညြတ္ေရး စိတ္ဓာတ္၊ ျပည္ေထာင္စုစိတ္ဓာတ္မ်ားကုိ ခုိင္မာ သည္ထက္ခုိင္မာေအာင္ ေနာက္မ်ိဳးဆက္လူငယ္မ်ား အား လူသားအရင္းအျမစ္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးအတြက္ ပညာ သင္ၾကားပုိ႔ခ်ျခင္းႏွင့္အတူ စည္းရုံး ေဆာင္ရြက္သြားၾကရန္၊ ေလ့လာေရးကေန ရရွိလာသည့္ အသိပညာ ဗဟု သုတမ်ား ကုိလည္း မိမိတုိ႔သင္တန္းဆင္းၿပီး လုပ္ငန္းတာ၀န္ထမ္းေဆာင္ၾကသည့္ အခ်ိန္တြင္ အသုံးခ် သြားၾကရန္ မွာၾကားလုိပါေၾကာင္း။
နိဂုံးခ်ဳပ္အေနျဖင့္ အနာဂတ္ႏုိင္ငံေတာ္၏ တာ၀န္မ်ားကုိ ပခုံးေျပာင္းထမ္းေဆာင္ ႏုိင္မည့္ တပည့္ သားေကာင္းမ်ားကုိ ေမြးထုတ္ေပးရန္ သားတုိ႔ သမီးတုိ႔အား ႏုိင္ငံေတာ္က ယုံၾကည္မႈအျပည့္ျဖင့္ ျပဳစုပ်ိဳး ေထာင္ေပးခဲ့ၿပီးျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ ႏုိင္ငံေတာ္၏ သားေကာင္း သမီးမြန္မ်ားပီသစြာ မိမိတုိ႔ကုိ တာ၀န္ ေပးအပ္ထားသည့္ ေဒသမ်ားတြင္ လူ႔စြမ္းအားအရင္း အျမစ္မ်ားဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္လာေအာင္၊ နယ္ေျမေဒသ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးႏွင့္ တုိင္းရင္းသား ညီအစ္ကုိမ်ား၏ လူမႈစီးပြားေရးဘ၀မ်ား တုိးတက္ ျမင့္မားလာေအာင္၊ တုိင္းရင္းသား ျပည္မ်ားၾကားတြင္ ျပည္ေထာင္စု စိတ္ဓာတ္ရွင္သန္ ျပန္႔ပြားလာေအာင္ ေဆာင္ရြက္ႏုိင္သည့္ ပညာေရး၀န္ထမ္းေကာင္းမ်ားျဖစ္လာေအာင္ ႀကိဳးပမ္း ေဆာင္ရြက္ သြားၾကပါဟု ေျပာၾကားသည္။
ထို႔ေနာက္ ျပည္ေထာင္စုတိုင္းရင္းသားလူမ်ဳိးမ်ားဖြံ႕ၿဖဳိးေရးတကၠသိုလ္ မူလတန္း ဆရာအတတ္သင္ (၃)ႏွစ္ သင္တန္းမွ သင္တန္းသား၊ သင္တန္းသူမ်ားကိုယ္စား ရွမ္းျပည္နယ္ နမ့္စန္ၿမဳိ႕နယ္မွပေလာင္တိုင္းရင္းသူ မလွျမတ္ေအး က ေက်းဇူးတင္စကား ေျပာၾကားသည္။
ယင္းေနာက္ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတဦးထင္ေက်ာ္ထံ ျပည္ေထာင္စုတိုင္းရင္းသား လူမ်ဳိးမ်ားဖြံ႕ၿဖဳိးေရးတကၠသိုလ္မွ သင္တန္းသား၊ သင္တန္းသူ ႏွစ္ဦးကေလ့လာေရးခရီးစဥ္ အမွတ္တရ ဂါရ၀ျပဳလက္ေဆာင္ ေပးအပ္သည္။
ေတြ႕ဆံုပြဲအၿပီးတြင္ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတသည္ ျပည္ေထာင္စုတိုင္းရင္းသား လူမ်ဳိးမ်ား ဖြံ႕ၿဖဳိးေရးတကၠသိုလ္မွ သင္တန္းသား၊ သင္တန္းသူမ်ား ႏွင့္အတူစုေပါင္းမွတ္တမ္းတင္ ဓာတ္ပံု႐ိုက္ၾကသည္။
ထို႔ေနာက္ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတသည္ ေတြ႕ဆံုပြဲသို႔ တက္ေရာက္လာၾကသည့္ ျပည္ေထာင္စု တိုင္းရင္းသား လူမ်ဳိး မ်ားဖြံ႕ၿဖဳိးေရးတကၠသိုလ္မွ သင္တန္းသား၊ သင္တန္းသူ မ်ား၊ ေက်ာင္းအုပ္ႀကီးႏွင့္ ဆရာ၊ ဆရာမမ်ားအား ခင္မင္ ရင္းႏွီးစြာ ႏႈတ္ဆက္အားေပးသည္။

အဆိုပါ ေတြ႕ဆံုပြဲသို႔ ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ဒုတိယဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးရဲေအာင္၊ ေဒါက္တာ မ်ဳိးသိမ္းႀကီးႏွင့္ ႏိုင္သက္လြင္၊ ဒုတိယ၀န္ႀကီးဗိုလ္ခ်ဳပ္သန္းထြဋ္၊ ဌာနဆိုင္ရာအႀကီးအကဲ မ်ား၊ တာ၀န္ရွိသူမ်ား တက္ေရာက္ၾက သည္။

No comments:

Post a Comment