Sunday, January 31, 2016

လား႐ိႈး-မူဆယ္လမ္းပိုင္း ယာဥ္ေၾကာပိတ္ဆို႔မႈေလ်ာ့နည္းေရး ကုန္တင္ ယာဥ္ႀကီးမ်ားအား ျဖတ္သန္း သြားလာခ်ိန္ သတ္မွတ္


လား႐ႈိး ဇန္နဝါရီ ၃ဝ
ရွမ္းျပည္နယ္(ေျမာက္ပိုင္း) ကြတ္ခိုင္႐ႈခင္းသာ နမ့္ဖတ္ကာလမ္းပိုင္းတြင္ ၂ဝ၁၅ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလႏွင့္ ၂ဝ၁၆ ခုႏွစ္ ဇန္နဝါရီလအတြင္း ယာဥ္ေၾကာပိတ္ဆုိ႔မႈမ်ား မၾကာခဏ ျဖစ္ပြားလ်က္ရွိသည္။

ယာဥ္ေၾကာပိတ္ဆုိ႔ရျခင္း အေၾကာင္းအရင္းမွာ ယင္းလမ္းပိုင္းသည္ မုိင္ ၃ဝ ခန္႔ရွည္လ်ားျခင္း၊ လမ္းအေကြ႕ အေကာက္မ်ားေပါ မ်ားျခင္း၊ လမ္းက်ဥ္း ပိုင္းမ်ားျဖစ္ေန၍ ယာဥ္တစ္စီးႏွင့္တစ္စီး မ်က္ႏွာခ်င္းဆုိင္ မျမင္ ေတြ႕ရဘဲ မ်က္ကြယ္မ်ားျဖစ္ကာ ယာဥ္ႏွစ္စီး ႐ုတ္တရက္ေတြ႕ၾကသျဖင့္ ယာဥ္တိမ္းေမွာက္ မႈမ်ား၊ ယာဥ္ႀကံ့ခိုင္ေရး စိစစ္မႈအားနည္းျခင္းမ်ား၊ ယာဥ္ေမာင္းမ်ား ကြၽမ္းက်င္မႈနည္းပါးျခင္း၊ ယင္းလမ္းပိုင္းသည္ ကတၱရာ ခင္းထားသည့္ အက်ယ္ေပ ၂ဝ ခန္႔သာရွိၿပီး လမ္းခ်ဳိင့္၊ လမ္းခြက္မ်ား ထူေျပာသျဖင့္ ယာဥ္ႀကီးမ်ား အထူးသျဖင့္ (၂၂) ဘီးယာဥ္ႀကီးမ်ား မွာ ေရွာင္တိမ္းေမာင္းႏွင္ရ၍ လမ္းေခ်ာ္ကာ တိမ္းေမွာက္မႈမ်ား၊ ဂီယာေပါက္ခြၽတ္ယြင္းျခင္းမ်ား၊ ကေရာင္းေၾကြျခင္းမ်ားေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။
ယာဥ္ေမာင္းအခ်ဳိ႕သည္ အသက္အရြယ္ငယ္လြန္းကာ ယာဥ္စည္းကမ္း၊ လမ္းစည္းကမ္းလိုက္နာမႈအားနည္းၿပီး သတ္မွတ္လုိင္စင္ျဖင့္ မေမာင္းႏွင္ျခင္း၊ ေတာင္ေပၚေဒသလမ္းေၾကာအေနအထား မကြၽမ္းက်င္ဘဲ သူ႔ထက္ငါ အၿပိဳင္ ေက်ာ္တက္ေမာင္းႏွင္ျခင္းမ်ားေၾကာင့္ မလိုလားအပ္ေသာ ထိခိုက္နစ္နာမႈ၊ ယာဥ္တုိက္မႈ၊ ယာဥ္တိမ္း ေမွာက္မႈမ်ားျဖစ္ၿပီး အသက္ အႏၲရာယ္ျဖစ္ကာ ယာဥ္ေၾကာပိတ္ဆို႔မႈမ်ား မၾကာခဏျဖစ္ေပၚႀကံဳေတြ႕ ခဲ့ၾကရသည္။
အခ်ိန္အခါအားျဖင့္လည္း ေျပာင္း၊ ဖရဲ၊ သခြားေမႊးရာသီေပၚ သီးႏွံေပၚသည့္အခ်ိန္ျဖစ္ေနျခင္းေၾကာင့္ အနယ္နယ္အရပ္ရပ္မွ ယာဥ္ႀကီးမ်ား မူဆယ္ၿမိဳ႕သုိ႔ လာေရာက္ၾကသည့္အတြက္ အတက္/အဆင္း ယာဥ္စီးေရ မ်ားျပားလာသျဖင့္ ယာဥ္ေၾကာက်ပ္၍ ပိတ္ဆုိ႔မႈမ်ားျဖစ္လာခဲ့သည္။ ယင္းလမ္းပိုင္းအတြင္း အေၾကာင္း အမ်ဳိးမ်ဳိးေၾကာင့္ ယာဥ္ေၾကာ ပိတ္ဆုိ႔မႈမ်ားျဖစ္ပြားလာပါက သတင္းရရွိလွ်င္ရရွိျခင္း အခ်ိန္ႏွင့္တစ္ေျပးညီ အမွတ္(၂ဝ) ယာဥ္ထိန္း ရဲတပ္ဖြဲ႕ခြဲ [ရွမ္းေျမာက္/ကြပ္ကဲမႈေအာက္ရွိ အမွတ္(၁၂၂)ယာဥ္ထိန္းရဲတပ္ဖြဲ႕စု (မူဆယ္)]မွ ထုတ္ႏုတ္အင္အား ကြတ္ခိုင္အေျချပဳႏွင့္ နယ္ေျမခံရဲတပ္ဖြဲ႕ဝင္မ်ား ေပါင္းစပ္၍ ရွင္းလင္း ေဆာင္ရြက္မႈမ်ား ျပဳလုပ္၍ လံုေလာက္မႈမရွိပါက ၁ဝ၅ မုိင္ ကုန္သြယ္ေရးဇုန္တြင္ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ေနေသာ ယာဥ္ထိန္း ရဲတပ္ဖြဲ႕ဝင္မ်ားႏွင့္ အမွတ္(၂ဝ)ယာဥ္ထိန္းရဲ ဒုတပ္ဖြဲ႕ခြဲမွ ထုတ္ႏုတ္အင္အားမ်ား ေပါင္းစပ္ၿပီး ယာဥ္ေၾကာရွင္းလင္းႏုိင္ေရး၊ ခရီးသြားျပည္သူမ်ား ခရီးေခ်ာေမာစြာ သြားေရာက္ႏုိင္ေရးအတြက္ ေဆာင္ရြက္ လ်က္ရွိၾကသည္။
လမ္းအသံုးျပဳသူယာဥ္ေမာင္းမ်ား စည္းကမ္းစနစ္တက်ရွိေစရန္၊ ယာဥ္စည္းကမ္း၊ လမ္းစည္းကမ္း လိုက္နာမႈ ရွိေစရန္ အမွတ္(၂ဝ)ယာဥ္ထိန္းရဲ ဒုတပ္ဖြဲ႕ ခြဲမွဴး႐ံုး၊ ႐ံုးအေျခစိုက္ရာေဒသလား႐ႈိးၿမိဳ႕ ၿမိဳ႕ေရွာင္လမ္းႏွင့္ နမၼတူ လမ္းဆံုတြင္ ဒုတပ္ဖြဲ႕ခြဲမွဴး ရဲမွဴးမ်ဳိးမင္းေအာင္ဦးစီး၍ ခ႐ုိင္ယာဥ္ စည္းကမ္းထိန္းသိမ္းေရး ႀကီးၾကပ္မႈေကာ္ မတီဝင္မ်ား၊ နယ္ေျမခံ သတင္း မီဒီယာမ်ား ပါဝင္ပူးေပါင္းအဖြဲ႕မ်ားျဖင့္ ယာဥ္စည္းကမ္း၊ လမ္းစည္း ကမ္း ေရွာင္တခင္စစ္ေဆး၍ ၂ဝ၁၅ ခုႏွစ္ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ဥပေဒသစ္ျဖင့္ ထိထိေရာက္ေရာက္အေရးယူ ေဆာင္ရြက္ လ်က္ရွိၿပီး ယာဥ္ေၾကာ ပိတ္ဆုိ႔ မႈေလ်ာ့နည္းေစေရး၊ ယာဥ္မေတာ္တဆမႈမ်ား ေလ်ာ့နည္း က်ဆင္းေရးအတြက္ ၿမိဳ႕တြင္း၊ ၿမိဳ႕ျပင္ အရွိန္ဟုန္မပ်က္လုပ္ေဆာင္ လ်က္ရွိသည္။
ဆက္လက္ၿပီးရွမ္းျပည္နယ္(ေျမာက္ပိုင္း) ယာဥ္စည္းကမ္း၊ လမ္းစည္းကမ္း ထိန္းသိမ္းေရးႀကီးၾကပ္မႈ ေကာ္မတီ ႏွင့္ ORIENTAL HIGHWAY ကုမၸဏီႏွင့္ ပူးေပါင္း၍ လား႐ႈိး-မူဆယ္လမ္းပိုင္း၌ ယာဥ္ေၾကာ ပိတ္ဆုိ႔ မႈ ေလ်ာ့နည္းက်ဆင္းေရး အတြက္ ရွမ္းျပည္နယ္(ေျမာက္ပိုင္း) လမ္းပိုင္းျဖတ္သန္းခ တာဝန္ယူေကာက္ခံေနေသာ ORIENTAL HIGHWAY ကုမၸဏီက ၎တို႔ တုိးဂိတ္အဝင္/အထြက္မ်ားတြင္ ယာဥ္ေမာင္းသူမ်ား အခ်ိန္ပိုင္း လုိက္နာ ေဆာင္ရြက္ရမည့္ အခ်ိန္ဇယားစည္းကမ္းခ်က္မ်ားအား ဗီႏုိင္းမ်ားျဖင့္ စိုက္ထူထားသည္။
မႏၲေလး၊ မူဆယ္သို႔ အသြားအျပန္သြားေသာ ကုန္တင္ယာဥ္ႀကီးမ်ား ယခု ရက္ပိုင္းအတြင္း နံနက္ ၆ နာရီမွ နံနက္ ၁ဝ နာရီထိ မူဆယ္မွ လား႐ႈိးအဆင္း ကားမ်ားကို လည္းေကာင္း၊ မြန္းတည့္ ၁၂ နာရီမွ ညေန ၄ နာရီအထိ ကြတ္ခိုင္မွ မူဆယ္အတက္ကားမ်ားကိုလည္းေကာင္း၊ ညေန ၆ နာရီမွ ည ၈ နာရီအထိ မူဆယ္မွ လား႐ႈိးအဆင္းကားမ်ားကို လည္းေကာင္း၊ ည ၁ဝ နာရီမွ နံနက္ ၄ နာရီအထိ ကြတ္ခုိင္မွမူဆယ္အတက္ ကားမ်ားကို လည္းေကာင္း လႊတ္မည္ျဖစ္ၿပီး နံနက္ ၄ နာရီတြင္ ကြတ္ခိုင္တုိးဂိတ္ကုိ ျပန္ပိတ္ထားမည္။ ၾကားအခ်ိန္ ႏွစ္နာရီကာလသည္ ယာဥ္ေၾကာပိတ္ဆုိ႔မႈျဖစ္သည့္ ကြတ္ခုိင္၊ နမ့္ဖတ္ကာၾကား ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ မ်ားျဖတ္သန္းသြားလာခ်ိန္အျဖစ္ သတ္မွတ္ထားသည္။ ယာဥ္ငယ္မ်ားႏွင့္ ခရီးသည္တင္ Express ကားမ်ား မပါေၾကာင္း ရွမ္းျပည္နယ္(ေျမာက္ပိုင္း) ယာဥ္စည္းကမ္း ထိန္းသိမ္းေရးဆပ္ေကာ္မတီက သတင္းထုတ္ျပန္ ထားေၾကာင္း သိရသည္။
မႈခင္းသတင္းေထာက္အဖြဲ႕(လား႐ႈိး)

No comments:

Post a Comment