Saturday, June 28, 2014

ျမန္မာ့ဆက္သြယ္ေရးလုပ္ငန္းႏွင္႕ပူးေပါင္း၍မြန္ျပည္နယ္ႏွင့္ ကရင္ျပည္နယ္တို႔ရွိ မိုဘိုင္းေရဒီယိုစခန္း (BTS) မ်ား လုပ္ငန္းလည္ပတ္ျခင္း၊ ျပဳျပင္ ထိန္းသိမ္းျခင္း၊ ဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္လိုသည့္ ျပည္တြင္းကုမၸဏီမ်ားအား တင္ဒါေခၚယူျခင္း

ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္
ဆက္သြယ္ေရးႏွင့္သတင္းအခ်က္အလက္နည္းပညာဝန္ႀကီးဌာန
ျမန္မာ့ဆက္သြယ္ေရးလုပ္ငန္းႏွင္႕ပူးေပါင္း၍မြန္ျပည္နယ္ႏွင့္ ကရင္ျပည္နယ္တို႔ရွိ မိုဘိုင္းေရဒီယိုစခန္း  (BTS) မ်ား လုပ္ငန္းလည္ပတ္ျခင္း၊ ျပဳျပင္ ထိန္းသိမ္းျခင္း၊ ဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္လိုသည့္ ျပည္တြင္းကုမၸဏီမ်ားအား တင္ဒါေခၚယူျခင္း

၁။ အမ်ားျပည္သူမ်ားအား  ပိုမိုေကာင္းမြန္ေသာ   မိုဘိုင္းတယ္လီဖုန္း ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား ေပးႏိုင္ေစရန္ ရည္ရြယ္၍ ျမန္မာ့ဆက္သြယ္ေရး လုပ္ငန္းႏွင့္ အက်ဳိးတူ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ရန္ အတြက္ မြန္ျပည္နယ္ႏွင့္ ကရင္ျပည္နယ္တို႕ရွိ  မိုဘိုင္းေရဒီယိုစခန္း  (BTS) မ်ား လုပ္ငန္းလည္ပတ္ျခင္း၊ ျပဳျပင္ထိန္းသိမ္းျခင္း ဝန္ေဆာင္မႈ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္လုိသည့္  ျပည္တြင္းကုမၸဏီမ်ားအား  တင္ဒါတင္သြင္းႏိုင္ပါေၾကာင္း ဖိတ္ေခၚအပ္ပါသည္။
၂။ တင္ဒါႏွင့္ပတ္သက္သည့္ အေသးစိတ္အခ်က္အလက္မ်ား၊ တင္ဒါပုံစံတို႔ကို (၁)စုံလွ်င္ (၁ဝဝဝဝိ/-) (က်ပ္တစ္ေသာင္းတိတိ) ျဖင့္ ၃ဝ-၆-၂ဝ၁၄ရက္မွစ၍ ေအာက္ေဖာ္ျပပါလိပ္စာတြင္ ႐ုံးခ်ိန္အတြင္း ဝယ္ယူႏိုင္ပါသည္။
အင္ဂ်င္နီယာခ်ဳပ္႐ုံး
႐ုံးခ်ဳပ္အေျခစိုက္မိုဘိုင္းဆက္သြယ္ေရးစန္း
ျမန္မာ့ဆက္သြယ္ေရးလုပ္ငန္း
ေနျပည္ေတာ္ (ဒကိၡဏသီရိ အိတ္ခ်ိန္းဝင္း)
တယ္လီဖုန္းအမွတ္ (ဝ၉- ၄၄၈ဝဝဝဝ၂၃)
၃။ တင္ဒါတင္သြင္းမည့္သူသည္ လုပ္ငန္းစိတ္ဝင္စားေၾကးအျဖစ္ တင္ဒါ(၁)စုံလွ်င္ က်ပ္သိန္း(၅ဝ) (က်ပ္ငါးဆယ္သိန္းတိတိ)အား ဌာနသို႕ေပးသြင္းရမည္ျဖစ္ပါသည္။
၄။ တင္ဒါတင္သြင္းရာတြင္ သတ္မွတ္ထားသည့္ စည္းကမ္းခ်က္မ်ားႏွင့္ကိုက္ညီရမည့္အျပင္ လူကိုယ္တိုင္ လာေရာက္တင္သြင္းရပါမည္။
၅။ ၂ဝ၁၄ ခုႏွစ္၊ ဇူလိုင္လ ၉ရက္တြင္ ႐ုံးခ်ိန္ ၉း၃ဝနာရီမွ ၁၆း၃ဝနာရီအတြင္း တင္သြင္းရန္ျဖစ္ပါသည္။
ျမန္မာ့ဆက္သြယ္ေရးလုပ္ငန္း

No comments:

Post a Comment