Thursday, August 10, 2017

ကုန္သြယ္ေရးႏွင့္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား ျမႇင့္တင္ေရးအထူးလုပ္ငန္းအဖြဲ႕၏ (၂/၂၀၁၇) ႀကိမ္ေျမာက္လုပ္ငန္းၫွိႏႈိင္း

ေနျပည္ေတာ္ ၾသဂုတ္ ၁၀
ကုန္သြယ္ေရးႏွင့္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား ျမႇင့္တင္ေရးအထူးလုပ္ငန္း အဖြဲ႕၏ (၂/၂၀၁၇) ႀကိမ္ေျမာက္ လုပ္ငန္းၫွိႏႈိင္း အစည္းအေဝးကို ယေန႔တြင္ ေနျပည္ေတာ္ရွိ စီးပြားေရးႏွင့္ ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ အစည္းအေဝးခန္းမ၌ က်င္းပရာ ကုန္သြယ္ေရးႏွင့္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား ျမႇင့္တင္ေရးအထူးလုပ္ငန္းအဖြဲ႕ဥကၠ႒၊ စီးပြားေရးႏွင့္ ကူးသန္း ေရာင္းဝယ္ေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ေဒါက္တာသန္းျမင့္ တက္ေရာက္ အမွာစကားေျပာၾကားသည္။

ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးက ပို႔ကုန္ျမႇင့္တင္ေရးကိုအဓိက ၫွိႏႈိင္းေဆြးေႏြးရန္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ပို႔ကုန္တိုးတက္ရန္ ေစ်းကြက္ ရွာေဖြၿပီး အလားအလာရွိသည့္ ပို႔ကုန္မ်ားကို တိုးခ်ဲ႕ႀကိဳးပမ္း ထုတ္လုပ္ရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ စိုက္ပ်ိဳးထုတ္လုပ္သည့္ လုပ္ငန္းရွင္မ်ားကို အားေပးရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ အမ်ိဳးသားပို႔ကုန္မဟာဗ်ဴဟာ (National Export Strategy) တြင္ ပါဝင္သည့္ ဆန္၊ ပဲမ်ိဳးစုံ ဆီထြက္သီးႏွံ၊ ရာဘာ အစရွိသည့္ ပို႔ကုန္မ်ားထုတ္လုပ္မႈ ႏွင့္ အရည္အေသြးျမႇင့္တင္ေရး နည္းပညာဆိုင္ရာပံ့ပိုးမႈျဖင့္ ေဆာင္႐ြက္ရန္လိုေၾကာင္း ေျပာၾကားသည္။
အစည္းအေဝးတြင္ ေရထြက္ကုန္ တိုးျမႇင့္ထုတ္လုပ္ တင္ပို႔ႏိုင္ရန္ ငါးေမြးျမဴေရး လုပ္ငန္းအတြက္ လယ္ယာေျမ သုံးစြဲျခင္းဆိုင္ရာ ကိစၥရပ္မ်ား၊ ျမန္မာ့လက္မႈအႏုပညာ ပစၥည္းမ်ားအား ျပည္ပတင္ပို႔မႈ တိုးတက္လာေစေရးကိစၥရပ္မ်ား၊ အမ်ိဳးသားပို႔ကုန္ မဟာဗ်ဴဟာက႑ (၁၁) ရပ္မွ ပို႔ကုန္ျမႇင့္တင္ေရးဆိုင္ရာ အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္႐ြက္လ်က္ရွိ ေသာကိစၥရပ္မ်ား၊ လိုအပ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ ေကာ္ဖီ၊ လက္ဖက္ ပို႔ကုန္ျမႇင့္တင္ေရးအလုပ္႐ုံ ေဆြးေႏြးပြဲႏွင့္ ဝါး၊ ႀကံ၊ သၾကား ပို႔ကုန္ျမႇင့္တင္ေရးအလုပ္႐ုံ ေဆြးေႏြးပြဲမ်ားမွ ေဖာ္ထုတ္ခ်က္မ်ားကို ေဆြးေႏြးခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

(သတင္းစဥ္)

No comments:

Post a Comment