Tuesday, July 18, 2017

တပ္မေတာ္ သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရး ေလယာဥ္ (Y-8 F 200 W) ပ်က္က်ခဲ့မႈႏွင့္ ပတ္သက္၍ တပ္မေတာ္ သတင္းမွန္ ျပန္ၾကားေရးအဖြဲ႕မွ သတင္း ထုတ္ျပန္


ေနျပည္ေတာ္ ဇူလိုင္ ၁၈
 
တပ္မေတာ္ သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရး ေလယာဥ္ (Y-8 F 200 W) ဇြန္ ၇ ရက္ က ပ်က္က်ခဲ့မႈႏွင့္ ပတ္သက္၍ Flight Data Recorder (FDR) ႏွင့္ Cockpit Voice Recorder (CVR) တို႔အား ပူးေပါင္း စုံစမ္းေဖာ္ထုတ္ေရး အဖြဲ႕ျဖင့္ အေသးစိတ္ စိစစ္ သုံးသပ္ ေဖာ္ထုတ္ရာ ေလယာဥ္ ပ်က္က်ျခင္းသည္ ဆိုး႐ြားေသာ ရာသီဥတုႏွင့္ ႀကဳံေတြ႕ခဲ့ရၿပီး lost control ျဖစ္ေပၚခဲ့၍ ပ်က္က် ခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း တပ္မေတာ္ သတင္းမွန္ ျပန္ၾကားေရးအဖြဲ႕က ယေန႔ သတင္းထုတ္ျပန္လိုက္သည္။ 
      
တပ္မေတာ္သယ္ယူ ပို႔ေဆာင္ေရး ေလယာဥ္ (Y-8 F 200 W) အမ်ိဳးအစား၊ ေလယာဥ္ အမွတ္-၅၈၂၀) သည္ ဇြန္ ၇ ရက္တြင္ ၿမိတ္မွ ရန္ကုန္သို႔ ပ်ံသန္းစဥ္ မြန္းလြဲ ၁ နာရီ ၅၅ မိနစ္က ထားဝယ္ၿမိဳ႕၏ အေနာက္ေတာင္ဘက္ ၄၃ မိုင္ခန္႔ အေရာက္၌ ထားဝယ္ေလဆိပ္ႏွင့္ အဆက္အသြယ္ ရရွိၿပီးေနာက္ပိုင္း ဆက္သြယ္မႈ ျပတ္ေတာက္သြား ခဲ့ကာ ေပ်ာက္ဆုံးသြားသျဖင့္ ယင္းေန႔ မြန္းလြဲ ၂ နာရီမွ စတင္၍ တပ္မေတာ္(ေလ)မွ ေလယာဥ္မ်ား၊ တပ္မေတာ္(ေရ) မွ စစ္ေရယာဥ္မ်ား၊ ဗျမျပင္ တပ္မ်ား၊ ေဒသခံငါးဖမ္း စက္ေလွမ်ားႏွင့္ ျပည္သူမ်ား ပူးေပါင္း၍ ရွာေဖြကယ္ဆယ္ ေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို ဆက္တိုက္လုပ္ေဆာင္ခဲ့ရာ ဇြန္ ၁၅ ရက္တြင္ Black Box ဟုေခၚေသာ FDR- Flight Data Recorder ႏွင့္ CVR-Cockpit Voice Recorder တို႔ ပါရွိသည့္ ေလယာဥ္အၿမီးပိုင္းကို ရွာေဖြေတြ႕ရွိ ခဲ့ကာ ယင္းေလယာဥ္အၿမီးပိုင္းအား ဇြန္ ၁၈ ရက္ ညေန ၃ နာရီ ခြဲတြင္ မတင္ဆယ္ယူ ႏိုင္ခဲ့ၿပီး ေလယာဥ္ပ်က္ရသည့္ အေၾကာင္းအရင္းအား ေဖာ္ထုတ္ႏိုင္ေရး ဆက္လက္ ေဆာင္႐ြက္ခဲ့သည္။

ယင္းသို႔ ေဆာင္႐ြက္ခဲ့ရာတြင္ FDR ႏွင့္ CVR တို႔၏ မူလထုတ္လုပ္သည့္ ကုမၸဏီ Original Equipment Manufacturer (OEM) မွာ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံျဖစ္ၿပီး ထုတ္လုပ္သူႏွင့္ အသုံးျပဳသူ ႏွစ္ဦး ႏွစ္ဖက္အၾကား သံသယကင္းရွင္းၿပီး မလိုလားသည့္ ၾကားခံအဖြဲ႕အစည္း မ်ား၏ ေသြးထိုးမႈ ေရွာင္ရွား ႏိုင္ေစရန္အတြက္ တပ္မေတာ္ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္က တတိယအဖြဲ႕အစည္း (Third Party) ႏွင့္ ေဖာ္ထုတ္ရန္ လမ္းၫႊန္ခ်က္အရ FDR ႏွင့္ CVR တို႔မွ အခ်က္အလက္မ်ား ရယူႏိုင္ရန္ တပ္မေတာ္ (ေလ) မွ ဗိုလ္မႉးခ်ဳပ္ ထင္လင္း၊ ဒုတိယဗိုလ္မႉးႀကီး ေဇာ္လင္းေအာင္တို႔ အပါအဝင္ ကၽြမ္းက်င္ ပညာရွင္မ်ားပါဝင္သည့္ ကိုယ္စားလွယ္ အဖြဲ႕၊ (MAIB) မွ ဒုတိယၫႊန္ၾကားေရးမႉး ဦးေအာင္ေမာ္၊ (DDAAFS-Australia) မွ Investigator ျဖစ္ေသာ Maj. David Andrew Wade ၊ Mr. David Hilton တို႔ပါေသာ ကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႕တို႔ျဖင့္ ပူးေပါင္းစုံစမ္း စစ္ေဆးေဖာ္ထုတ္ေရး အဖြဲ႕ကို ဖြဲ႕စည္းခဲ့ၿပီး ယင္းအဖြဲ႕ႏွင့္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ China National Aero-Technology Import & Export Corporation (CATIC) ကုမၸဏီမွ ကိုယ္စားလွယ္ အဖြဲ႕တို႔သည္ ဇြန္ ၃၀ ရက္တြင္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၌ ေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြး ခဲ့ၾကသည္။

အဆိုပါပူးေပါင္း စုံစမ္းစစ္ေဆးေဖာ္ထုတ္ေရး အဖြဲ႕သည္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ၊ စီအန္း  (Xian) သို႔ ဇူလိုင္ ၅ ရက္တြင္ ေရာက္ရွိခဲ့ၿပီး ဇူလိုင္ ၆ ရက္ေန႔တြင္ FDR ႏွင့္ CVR တို႔မွ အခ်က္အလက္မ်ားကို Download ျပဳလုပ္ၿပီး ထိုရရွိေသာ အခ်က္အလက္မ်ားကို သမား႐ိုးက် ကြန္ပ်ဴတာ ျဖင့္ဖတ္ႏိုင္မည့္ Readable Format အျဖစ္ ပုံစံေျပာင္း၍ ရရွိအခ်က္အလက္မ်ားအား ဇူလိုင္ ၇ ရက္တြင္ (OEM) ျဖစ္သည့္ Aviation Industry Corporation of China (AVIC) Qianshan Avionis Co., ltd. ထံမွလႊဲေျပာင္း ရယူခဲ့သည္။ ထို႔ျပင္ CVR မွ ရရွိေသာ ေလယာဥ္သားမ်ား အခ်င္းခ်င္း ဆက္သြယ္ေျပာဆိုမႈမ်ားကို အႀကိမ္ႀကိမ္နားေထာင္၍ မွတ္တမ္း တင္ခဲ့ၿပီး ဇူလိုင္ ၈ ရက္မွ ၁၄ ရက္အထိ ပဏာမစိစစ္ သုံးသပ္ ေဖာ္ထုတ္ျခင္းမ်ား အပါအဝင္ အေသးစိတ္စိစစ္သုံးသပ္ျခင္းမ်ား ေဆာင္႐ြက္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

FDR မွတ္တမ္းမ်ားအရ ေဒသစံေတာ္ခ်ိန္ ၁ နာရီ ၃၂ မိနစ္ ၁၈ စကၠန္႔အထိ ေလယာဥ္၏ စက္အစိတ္ အပိုင္းမ်ား ခ်ိဳ႕ယြင္းမႈ မရွိေၾကာင္း ထို႔အျပင္   FDR ႏွင့္ CVR မွတ္တမ္းအရ ၿမိတ္ေလဆိပ္မွ ရန္ကုန္ ေလဆိပ္သို႔ ခရီးလမ္း တစ္ေလၽွာက္ ေလတိုက္ႏႈန္း သည္ တစ္နာရီ ေနာ႔တီကယ္ ၉ မိုင္(၁၆ ဒသမ ၇ ကီလိုမီတာ)မွ ၄၄ မိုင္ (၈၁ ဒသမ ၅ ကီလိုမီတာ) အထိ တျဖည္းျဖည္းအားျပင္း လာခဲ့ေၾကာင္း၊ ေလယာဥ္၏ ဝဲ/ယာ ႏွစ္ဖက္ စလုံးရွိ Pitot အပူေပးစနစ္ကိုဖြင့္၍ တိမ္ထုကို ထိုးေဖာက္ရန္ ျပင္ဆင္ျခင္းမ်ား ေဆာင္႐ြက္ခဲ့ေၾကာင္း၊ ေဒသစံေတာ္ခ်ိန္ ၁ နာရီ  မိနစ္ ၃၀ ၁၈ စကၠန္႔မွ ၁ နာရီ ၃၁ မိနစ္ ၂၂ စကၠန္႔အထိ အခ်ိန္တိုကာလ အတြင္း ေလယာဥ္၏ အင္ဂ်င္ေလဝင္ေပါက္ ေရခဲသည့္ အခ်က္ျပမီးထြက္ေပၚ ခဲ့ေၾကာင္း၊ ေဒသစံေတာ္ခ်ိန္ ၁ နာရီ ၃၁ မိနစ္ ၅၀ စကၠန္႔ မွ ၁ နာရီ ၃၂ မိနစ္ ၁၀ စကၠန္႔အတြင္း ေလယာဥ္၏ ဝဲဘက္ကိုယ္ထည္ ျခမ္းသို႔ (Cross Wind) ၉၀ ဒီဂရီတည့္တည့္မွ ခန္႔မွန္းေလ တိုက္ႏႈန္းသည္ တစ္နာရီ ေနာ႔တီကယ္ ၉ မိုင္(၁၆ ဒသမ ၇ ကီလိုမီတာ)မွ ၄၈ မိုင္ (၈၈ ဒသမ ၉ ကီလိုမီတာ)အထိ ေလ တိုက္ခတ္မႈ ခံခဲ့ရာ (Cross Wind) ေၾကာင့္ ေလယာဥ္ ဦးတည္ရာ လမ္းေၾကာင္းမွ ေသြဖည္ျခင္း (Drift Angle) မွာ ၃ ဒီဂရီမွ ၁၅ ဒသမ ၈ ဒီဂရီအထိ တိုးျမႇင့္လာခဲ့ ေၾကာင္း၊ ေလယာဥ္သည္ ႐ုတ္ခ်ည္းေျပာင္းလဲေနေသာ ပုံမွန္မဟုတ္သည့္ ရာသီဥတု တြင္ ပ်ံသန္း ခဲ့ရကာ ေဘးတိုက္ေလတိုက္ႏႈန္းမွာလည္း အရွိန္ျပင္းသည့္ အေနအထားကို ေတြ႕ရွိရေၾကာင္း၊ ၎အေျခအေနသည္ ပုံမွန္ရွိရမည့္ ပမာဏထက္ stall speed ကို ပိုမိုျမင့္တက္ေစသျဖင့္ ေလယာဥ္ကို ထိန္းခ်ဳပ္ေမာင္းႏွင္ႏိုင္သည့္ အေျခအေနမရွိ ေတာ့သည့္ အဓိကအေၾကာင္းအရင္း ျဖစ္သည္ကို စိစစ္ေတြ႕ရွိရေၾကာင္း၊ FDR ႏွင့္ CVR တို႔မွ ရရွိသည့္ အခ်က္အလက္မ်ား၊ မိုးေလ၀သသတင္း ပို႔ခ်က္မ်ားအရ ေလယာဥ္မေတာ္တဆျဖစ္ပြားမႈ ျဖစ္စဥ္သည္ ေလယာဥ္ပ်ံသန္းရာ၌ ဆိုး႐ြားေသာ ရာသီဥတုႏွင့္ ႀကဳံေတြ႕ရစဥ္ lost control ျဖစ္ေပၚခဲ့မႈေၾကာင့္ Stall  (ေလယာဥ္ ပင့္အား ဆုံး႐ႈံးမႈ)ဝင္၍ Spin (ေလယာဥ္ဦးစိုက္လည္က်မႈ) ျဖစ္ေပၚခဲ့ သည့္အတြက္ စငူသအ က ထိန္းခ်ဳပ္ေမာင္းႏွင္ႏိုင္သည့္ အေျခအေနသို႔ ျပန္လည္ ေရာက္ရွိျခင္းမရွိ ေတာ့ဘဲ ေလယာဥ္မေတာ္တဆမႈျဖစ္စဥ္ ျဖစ္ပြားခဲ့ရျခင္း ျဖစ္ကာ ဆိုး႐ြားေသာ ရာသီ ဥတုတြင္ အေပၚစီးမွ ေလဖိ၍တိုက္ျခင္း၊ ေအာက္မွပင့္၍ တိုက္ျခင္းႏွင့္ ေရခဲမႈ ျဖစ္ေပၚျခင္းစသည့္ အတိအက် မခန္႔မွန္းႏိုင္ေသာ ရာသီဥတု အေျခအေနမ်ားလည္း ပါဝင္ ႏိုင္ေၾကာင္း သုံးသပ္ေဖာ္ထုတ္ ရရွိေၾကာင္း သိရသည္။ 

သို႔ျဖစ္ရာ ရာသီဥတုဆိုး႐ြားမႈႏွင့္ ပတ္သက္၍ Vertical Wind ၊ Downburst ႏွင့္ Icing ျဖစ္ႏိုင္မႈမ်ား ကိုပါ ထည့္သြင္းတြက္ခ်က္ရန္ လိုအပ္ေၾကာင္းကို ပူးေပါင္း စုံစမ္းစစ္ေဆးေရးအဖြဲ႕၏ Minutes of Meeting တြင္ ေဖာ္ျပထားသျဖင့္ CATIC အေနျဖင့္ China National Meterologic Center မွ Three Strong Cumulonimbus Cloud အတြင္း ဝင္ေရာက္ျခင္းေၾကာင့္ အင္အားျပင္း ေလပင့္အားႏွင့္ ေလဖိအားမ်ားကို ျဖစ္ေပၚေစသည့္ ေလဝဲကေတာ့မ်ားႏွင့္ ႀကဳံေတြ႕ႏိုင္ျခင္း၊ လၽွပ္စီး မုန္တိုင္းခံ ရႏိုင္ျခင္း၊ ႀကီးမား သည့္ ေအးခဲေရမႈန္၊ ေရခဲမႈန္မ်ား ေလယာဥ္ကိုယ္ထည္သို႔ က်ေရာက္ကပ္ၿငိႏ္ိုင္ျခင္း၊ ေလထန္ျခင္း၊ ျပင္းထန္သည့္ ဆီးႏွင္းမိုး႐ြာျခင္း အပါအဝင္ ေအာက္သို႔ အရွိန္ျပင္းထန္စြာ တိုက္ခတ္ေသာ ေလစီးေၾကာင္း၏ ႐ိုက္ခတ္မႈႏွင့္ မိုးသည္းထန္စြာ ႐ြာသြန္းျခင္း (Downburst) စသည္ျဖင့္ ႀကဳံေတြ႕ႏိုင္ ေၾကာင္းတို႔အား သုံးသပ္ခ်က္ေပးပို႔သည့္ နည္းတူ CNN မွလည္း Downburst ႏွင့္ ပတ္သက္၍ ျဖစ္ႏိုင္ဖြယ္ရွိသည္ကို ေၾကညာထားခဲ့ေၾကာင္း။

ျဖစ္စဥ္ႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး FDR ႏွင့္ CVR တို႔အား စိစစ္ေဖာ္ထုတ္သည့္ Australian  ပညာရွင္မ်ား ပါဝင္သည့္ Third Party  အဖြဲ႕အစည္းသည္ International Civil Aviation Organization(ICAO) Annex 13 ႏွင့္အညီ ေဆာင္႐ြက္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး တပ္မေတာ္ သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရး (Y-8 F 200 W) ေလယာဥ္ပ်က္က်ရျခင္းသည္ မသမာမႈတစ္ခုခုေၾကာင့္ ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ေပါက္ကြဲေစ တတ္ေသာ ပစၥည္း တစ္ခုခုေၾကာင့္ေသာ္ လည္းေကာင္း၊ ေလယာဥ္အင္ဂ်င္ခ်ိဳ႕ယြင္း ရပ္တန္႔မႈေၾကာင့္ ေသာ္ လည္းေကာင္း ပ်ံသန္းစဥ္ပ်က္က်ခဲ့ျခင္း မဟုတ္ဘဲ ဆိုး႐ြားသည့္ရာသီဥတု ႏွင့္ႀကဳံေတြ႕ခဲ့ရၿပီးေနာက္ lost control ျဖစ္ေပၚခဲ့၍ ေလယာဥ္ပ်က္က် ခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း တပ္မေတာ္သတင္းမွန္ ျပန္ၾကားေရး အဖြဲ႕မွ သတင္း ထုတ္ျပန္ထားသည္။ 

(သတင္းစဥ္)

No comments:

Post a Comment