Thursday, June 29, 2017

အလုပ္သမား၊ အလုပ္အကိုင္ႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းေသာ တစ္ရက္တာ အလုပ္႐ံုေဆြးေႏြးပဲြက်င္းပ

ၿမိတ္ ဇြန္ ၂၉
ၿမိတ္ခ႐ိုင္အတြင္း စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ားႏွင့္ အလုပ္သမားမ်ား အေနျဖင့္ ၄င္းတို႔၏ အလုပ္သမား၊ အလုပ္အကိုင္ႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းေသာ အသိပညာမ်ားကို ပိုမိုသိရိွနားလည္ေစရန္ ရည္ရြယ္၍ တစ္ရက္တာ အလုပ္႐ံုေဆြးေႏြးပဲြအား UMFCCI ႏွင့္ ILO အဖဲြ႔တို႔ ပူးေပါင္း၍ ဇြန္လ(၂၈)ရက္ နံနက္(၉)နာရီက ၿမိတ္ခ႐ိုင္ကုန္သည္မ်ားႏွင့္ စက္မႈလက္မႈလုပ္ငန္းရွင္မ်ား အသင္း႐ံုးတြင္ က်င္းပခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

အလုပ္႐ံုေဆြးေႏြးပဲြအား ၿမိတ္ခ႐ိုင္ကုန္သည္မ်ားႏွင့္ စက္မႈလက္မႈလုပ္ငန္းရွင္မ်ားအသင္း ဒုတိယဥကၠဌဦးထြန္းထြန္းဝင္းက အမွာစကား ေျပာၾကား၍ ဖြင့္လွစ္ေပးခဲ့ၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံ ကုန္သည္မ်ားႏွင့္စက္မႈလက္မႈလုပ္ငန္းရွင္မ်ားအသင္း (UMFCCI)မွ သင္တန္းႏွင့္ သုေတသနအရာရိွ ေဒၚေစာႏွင္းေဆြႏွင့္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ အလုပ္သမားအဖဲြ႔ခ်ဳပ္ (ILO)မွ ေနာ္ကယ္ရယ္ဟိန္းတို႔က အလုပ္႐ံုေဆြးေႏြးပဲြ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ား ေဆြးေႏြးေျပာၾကားခဲ့ၾကၿပီး အလုပ္႐ံုေဆြးေႏြးပဲြကို ဦးေဆာင္ ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကေၾကာင္း သိရသည္။
အလုပ္႐ံုေဆြးေႏြးပဲြတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံအလုပ္သမားေရးရာ ဥပေဒမ်ား၊ အလုပ္သမားေရးရာ အျငင္းပြားမႈပံုစံႏွင့္ေျဖရွင္းပံုမ်ား၊ လုပ္ငန္းခြင္ဆိုင္ရာ အျငင္းပြားမႈ၊ လုပ္ငန္းခြင္ဆိုင္ရာအျငင္းပြားမႈ၏ သြင္ျပင္လကၡဏာမ်ား၊ လုပ္ငန္းခြင္ဆိုင္ရာအျငင္းပြားမႈ ျဖစ္ပြားရေသာ အေၾကာင္းအရင္းမ်ား၊ အျငင္းပြားမႈေျဖရွင္းနည္းအမ်ဳိးမ်ဳိး စသည္တို႔ကို ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကရာ ၿမိတ္ခ႐ိုင္ ကုန္သည္မ်ားႏွင့္ စက္မႈလက္မႈလုပ္ငန္းရွင္မ်ားအသင္းဝင္မ်ား၊ ညီေနာင္အသင္းအဖဲြ႔မ်ားမွ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ား တက္ေရာက္ခဲ့ၾကေၾကာင္း သိရသည္။
ၿမိတ္ (ျပန္/ဆက္)

No comments:

Post a Comment