Friday, August 26, 2016

ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးဒုတိယဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးရဲေအာင္အား ကုလသမဂၢဒုကၡသည္မ်ားဆိုင္ရာ မဟာမင္းႀကီး႐ုံး (UNHCR) အာရွႏွင့္ ပစိဖိတ္ေဒသဆိုင္ရာ ၫႊန္ၾကားေရးမွဴးလာေရာက္ေတြ႕ဆုံ


ေနျပည္ေတာ္ ၾသဂုတ္ ၂၆
နယ္စပ္ေရးရာဝန္ႀကီးဌာန၊ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ဒုတိယဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ရဲေအာင္အား ကုလသမဂၢဒုကၡသည္မ်ား ဆိုင္ရာ မဟာမင္းႀကီး႐ုံး (UNHCR) အာရွႏွင့္ ပစိဖိတ္ေဒသဆိုင္ရာ ၫႊန္ၾကားေရးမႉး Ms. Daisy Dell သည္ ယေန႔နံနက္ (၁၁)နာရီတြင္ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး၏ ဧည့္ခန္းမ၌ လာေရာက္ေတြ႕ ဆုံသည္။

ေတြ႕ဆုံစဥ္ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္းရွိ နယ္စပ္ေဒသမ်ားဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး၊ နယ္စပ္ေဒသမ်ားရွိ တိုင္းရင္းသားမ်ား၏ လူ႕စြမ္းအားအရင္းအျမစ္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးႏွင့္ အလုပ္အကိုင္အခြင့္အလမ္းမ်ား ရရွိေစေရးကိစၥ၊ ထိုင္းႏိုင္ငံရွိ ျမန္မာဒုကၡသည္မ်ား ဆႏၵအေလ်ာက္ ေနရပ္ျပန္ေရးအတြက္ ဆက္လက္ေဆာင္႐ြက္သြားမည့္ ကိစၥ၊ ႏိုင္ငံေတာ္ အစိုးရ၏ ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရး လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားအား အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္႐ြက္ေနမႈကိစၥ၊ လူ႕စြမ္းအား အရင္းအျမစ္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးအတြက္ ပညာေရးလုပ္ငန္းမ်ားေဆာင္႐ြက္ေပးေနမႈႏွင့္ လတ္တေလာလိုအပ္ခ်က္ မ်ားအတြက္ ေထာက္ပံ့ကူညီ ေဆာင္႐ြက္ေပးေနမႈကိစၥ၊ ရခိုင္ျပည္နယ္ တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းမႈႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳး တိုးတက္ေရး အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္႐ြက္ေနမႈကိစၥ၊ နယ္စပ္ေရးရာဝန္ႀကီးဌာနႏွင့္ UNHCR တို႔ ပူးေပါင္း၍ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္းရွိ နယ္စပ္ေဒသမ်ား၏ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးလုပ္ငန္းမ်ား၊ တိုင္းရင္းသားမ်ား၏ အေျခခံလိုအပ္ခ်က္မ်ားအား ျဖည့္ဆည္းေဆာင္႐ြက္ေပးခဲ့မႈ၏ ေအာင္ျမင္ျဖစ္ထြန္းမႈမ်ားႏွင့္ ေရွ႕ဆက္လက္ ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္သြားမည့္ကိစၥမ်ားအား ေဆြးေႏြးသည္။

No comments:

Post a Comment