Wednesday, August 24, 2016

ႏုိင္ငံေတာ္၏ အတုိင္ပင္ခံ ပုဂၢိဳလ္ႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး လုပ္ငန္းစဥ္ ဦးေဆာင္အဖြဲ႕ (PPST) ေတြ႕ဆံုေနျပည္ေတာ္ ၾသဂုတ္ ၂၄
ၿငိမ္းခ်မ္းေရးရရွိေစရန္ ေစာင့္ေနရသည့္အခ်ိန္တြင္ မိမိတုိ႔ႏုိင္ငံ မည္မွ်နစ္နာေနသည္ကို စဥ္းစားၾကရန္ လုိေၾကာင္း ႏုိင္ငံေတာ္၏ အတုိင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ က ေျပာၾကားလုိက္သည္။

ထုိ႔ျပင္ ႏုိင္ငံေတာ္၏အတုိင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္က ယခုတစ္ခါ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးညီလာခံ စတင္လုိက္ သည္ႏွင့္ မိမိတုိ႔၏ ႏုိင္ငံသားမ်ား မလိုအပ္ဘဲႏွင့္ ဆံုး႐ႈံးျခင္းမ်ား မျဖစ္ေအာင္ အားလုံး ႀကိဳးစားေပးၾကရန္ မွာၾကားသည္။
ေနျပည္ေတာ္ရွိ သဂၤဟဟိုတယ္၌ ယေန႔ နံနက္ ၁၀ နာရီတြင္ က်င္းပသည့္ ႏုိင္ငံေတာ္၏ အတုိင္ပင္ခံ ပုဂၢိဳလ္ႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္ ဦးေဆာင္အဖြဲ႕ (PPST) အစည္းအေ၀းတြင္ အထက္ပါ အတုိင္း ေျပာၾကား ခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။
၎အျပင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ယခုကဲ့သို႔ တစ္ဦးႏွင့္တစ္ဦး မၾကာခဏ ေတြ႕ဆံုမွသာ အျမင္ခ်င္း ဖလွယ္ႏုိင္ၿပီး လုိအပ္သည့္ တုိးတက္မႈမ်ား ရရွိႏုိင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ မ်က္ႏွာခ်င္းဆုိင္ ေတြ႕ဆံုမႈသည္ စာေရးေတြ႕ဆံုမႈ၊ ၾကားခံလူမ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆံုမႈ မ်ိဳးႏွင့္ မတူႏုိင္ေၾကာင္း၊ ၾကားခံလူမ်ားႏွင့္ေတြ႕ ဆံုျခင္းသည္ စကားလံုးမ်ားအေပၚ နားလည္မႈ လြဲမွားႏုိင္ေၾကာင္း၊ ေတြ႕ဆံုျခင္း ဆုိသည္မွာ သေဘာထားညိႇႏိႈင္းရန္၊ နားလည္မႈ ရရွိရန္ႏွင့္ ယံုၾကည္မႈတည္ေဆာက္ႏုိင္ရန္ျဖစ္ေၾကာင္း။
ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္၏ အဓိက လိုအပ္ခ်က္မွာ ယံုၾကည္မႈပင္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ တစ္ဦးႏွင့္တစ္ဦး ယံုၾကည္မႈ ရွိပါက အျခားျပႆနာမ်ားကို ေျဖရွင္းႏိုင္ေၾကာင္း၊ ယံုၾကည္မႈ မရွိပါက စာခ်ဳပ္မ်ား မည္သို႔ပင္ ခ်ဳပ္ထား ေစကာမူ အေဟာသိကံ ျဖစ္သြားေစႏုိင္ေၾကာင္း၊ ယံုၾကည္မႈ ရရွိရန္ဆုိလွ်င္ တစ္ဦးႏွင့္တစ္ဦး ဆက္ဆံရာတြင္ ပြင့္လင္းရန္ႏွင့္ တည့္မတ္မႈရွိရန္ လုိအပ္ေၾကာင္း၊ ပြင့္ပြင့္လင္းလင္း ေျပာရမည္ ဆုိေသာ္လည္း တစ္ဖက္သား နားလည္ရန္လုိအပ္ၿပီး အက်ဳိးရွိ၊ မွန္ကန္၊ တစ္ဖက္သား ခံသာသည့္ စကားကိုေျပာ ၾကားရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း။
ကမၻာေပၚတြင္ အေရးႀကီးဆံုးေမးခြန္းမွာ “ဘာေၾကာင့္” ဆုိသည့္ ေမး ခြန္းျဖစ္ေၾကာင္း၊ “မိမိတုိ႔ ဘာေၾကာင့္ ထာ၀ရၿငိမ္းခ်မ္းေရး မတည္ေဆာက္ႏုိင္ သလဲ။ ကိုယ့္ဘက္က ဘာေၾကာင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးရေအာင္ မလုပ္ႏုိင္သလဲ။ သူ႔ဘက္ကလည္း ဘာေၾကာင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးရေအာင္ မလုပ္ႏုိင္သလဲ။” ဆုိသည့္အခ်က္ကုိ တစ္ဖက္ႏွင့္တစ္ဖက္ မွ်မွ်တတစဥ္းစားပါက ယံုၾကည္မႈကို တည္ေဆာက္ႏုိင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ အခြင့္အလမ္း တစ္ခုသည္ လူတစ္ေယာက္ ၏ဘ၀တြင္ ႏွစ္ခါျပန္မလာတတ္ပါေၾကာင္း၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး လုပ္ငန္းစဥ္ ကို ေအာင္ျမင္ေအာင္ ႀကိဳးစားသြားရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ မိမိတုိ႔ ႏုိင္ငံ အေနျဖင့္ ေဒသ တြင္း ႏုိင္ငံမ်ားႏွင့္ ႏႈိင္းယွဥ္ပါက မ်ားစြာေနာက္က် က်န္ခဲ့ၿပီျဖစ္ေၾကာင္း၊ ယခုအခါ ေဆာင္ရြက္ခြင့္ရသည့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး လုပ္ငန္းစဥ္ကို မိမိတုိ႔ တုိင္းရင္းသားညီအစ္ကို ေမာင္ႏွမမ်ား အားလံုး အတြက္ ေအာင္ျမင္ေအာင္ ၀ိုင္း၀န္း ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္သြား ရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားသည္။
ထုိ႔အတူ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္ ဦးေဆာင္အဖြဲ႕ေခါင္းေဆာင္ ကရင္အမ်ဳိးသား အစည္းအ႐ံုးဥကၠ႒ ေစာမူတူးေစးဖုိးက ၿငိမ္းခ်မ္းေရး လုပ္ငန္းစဥ္တြင္ ပူးတြဲေဆာင္ရြက္ရမည့္ ေကာ္မတီဖြဲ႕စည္းထားျခင္း၊ လက္မွတ္ ေရးထုိး ထားသည့္အဖြဲ႕ ၈ ဖြဲ႕ႏွင့္ ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္ေနျခင္း၊ အခက္အခဲ မ်ားေျဖရွင္းရန္ ေဆြးေႏြးညိႇႏႈိင္းျခင္းႏွင့္ ႏုိင္ငံေတာ္အစိုးရႏွင့္ တုိင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္မ်ား လက္မွတ္ထုိးႏုိင္ရန္ ေဆာင္ရြက္ေနျခင္းသည္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး၏ အႏွစ္သာရျဖစ္သည့္ တစ္ဦးကိုတစ္ဦး ေလးစားအသိအမွတ္ျပဳမႈ ကို ျပည္သူလူထုအၾကားႏွင့္ ႏုိင္ငံတကာအထိ ပ်ံ႕ႏွံ႔ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ ရာေရာက္ပါေၾကာင္း၊ ျပည္ေထာင္စု ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ညီလာခံကို က်င္းပသြား မည္ဟု သိရသည့္အတြက္ အထူးေက်းဇူးတင္ပါေၾကာင္း ေျပာၾကားသည္။
အဆုိပါအစည္းအေ၀းတြင္ ႏုိင္ငံေတာ္၏အတုိင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္က ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရး ညီလာခံ-(၂၁) ရာစုပင္လံု က်င္းပေရး မူ၀ါဒဆုိင္ရာ ကိစၥရပ္မ်ား ကိုလည္း ေကာင္း၊ အႀကိဳျပင္ဆင္ေရးေကာ္မတီ ဥကၠ႒ ေဒါက္တာ တင္မ်ဳိး၀င္းက NCA လက္မွတ္ ေရးထုိးျခင္းမရွိေသးသည့္ တုိင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆံု ေဆြးေႏြးမႈ အေျခအေနမ်ားကို လည္းေကာင္း၊ ႀကိဳျပင္ဆင္ေရးေကာ္မတီ ဒုတိယဥကၠ႒ ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ဦးေက်ာ္တင့္ေဆြ က ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရးညီလာခံ-(၂၁) ရာစု ပင္လံု ဗဟိုေကာ္မတီ ဖြဲ႕စည္းေဆာင္ရြက္မႈ အေျခအေနမ်ားကို လည္းေကာင္း ရွင္းလင္း ေျပာၾကားၾက ၿပီး ကရင္အမ်ဳိးသားအစည္းအ႐ံုးဥကၠ႒ ေစာမူတူးေစးဖိုး၊ PNLO ဥကၠ႒ ခြန္ျမင့္ထြန္း၊ CNF ဒုတိယဥကၠ႒ ေဒါက္တာလ်န္မႈန္းဆာေခါင္း တုိ႔က ျပန္လည္ ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကသည္။
ေဆြးေႏြးခ်က္မ်ားႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ ႏုိင္ငံေတာ္၏အတုိင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္က ျပန္လည္ ေဆြးေႏြးၿပီး နိဂံုးခ်ဳပ္ အမွာစကား ေျပာၾကားသည္။

No comments:

Post a Comment