Monday, May 30, 2016

အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ ပထမပံုမွန္အစည္းအေဝး(၃၂)ရက္ေျမာက္ေန႔က်င္းပ


ေနျပည္ေတာ္ ေမ  ၃၀
ဖလမ္းၿမိဳ႕ ၿမိဳ႕ျပဖြံ႕ၿဖိဳးေရးစီမံကိန္းသို႔ ေျပာင္းေရႊ႕လုိသူမ်ားအား လူမႈအေဆာက္ အအံုဇုန္ Proposed Location for Sport Complex ႏွင့္ အထက္တန္းေက်ာင္း ေဆာက္ရန္ လ်ာထားသည့္ေနရာတြင္ က်ဴးေက်ာ္ေျပာင္းေရႊ႕ခြင့္မျပဳဘဲ လူေနဇုန္လ်ာ ထားသည့္ ေနရာမ်ားတြင္သာ ေျပာင္းေရႊ႕ခြင့္ျပဳရန္ အစီအစဥ္ ရွိ၊ မရွိႏွင့္ အစိုးရ သက္တမ္းကုန္ဆံုးမည့္အခ်ိန္တြင္ ၿမိဳ႕ျပစီမံကိန္း မည္သည့္အဆင့္ေရာက္ရွိေနသည္ကို သိရွိလုိေၾကာင္း ခ်င္းျပည္နယ္ မဲဆႏၵနယ္အမွတ္(၄)မွ ဦးဇုန္လွယ္ထန္းက ယေန႔က်င္းပ သည့္ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ အစည္းအေ၀းတြင္ ေမးျမန္းသည္။

ယင္းေမးခြန္းအေပၚ လူမႈ၀န္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး ၀န္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ေဒါက္တာ၀င္းျမတ္ေအးက ဖလမ္းၿမိဳ႕နယ္အတြင္းရွိ လုိင္ဇိုးအုပ္စု ထန္ႏွီရ္(ေျမာက္)ေက်းရြာ၊ ထန္ႏွီရ္(ေတာင္)ေက်းရြာ၊ ဘုိင္လာေက်းရြာႏွင့္ ကာလ္ေရာန္ေက်းရြာတုိ႔သည္ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ ဇူလုိင္လႏွင့္ ၾသဂုတ္လအတြင္း မုိးသည္းထန္စြာ ရြာသြန္းမႈေၾကာင့္ ေျမၿပိဳကြဲအက္မႈမ်ား ျဖစ္ပြားခဲ့ေၾကာင္း၊ ၎ေက်းရြာမ်ား ေျပာင္းေရႊ႕မည့္ေနရာသည္ ၿမိဳ႕ျပႏွင့္အိမ္ရာ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဦးစီးဌာနမွ ၿမိဳ႕ျပဖြံ႕ၿဖိဳးေရး စီမံကိန္းေရးဆြဲ လ်ာထားသည့္ လူမႈအေဆာက္အအံုမ်ားဇုန္ Proposed Location for Sport Complex ၁၆ ဧကႏွင့္ အထက္တန္းေက်ာင္းေဆာက္ရန္ လ်ာထားသည့္ ၂၅ ဧကေနရာမ်ားကို က်ဴးေက်ာ္ျခင္း မရွိဘဲ လူေနဇုန္လ်ာထားသည့္ ေနရာမ်ားတြင္သာ ေျပာင္းေရႊ႕မည္ျဖစ္ေၾကာင္း။
ဖလမ္းၿမိဳ႕သစ္ (လံုပီး)ၿမိဳ႕ျပစီမံကိန္းအေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ရန္ အတြက္ ဖလမ္းၿမိဳ႕နယ္ေကာ္မတီ ၃ ရပ္၏ အစည္းအေ၀းဆံုးျဖတ္ခ်က္အရ တုိးခ်ဲ႕ရပ္ကြက္ ဧရိယာအတြင္းပါ၀င္မည့္ ေက်းရြာမ်ား၏ဧရိယာမ်ားကို ျပန္လည္တုိင္းတာ ၿပီး အမႈတြဲအသစ္တည္ေဆာက္ရန္ ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိပါေၾကာင္း ေျဖၾကားသည္။

ယေန႔အစည္းအေ၀းတြင္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္က ျပင္ဆင္ခ်က္ျဖင့္ အတည္ျပဳၿပီးေပးပို႔သည့္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ေရြးေကာက္ပြဲဥပေဒကို စတုတၳအႀကိမ္ျပင္ဆင္သည့္ ဥပေဒၾကမ္း၊ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ ေရြးေကာက္ပြဲဥပေဒကို စတုတၳ အႀကိမ္ျပင္ဆင္သည့္ ဥပေဒၾကမ္းႏွင့္ တုိင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္ သို႔မဟုတ္ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ေရြးေကာက္ ပြဲဥပေဒကို စတုတၳအႀကိမ္ျပင္ဆင္သည့္ ဥပေဒၾကမ္းတုိ႔ကို  ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္၏ ျပင္ဆင္အတည္ျပဳခ်က္ အတုိင္းထားရွိရန္ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္က သေဘာတူ အတည္ျပဳခဲ့သည္။ 

No comments:

Post a Comment