Monday, March 28, 2016

လူေနမႈအေရြ႕တစ္ခုႏွင့္အတူအဆင့္မီေသာ ၿမိဳ႕ျပသစ္ဆီသို႔
သတင္းေဆာင္းပါး-ရဲေခါင္ၫြန့္၊ ဓာတ္ပုံ-ဖိုးေထာင္၊

 ေဆာက္လုပ္ေရးဝန္ႀကီးဌာန ျမန္မာတစ္ႏိုင္ငံလုံး အတိုင္းအတာျဖင့္ လူဦးေရအမ်ားဆုံးေနထိုင္သည့္ စီးပြားေရးၿမိဳ႕ေတာ္ ရန္ကုန္သည္ ၿမိဳ႕ျပတြင္ေနထိုင္သည့္ လူဦးေရအခ်ဳိးအစား ျမင့္မားသည့္ ေနရာတစ္ခုျဖစ္လာေနသည္။


ျမန္မာႏိုင္ငံ လူဦးေရ၏ ၁ဝ ပုံ ၁ ပုံ ေနထိုင္သည့္ ၿမိဳ႕ေတာ္ရန္ကုန္တြင္ ၿမိဳ႕ျပဖြံ႕ၿဖိဳးမႈ တိုးတက္လာျခင္း၏ ျပယုဂ္အေနျဖင့္ လူဦးေရငါးသန္းေက်ာ္အထိ ရွိလာၿပီျဖစ္သည္။

အလုပ္အကိုင္အခြင့္အလမ္းေပါမ်ားၿပီး ရန္ကုန္တြင္ အေျခခ်လိုသူ အမ်ားအျပားရွိေနေသာေၾကာင့္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္ စားေရး၊ ဝတ္ေရးထက္ ေနေရးသည္ စိန္ေခၚမႈတစ္ရပ္ျဖစ္လာၿပီျဖစ္သည္။

ျပည္သူမ်ား၏ အိမ္ရာလိုအပ္ခ်က္မ်ားကို ျဖည့္ဆည္းေဆာင္ရြက္ေပးရန္ အတြက္ ေဆာက္လုပ္ေရးဝန္ႀကီးဌာန ၿမိဳ႕ျပႏွင့္ အိမ္ရာဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဦးစီးဌာနသည္ အစိုးရေျမေနရာမ်ားေပၚတြင္ တန္ဖိုးနည္းအိမ္ရာ၊ အငွားအိမ္ရာႏွင့္ တန္ဖိုး မွ်တ အိမ္ရာမ်ားကို စီမံကိန္းမ်ားေရးဆြဲ ေဖာ္ထုတ္လ်က္ရွိေနသည္။

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္ တန္ဖိုးနည္းအိမ္ရာအေနျဖင့္ လႈိင္သာယာေရႊလင္ဗန္း တန္ဖိုးနည္းအိမ္ရာ (အနိမ့္ဆုံးေစ်းႏႈန္း သိန္း ၁၁ဝ)၊ ဗိုလ္ဗထူးႏွင့္ ဗိုလ္မင္း ေရာင္ တန္ဖိုးမွ်တအိမ္ရာ (အနိမ့္ဆုံးေစ်းႏႈန္း က်ပ္သိန္း ၂ဝဝ)၊ ေရႊျပည္သာ တန္ဖိုးနည္းအိမ္ရာ (အနိမ့္ဆုံးေစ်းႏႈန္း ၁ဝ၉ သိန္း) တို႔ျဖင့္ ေရာင္းခ်ေပးခဲ့ၿပီး အငွားအိမ္ရာမ်ား ခ်ထားေပးခဲ့ေသာ္လည္း ေနရာလိုအပ္ခ်က္ကမူ ၿမိဳ႕ျပတြင္ ဆက္လက္ရွိေနဦးမည္ျဖစ္သည္။

ၿမိဳ႕ျပတြင္ ေနထိုင္ေသာ ျပည္သူမ်ား လူေနမႈအဆင့္အတန္းျမင့္မားေစရန္ ရည္ရြယ္၍ ေဆာက္လုပ္ေရးဝန္ႀကီးဌာန ၿမိဳ႕ျပႏွင့္အိမ္ရာဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဦးစီးဌာန သည္ ၂ဝ၁၂ ခုႏွစ္ ဧၿပီတြင္ စင္ကာပူၿမိဳ႕ျပဒီဇိုင္းအား နမူနာယူ၍ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ဒဂုံဆိပ္ကမ္းၿမိဳ႕နယ္ရွိ ဧရာဝဏ္ႏွင့္ ရတနာလမ္းမေပၚတြင္ လူေပါင္းတစ္သိန္း ခန္႔ ေနထိုင္ႏိုင္မည့္ အထပ္ျမင့္အိမ္ရာစီမံကိန္းတစ္ခုအား အေကာင္အထည္ ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ခဲ့သည္။

ေဆာက္လုပ္ေရးဝန္ႀကီးဌာန ၿမိဳ႕ျပႏွင့္အိမ္ရာဖြံ႕ၿဖိဳးေရး ဦးစီးဌာန၏ ဒုတိယၫႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ဦးေမာင္ေမာင္လြင္က ''ဒီစီမံကိန္းက ျမန္မာႏိုင္ငံ သားေတြ လူေနမႈ အဆင့္အတန္းျမင့္မားေရးကို ရည္ရြယ္ၿပီး စင္ကာပူၿမိဳ႕ျပ ဒီဇိုင္းပုံစံမ်ဳိး ေဆာင္ရြက္ထားတာပါ။ ကြၽန္ေတာ္တို႔ အထပ္ျမင့္အေဆာက္အအံု စုစုေပါင္း ၄၉ လုံး ေဆာက္လုပ္မွာပါ။ အဲဒီ ၄၉ လုံးကို အုပ္စု ၁၁ စု ခြဲပါတယ္။ အေဆာက္အအံုက ၁၈ ထပ္ အျမင့္ရွိပါမယ္။ အေဆာက္အအံုတစ္ခုမွာ အခန္းေပါင္း ၄ဝဝ ေလာက္ပါမွာဆိုေတာ့ လူ ၂ဝဝဝ ေလာက္အၾကမ္းဖ်င္း ေနႏိုင္ပါတယ္။ တိုက္အလုံးေပါင္း ၄၉ လုံးဆိုေတာ့ လူဦးေရ တစ္သိန္းေက်ာ္ ေလာက္ေနႏိုင္တဲ့ ၿမိဳ႕ျပအေဆာက္အအံုႀကီး ျဖစ္သြားပါလိမ့္မယ္''ဟု လက္ရွိ ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိသည့္ ဧရာဝဏ္ ရတနာအထပ္ျမင့္ စီမံကိန္းႏွင့္ပတ္သက္၍ ေျပာသည္။

ဧရာဝဏ္၊ ရတနာအထပ္ျမင့္စီမံကိန္းသည္ ယခုအခါတြင္ အခန္းေပါင္း ၂၇၆ ခန္း ပါဝင္သည့္ အေဆာက္အအံုႏွင့္ အခန္းေပါင္း ၄ဝဝ ပါဝင္သည့္ အေဆာက္အအံု စုစုေပါင္း ေျခာက္လုံးအား ေဆာက္လုပ္ၿပီးစီးၿပီျဖစ္သည္။

ထို႔ေၾကာင့္ မတ္ ၁၆ ရက္မွစ၍ေလွ်ာက္လႊာမ်ားအား စတင္ေလွ်ာက္ထား ခြင့္ျပဳ၍ ေရာင္းခ်ေပးေနၿပီျဖစ္သည္။ ေရာင္းခ်ေပးသည့္ အခန္းမ်ားသည္ စတုရန္းေပ ၆ဝဝ ရွိသည့္အခန္းမ်ားႏွင့္ စတုရန္းေပ ၁၂ဝဝ ရွိသည့္ အခန္းမ်ား ျဖစ္သည္။

''ၿမိ႕ျပမွာ မ်ားျပားလာတဲ့ လူဦးေရေၾကာင့္ လူေနမႈအဆင့္တစ္ခုကို ျပႏိုင္မယ့္ အထပ္ျမင့္အေဆာက္အအံုအိမ္ရာေတြ သမၼတႀကီးက ၂ဝ၁၂ ခုႏွစ္ စင္ကာပူခရီးစဥ္သြားၿပီးအျပန္မွာ ေဖာ္ထုတ္ခ်င္တယ္။ လူေတြေနေရးကို ေျဖရွင္းေပးမယ့္ အိမ္ရာေတြ ေဖာ္ထုတ္ဖို႔ မ်ားမ်ားေဆာက္ႏိုင္ဖို႔အတြက္ ႏိုင္ငံ ေတာ္ပိုင္ေျမေနရာေတြ ရွာေဖြတယ္။ အခု ဒီေနရာေတြက အရင္တုန္းက ေပ ၄ဝ၊ ေပ ၆ဝ အကြက္ေတြပဲ ေဖာ္ထုတ္ေရာင္းခ်တဲ့ ၿမိဳ႕သစ္စီမံကိန္းပါ။ ဆက္လက္မေရာင္းေတာ့ဘဲ ဧက ၂ဝဝ ေလာက္ရွိတဲ့ ေနရာမွာ အခုလို အထပ္ျမင့္အေဆာက္အအံုေတြ ေဖာ္ထုတ္ေနတာပါ''ဟု ၿမိဳ႕ျပႏွင့္ အိမ္ရာ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဦးစီးဌာန၊ ၿမိဳ႕ျပအေျခခံအဆင့္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဌာနခြဲ ၫႊန္ၾကားေရးမွဴး ေဒၚစန္းစန္းေအးက အိမ္ရာစီမံကိန္း ျဖစ္ေပၚလာပုံကိုေျပာသည္။


ဆက္လက္၍ ေဒၚစန္းစန္းေအးက ''ေပ ၄ဝ၊ ေပ ၆ဝ မွာ အိမ္ေဆာက္ မယ္၊ မိသားစုေနမယ္ဆို ငါးေယာက္ေလာက္ပဲေနႏိုင္မယ္။ အခုလိုအထပ္ျမင့္ ေဆာက္လိုက္ေတာ့ မိသားစုဦးေရအမ်ားႀကီးေနႏိုင္မယ္။ ေနာက္ႏိုင္ငံတကာ မွာက အထပ္ျမင့္ေဆာက္တဲ့ နည္းပညာက တိုးတက္ေနၿပီဆိုေတာ့ ျမန္မာႏိုင္ငံ အေနနဲ႔ အဆင့္ျမင့္နည္းပညာကို ရရွိေအာင္ရည္ရြယ္တာပါ။ ပထမတုန္းက အထပ္ ၃ဝ ေလာက္အထိ ေဆာက္လုပ္ဖို႔ စဥ္းစားခဲ့ေပမယ့္ ေနာက္ဆုံးမွာေတာ့ ၁၈ ထပ္ပဲေဆာက္ဖို႔ ဆုံးျဖတ္ခဲ့တာပါ''ဟု ဆက္လက္ေျပာသည္။

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္ ပုံမွန္ ရွစ္ထပ္၊ ကိုးထပ္မ်ားသာ ေဆာက္လုပ္လ်က္ရွိေသာ္ လည္း ယခုကဲ့သို႔ အထပ္ျမင့္အေဆာက္အအံု ေဆာက္လုပ္ရန္အတြက္ စိတ္ခ်လုံၿခံဳမႈ ရွိေစရန္ စင္ကာပူအစိုးရတာဝန္ယူေဆာက္လုပ္ခဲ့သည့္ HTP အေဆာက္အအံု ပုံစံမ်ဳိးရရွိရန္ စင္ကာပူႏိုင္ငံSurbana ကုမၸဏီသို႔ ဗိသုကာဒီဇိုင္းႏွင့္Structure ဒီဇိုင္းမ်ားအပ္ႏွံကာ ေဆာက္လုပ္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ဧရာဝဏ္၊ ရတနာအထပ္ျမင့္ အိမ္ရာစီမံကိန္း႐ုံးမွ သိရသည္။

ဧရာဝဏ္၊ ရတနာအထပ္ျမင့္စီမံကိန္းအတြက္ ၁၈ ထပ္အျမင့္ရွိသည့္ အေဆာက္အအံုမ်ား ေဆာက္လုပ္ရာတြင္ ငလ်င္ဒဏ္ခံႏိုင္ရန္အတြက္ တြက္ခ်က္ေဆာက္လုပ္ထားျခင္း၊ Precast စနစ္ကိုအသုံးျပဳထားျခင္း၊ အလင္း ေရာင္ႏွင့္ ေလဝင္ေလထြက္ ေကာင္းမြန္ျခင္း၊ အေဆာက္အအံုတစ္ခုလွ်င္ ဓာတ္ေလွကား ေလးစင္းအထိ ထားရွိေပးျခင္း၊ မီးသတ္စနစ္ႏွင့္ အမႈိက္စြန္႔ပစ္ စနစ္မ်ားထားရွိေပးျခင္း၊ ေအာက္ဆုံးထပ္ႏွင့္ ၁ဝ ထပ္တို႔တြင္ အခန္းမ်ား မထားရွိဘဲ စုေဝးေဟာေျပာရန္ႏွင့္ စုရပ္မ်ား ျပဳလုပ္ႏိုင္ရန္Social area အျဖစ္ သတ္မွတ္ေပးထားျခင္းႏွင့္ ကားပါကင္စနစ္မ်ားပါဝင္သည္။

ထို႔ျပင္ စီမံကိန္းဧရိယာအတြင္း စီးပြားေရးအေဆာက္အအံုမ်ား၊ ေဆး႐ုံ၊ စာသင္ေက်ာင္း၊ အားကစားကြင္း၊ ေစ်းဝယ္စင္တာ၊ ပန္းၿခံႏွင့္ Bus Terminal မ်ား ထည့္သြင္းေပးသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ဒုတိယၫႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ဦးေမာင္ေမာင္လြင္က ''ကြၽန္ေတာ္တို႔ ဦးစီးဌာနပိုင္ေျမကို စြန္႔လႊတ္ၿပီး အမ်ားျပည္သူပိုင္ေျမအျဖစ္ လုပ္ေဆာင္မွာပါ။ ေနာက္ကြန္ဒို ဥပေဒအရ စီစဥ္ေပးၿပီး ကြၽန္ေတာ္တို႔ ေဆာင္ရြက္သြားမွာပါ။ အေဆာက္အအံုေတြအားလုံးၿပီးသြားတာနဲ႔ ကြန္ဒိုအေဆာက္အအံုျဖစ္မွာပါ။ ဒါဆိုဝယ္ယူသူေတြအေနနဲ႔ ကြန္ဒိုတိုက္ခန္းကို ပိုင္ဆိုင္ႏိုင္မွာပါ''ဟု ေျပာျပ သည္။

ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ ဦးသိန္းစိန္လက္ထက္ ဇန္နဝါရီ ၂၉ ရက္တြင္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္က စုေပါင္းအေဆာက္အအုံဆိုင္ရာဥပေဒ (ကြန္ဒို ဥပေဒ)ကို ျပ႒ာန္းေပးခဲ့ၿပီး ျဖစ္သည္။

ျပ႒ာန္းလိုက္ေသာ ကြန္ဒိုဥပေဒအရ ကြန္ဒိုနည္းဥပေဒရွိလာပါက ကြန္ဒိုတိုက္ခန္းပိုင္ဆိုင္သူသည္ စာခ်ဳပ္စာတမ္းမွတ္ပုံတင္ၿပီးလွ်င္ တရားဝင္ ပိုင္ဆိုင္မႈရွိ၍ ေရာင္းခ်ျခင္း၊ ေပါင္ႏွံျခင္း၊ ဘဏ္မ်ားတြင္ေပါင္ႏွံျခင္း၊ ႏိုင္ငံျခား သားမ်ားအား တရားဝင္ေရာင္းခ်ျခင္းတို႔ကို ျပဳလုပ္ႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။

ၿမိဳ႕ျပအေျခခံအဆင့္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဌာနခြဲမွ ေဒၚစန္းစန္းေအးက ''ဒီစီမံကိန္း က ၿမိဳ႕လယ္ေကာင္နဲ႔ ကိုးမိုင္အကြာမွာရွိတယ္။ ပုံမွန္လာရင္ နာရီဝက္၊ ၄၅ မိနစ္အတြင္း ေရာက္ႏိုင္တယ္။ လူေနမႈမ်ားျပားလာမႈနဲ႔အတူ ၿမိဳ႕တစ္ခုမွာ လိုအပ္တဲ့ အဂၤါရပ္ေတြအားလုံး ထည့္သြင္းေပးထားတယ္။ ေရလမ္းနဲ႔ပါ သြားလို႔ရေအာင္စီမံခ်က္ထဲမွာ ထည့္ထားတယ္။ ဒီစီမံကိန္းက သီလဝါSEZ နဲ႔ဆိုမေဝးဘူး။ ေနာက္ဒီမွာ ဒဂုံဆိပ္ကမ္းစက္မႈဇုန္၊ ေတာင္ဒဂုံစက္မႈဇုန္ရွိတယ္။ အလုပ္အကိုင္အခြင့္အလမ္းအတြက္လည္း ေကာင္းမြန္တယ္။ ႐ႈခင္းက ၁၈ ထပ္ဆိုေတာ့ ပင္လယ္ေတာင္ျမင္ႏိုင္တယ္။ ေလေကာင္းေလသန္႔လည္းရတယ္''ဟုေျပာသည္။

လက္ရွိ မတ္ ၁၆ ရက္မွစတင္၍ ေလွ်ာက္လႊာမ်ားျဖင့္ ေရာင္းခ်ေပး ေနေသာ ဧရာဝဏ္၊ ရတနာအထပ္ျမင့္စီမံကိန္းတြင္ ေရာင္းခ်မႈပုံစံ သံုးမ်ဳိး ပါဝင္မည္ျဖစ္သည္။


(၁) အခန္းတန္ဖိုးအား တစ္ခါတည္းအၿပီးေပးေခ်မည္ဆိုပါက အခန္း တန္ဖိုး၏ ငါးရာခိုင္ႏႈန္းအား ေလွ်ာ့ေပးသည့္ ပုံစံ။ (၂) လစဥ္ ၂၅ သိန္းႏႈန္းျဖင့္ အခန္းတန္ဖိုး၏ ၅ဝ ရာခိုင္ႏႈန္းျဖစ္သည့္ သိန္း ၃ဝဝ အား CHD ဘဏ္တြင္ တစ္ႏွစ္ေပးသြင္း၍ က်န္ ၅ဝ ရာခိုင္ႏႈန္းအား တစ္လလွ်င္ ငါးသိန္းခန္႔ျဖင့္ ရွစ္ႏွစ္တိတိေပးသြင္းႏိုင္မည့္ ပုံစံ။ (၃) အခန္းတန္ဖိုး၏ ၂ဝ ရာခိုင္ႏႈန္းအား လက္ရွိေပးသြင္းၿပီးပါက တစ္ႏွစ္အတြင္း က်န္သည့္ေငြအား ဆက္လက္ေပးေခ် မည့္ ပုံစံတို႔ျဖင့္ ေပးသြင္းႏိုင္သည္။

ေဒၚစန္းစန္းေအးက ''ေလွ်ာက္လႊာတင္တာနဲ႔ ကိုယ္ႀကိဳက္တဲ့အခန္းကို တစ္ခါတည္းၾကည့္ၿပီး ဝယ္ယူႏိုင္ပါတယ္။ ေလွ်ာက္လႊာတင္ၿပီး ေစာင့္ေနရတာ မဟုတ္ပါဘူး''ဟု ေျပာသည္။

မတ္ ၁၆ ရက္မွစတင္၍ ၁၈ ထပ္အျမင့္ရွိသည့္ ဧရာဝဏ္၊ ရတနာ အေဆာက္အအံုမ်ားအား ေရာင္းခ်ေပးေနရာ မတ္ ၂၇ ရက္အထိ အခန္းေပါင္း ၃၈ဝ ခန္႔ ေရာင္းခ်ၿပီးစီးၿပီျဖစ္ေၾကာင္း၊ ေစ်းႏႈန္းမွာ ေငြက်ပ္ သိန္း ၆ဝဝ၊ သိန္း ၁၂ဝဝ တို႔ျဖစ္ၿပီး ေလွ်ာက္လႊာမ်ားအား ဗိုလ္ေအာင္ေက်ာ္လမ္းရွိ ရန္ကုန္ တိုင္းေဒသႀကီး ၫႊန္ၾကားေရးမွဴး႐ုံး (ၿမိဳ႕ျပႏွင့္အိမ္ရာဦးစီးဌာန)၊ ဒဂုံဆိပ္ကမ္းရွိ ဧရာဝဏ္၊ ရတနာအထပ္ျမင့္ အိမ္ရာစီမံကိန္း(စီမံကိန္းၫႊန္ၾကားေရးမွဴး႐ုံး)၊ ေဆာက္လုပ္ေရးဝန္ႀကီးဌာန ႐ုံးအမွတ္ (၄ဝ) ၿမိဳ႕ျပႏွင့္အိမ္ရာ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဦးစီးဌာန (ေနျပည္ေတာ္)တို႔တြင္လည္း ဝယ္ယူႏိုင္ေၾကာင္း ဧရာဝဏ္၊ ရတနာအထပ္ျမင့္ အိမ္ရာစီမံကိန္းမွ သိရသည္။
ဧရာဝဏ္၊ ရတနာအထပ္ျမင့္အိမ္ရာစီမံကိန္းမွ ေရာင္းခ်ေပးမည့္အခန္းမ်ား ၏ ေစ်းႏႈန္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေဒၚစန္းစန္းေအးက ''ေစ်းႏႈန္းက အလယ္အလတ္ ပါ။ ႏွစ္ရွည္ ေငြေပးေခ်ရမယ့္ စနစ္သုံးထားတယ္။ မိသားစုလိုက္ဝင္ေငြရွိတယ္ ဆိုရင္ေတာ့ အရစ္က်ဝယ္ႏိုင္တာေပါ့။ ၿမိဳ႕ျပအဆင့္အတိုင္း အဆင့္ျမင့္ျမင့္ေနႏိုင္ မွာပါ။ ဒီမွာက အခန္းေတြ အမ်ားႀကီးပဲ။ ပြဲစားမရွိဘူး။ လိုလည္းမလိုဘူး'' ဟုေျပာသည္။

Condominium Project မ်ား မ်ားျပားလာသည္ႏွင့္အမွ် ႏိုင္ငံတကာမွ ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားသည္လည္း ျပည္တြင္းသို႔ ဝင္ေရာက္မႈမ်ားရွိလာ ေနသည္။ စုေပါင္းအေဆာက္အအုံဆိုင္ရာဥပေဒ(Condominium Law) ထြက္ရွိလာၿပီးေနာက္ ကြန္ဒိုတိုက္ခန္းေစ်းႏႈန္းမ်ား တက္လာႏိုင္ၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံ သားမ်ားအေနျဖင့္ အဆင့္အတန္းျပည့္မီစြာ ေနထိုင္လာႏိုင္ေတာ့မည္ျဖစ္သည္။

ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းရွင္အခ်ဳိ႕ကမူ စက္မႈဇုန္မ်ားတည္ရွိၿပီး သီလဝါ အထူးစီးပြားေရးဇုန္ႏွင့္ နီးကပ္လ်က္ရွိသည္ ဒဂုံေတာင္ဆိပ္ကမ္းၿမိဳ႕နယ္တြင္ အိမ္ရာအေျမာက္အျမား ေဖာ္ေဆာင္လ်က္ရွိၿပီး အဆိုပါေနရာမ်ားသည္ ဝယ္လိုအားေကာင္းလာႏိုင္သည္ဟု သုံးသပ္သည္။

No comments:

Post a Comment