Tuesday, March 29, 2016

သႀကၤန္ပိတ္ရက္ ခရီးသြားသူမ်ား ယခုႏွစ္လည္း ခက္ခဲေနဆဲ
သႀကၤန္ကာလပိတ္ရက္မ်ားတြင္ အေဝးေျပးခရီးသြားကားလက္မွတ္မ်ား ယခုႏွစ္တြင္လည္း ယခင္ႏွစ္မ်ား အတုိင္း အခက္အခဲ ျဖစ္ေနဆဲကို ျမင္ေတြ႕ရသည္။ သႀကၤန္ရက္နီးလာသည္ႏွင့္အမွ် အေဝးေျပးယာဥ္မ်ား စီးနင္းရာတြင္ လက္မွတ္ခပိုမိုေပး ဝယ္ရျခင္း၊ ယာဥ္မ်ားေပၚတြင္ ခရီးသည္အဆမတန္တင္ေဆာင္သျဖင့္ က်ပ္က်ပ္တည္းတည္းစီးနင္းရျခင္းမ်ား စတင္ႀကံဳေတြ႕ေနရၿပီျဖစ္သည္။
အေဝးေျပးကားလက္မွတ္ခမ်ား ပိုမိုေတာင္းခံျခင္းႏွင့္ပတ္သက္၍ သက္ဆုိင္ရာယာဥ္လိုင္းအဖဲြ႕အစည္း မ်ားက အေရးယူေဆာင္ရြက္မႈမ်ား ရွိသည္ဆုိေသာ္လည္း ခရီးသြားအမ်ားစုမွာ လက္မွတ္ခမ်ားပိုမိုေပး ဝယ္ရျခင္းမ်ား ရွိေနဆဲျဖစ္သည္။ ကားလက္မွတ္ခ ပိုမိုေပးဝယ္ရပါက အေဝးေျပး ကားဝင္းမ်ားရွိ သက္ဆုိင္ရာအဖဲြ႕အစည္းမ်ားသို႔ ယာဥ္လက္မွတ္၊ ႏုိင္ငံသား စိစစ္ေရးကတ္မ်ား ျပသတုိင္ၾကားႏုိင္ပါသည္။ မွန္ကန္ပါက ပိုမိုေပးခဲ့ေသာေငြေၾကး ပမာဏကို ခ်က္ခ်င္း ျပန္လည္ထုတ္ေပးသည္။

ကားခပိုမိုရယူသည့္ယာဥ္လုိင္းထံမွ ယင္းေငြေၾကးကိုျပန္လည္ေတာင္း ခံၿပီး ေငြပိုေတာင္းသည့္ယာဥ္တစ္စီး ခ်င္း ဒဏ္ေငြ ေငြက်ပ္ ၅ဝဝဝဝ ဒဏ္႐ုိက္ေပးမည္ဟု သိရသည္။

သို႔ေသာ္ မတ္ ၂၅ ရက္က ေအာင္မဂၤလာအေဝးေျပးကားဝင္းရွိ ရန္ကုန္-ေအာင္လံ အေဝးေျပး ခရီးသည္ ကားဂိတ္တစ္ခုတြင္ ဧၿပီ ၁ဝ ရက္ နံနက္ ၇ နာရီခရီးစဥ္အတြက္ ကားလက္မွတ္ခုနစ္ေစာင္ႀကိဳတင္ ဝယ္ယူရာ တြင္ ခရီးသည္တစ္ဦးလွ်င္ ေငြက်ပ္ ၁၁ဝဝဝ ႏႈန္းျဖင့္ ေငြက်ပ္ ၇၇ဝဝဝ က်ပ္ေပးဝယ္ ခ့ဲရေၾကာင္း ခရီးသည္တစ္ဦးကေျပာၾကားသည္။

သို႔ေသာ္ယာဥ္စီးကားချဖတ္ပိုင္း၏ သင့္ေငြေနရာတြင္ လက္မွတ္ခကို ေဖာ္ျပျခင္း မရွိဘဲ (၆း၃ဝ အေရာက္) ဟုသာ ေရးသားထားသည္ကိုေတြ႕ရ သည္။

ရန္ကုန္မွေအာင္လံသို႔ပံုမွန္ရက္တြင္ ကားခ ေငြက်ပ္ ၅၅ဝဝ၊ ေအာင္လံမွ အျပန္ခရီးတြင္ ေငြက်ပ္ ၆ဝဝဝ ေပးရသည္။

ယခင္ႏွစ္သႀကၤန္ပိတ္ရက္ကာလမတုိင္မီျပန္ရာတြင္လည္း ကားခေငြက်ပ္ ၈ဝဝဝ ေပးရသျဖင့္ မီဒီယာတြင္ ယာဥ္ျဖတ္ပိုင္းႏွင့္တကြ သတင္းေပးေဖာ္ျပခဲ့ဖူးသည္ဟု ေအာင္လံၿမိဳ႕နယ္မွ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕လယ္တြင္ လာေရာက္ အလုပ္လုပ္ကိုင္ေန သူတစ္ဦးက ေျပာသည္။

ယခုႏွစ္သႀကၤန္ကာလပိတ္ရက္မတုိင္မီ နယ္ျပန္ကားလက္မွတ္မ်ား ဝယ္ယူရာတြင္ ေငြေၾကးပိုမိုေပး ဝယ္ရျခင္းမရွိေစရန္ သက္ဆုိင္ရာက စီစဥ္ေဆာင္ရြက္ေပးေနခ်ိန္တြင္ အေဝးေျပးကားဂိတ္အခ်ဳိ႕တြင္ လက္မွတ္ခေငြေၾကး ပိုမိုေကာက္ခံ ေနျခင္းႏွင့္အတူ သက္ဆုိင္ရာသို႔ တုိင္ၾကား၍မရရန္ ေငြေၾကးပမာဏ ကားလက္မွတ္တြင္ေဖာ္ျပေပးျခင္း မရွိသည္ကုိ သက္ဆုိင္ရာအဖဲြ႕ အစည္းမ်ားသိရွိႏိုင္ရန္ ဝယ္ယူခဲ့ေသာ လက္မွတ္မိတၱဴမ်ားပါ ပူးတြဲေဖာ္ျပေပးပို႔သည္ဟု ေအာင္လံသို႔ ျပန္မည့္ လုပ္ငန္းခြင္တူ မခိုင္ႀကီး က ေျပာ သည္။

အေဝးေျပးကားလက္မွတ္ခမ်ားပိုမိုေပးရျခင္းနည္းအတူ ရန္ကုန္ဆိပ္ကမ္းမွျမစ္ဝ ကြၽန္းေပၚေဒသသို႔ ေျပးဆြဲ သည့္ ေရယာဥ္မ်ား တြင္လည္း သေဘၤာခေစ်းႏႈန္းမ်ားျမႇင့္တက္လာျခင္း ခရီးသည္မ်ား ပံုမွန္ကာလထက္ မ်ားျပားျခင္းတုိ႔ေၾကာင့္ ေရယာဥ္မ်ားေပၚတြင္ က်ပ္တည္းစြာ လုိက္ပါရသည္ဟု ေမာ္ကြၽန္းေဒသသို႔ျပန္သည့္ ခရီးသည္မ်ားထံမွ သိရသည္။ ယခုႏွစ္ မတ္လအတြင္းၿပိဳင္ဆုိင္ေျပးဆြဲမႈရွိသည့္အတြက္ ရန္ကုန္-ေမာ္ကြၽန္း ကားခမ်ားမွာ ေငြက်ပ္ ၃ဝဝဝ၊ ၃၅ဝဝ မွ ေငြက်ပ္ ၂၅ဝဝ သို႔ ေစ်းက်လာသည္။ သို႔ေသာ္ယခင္ႏွစ္သႀကၤန္ ရက္မတုိင္မီ ကားခမ်ား ေငြက်ပ္ ၄ဝဝဝ ဝန္းက်င္ျမင့္တက္လာသည္။ ရန္ကုန္-ေမာ္ကြၽန္းေရယာဥ္ခ မွာ ေငြက်ပ္ ၁၅ဝဝ၊ ၂ဝဝဝ ႏႈန္းရွိခ့ဲရာမွ ၂ဝ၁၅ သႀကၤန္မတုိင္မီရက္ပိုင္းတြင္ ေငြက်ပ္ ၃ဝဝဝ၊ ၃၅ဝဝ ႏႈန္း သို႔ ျမင့္တက္လာခဲ့သည္။

သႀကၤန္မတုိင္မီ ခရီးသြားနယ္ျပန္မ်ားျပားမႈကိုအေၾကာင္းျပဳ၍ အေဝးေျပးသယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရးလုပ္ငန္း လုပ္ကိုင္သူမ်ား အေနျဖင့္ စီးပြားေရးအက်ဳိးအျမတ္ရယူမႈမ်ားျပားေနဆဲျဖစ္သည္။ ဝိသမစီးပြားေရးဆန္စြာ လုပ္ေဆာင္ေနေသာ ခရီးသည္ သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို ထိေရာက္စြာအေရးယူႏုိင္ေရးအတြက္ သက္ဆုိင္ရာက ႀကီးၾကပ္ကြပ္ကဲစီမံေပးရန္ အမ်ားျပည္သူ တုိ႔ေမွ်ာ္လင့္ေနၾကသည္။ လုပ္႐ိုးလုပ္စဥ္ ထုတ္ျပန္ေၾကညာသည့္သေဘာထက္ ခရီးသည္မ်ား စိတ္ခ်မ္းေျမ့ေရး လက္ေတြ႕ေဆာင္ရြက္ေပးမႈကို သႀကၤန္ပိတ္ရက္မတုိင္မီ နယ္ျပန္သည့္ခရီးသြား မ်ားက ေမွ်ာ္လင့္ေနၾကသည္။

ခင္ဆုိင္

No comments:

Post a Comment