Tuesday, November 24, 2015

ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးမႈ ပူးတြဲေကာ္မတီ (UPDJC) စံုညီအစည္းေဝးတြင္ ႏိုင္ငံေရးပါတီအစုအဖြဲ႕မွ ေရြးခ်ယ္ ရန္က်န္ရိွေနေသးသည့္ ဒုတိယဥကၠ႒အတြင္းေရးမွဴး တို႔အားေရြးခ်ယ္

ရန္ကုန္ ၊ ႏို၀င္ဘာ ၂၄

သတင္း..ရဲေခါင္ညြန္႔၊ ျမတ္သႏၱာေမာင္ ဓါတ္ပံု..ဖိုးေထာင္

ျပည္ေထာင္စုသမၼတ ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရ၊ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ ႏိုင္ငံေရး ပါတီမ်ားပါ၀င္သည့္ ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဆြးေႏြးမႈ ပူးတြဲေကာ္မတီ (UPDJC) စံုညီအစည္းေဝးတြင္ ႏိုင္ငံေရးပါတီ အစုအဖြဲ႕မွေရြးခ်ယ္ ရန္က်န္ရိွေနေသးသည့္ UPDJC ဒုတိယဥကၠ႒အျဖစ္ ဦးသုေဝ (ဒီမုိကရက္တစ္ပါတီ-ျမန္မာ) ႏွင့္ အတြင္းေရးမွဴးအျဖစ္ စိုင္းေက်ာ္ညႊန္႔ (ရွမ္းတိုင္းရင္းသားမ်ား ဒီမုိကေရစီ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္) တို႔ကို ေရြးခ်ယ္ခဲ့ၾကသည္။


ျပည္ေထာင္စ ုၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးမႈ ပူးတြဲေကာ္မတီ (UPDJC) စံုညီအစည္းေဝးကို ယေန႔နံနက္  ၉ နာရီမွ စတင္၍ ျမန္မာႏုိင္ငံ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးလုပ္ငန္းဗဟိုဌာန (MPC) တြင္ က်င္းပခဲ့ ျခင္း ျဖစ္သည္။

အစည္းအေ၀းတြင္ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးဦးေအာင္မင္းႏွင့္တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕အစည္းမ်ား ကိုယ္စား ကရင္အမ်ိဳးသား အစည္းအ႐ုံး အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴး(KNU) ပဒိုေစာကြယ္ထူးဝင္းတို႔က ႏႈတ္ခြန္းဆက္ ေျပာၾကားခဲ့ၾကသည္။

ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးဦးေအာင္မင္းက ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးမႈပူးတြဲေကာ္မတီ (UPDJC) တြင္ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားပါ၀င္ႏိုင္ရန္အတြက္ၿပီးခဲ့သည့္ ႏိုဝင္ ဘာ (၂၁) ရက္က ႏိုင္ငံေရးပါတီ (၉၁) ပါတီ၏ ကိုယ္စားလွယ္အျဖစ္ ကိုယ္စားလွယ္(၁၆) ဦးကုိေရြးခ်ယ္ ႏိုင္ခဲ့ေၾကာင္း၊ ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ား၏ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားကို မေရြးႏုိင္ခဲ့ပါက ႏိုင္ငံေရးမူေဘာင္ ေရးဆြဲေရးႏွင့္ ႏုိင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲမ်ား အခ်ိန္မီစတင္ႏုိင္ေရး အတြက္ ေႏွာင့္ေႏွးႏိုင္ၿပီး  NCA စာခ်ဳပ္ကိုခ်ိဳးေဖာက္ သကဲ့သုိ႔ျဖစ္သြားႏိုင္ ေၾကာင္း၊

မိမိတို႔အေနျဖင့္ စုေပါင္းမူေဘာင္ေရးဆြဲႏုိင္ရန္ႏွင့္ ႏုိင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲမ်ားစတင္ႏုိင္ရန္ လုပ္ေဆာင္ စရာမ်ား ရိွေနေသးေၾကာင္း၊  ႏုိင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲမ်ား စတင္ႏိုင္ရန္ ယေန႔မွစတင္ေရတြက္ ပါကဇန္နဝါရီ (၁၄)ရက္ေန႔အထိ ရက္ေပါင္း(၅၀)ခန္႔သာ က်န္ရိွေၾကာင္း၊ ထို႔ေၾကာင့္သတ္မွတ္ထားသည့္ လုပ္ငန္းစဥ္ မ်ားအခ်ိန္မီၿပီးစီးေစရန္ မိမိတို႔အားလံုး ပိုမိုအားစိုက္ရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ မိမိတို႔ ေဆာင္ရြက္ေနသည့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး လုပ္ငန္းစဥ္သည္အခက္အခဲမ်ားႏွင့္  အခ်ိန္ကန္႔သတ္ခ်က္မ်ားရိွေနသည့္အတြက္ အားနည္းမႈႏွင့္ မျပည့္စံုမႈမ်ား ရိွႏုိင္၍ နားလည္မႈမ်ားျဖင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေစလုိေၾကာင္း၊ 

မိမိတို႔အေနျဖင့္ မည့္သည့္အရာကိုမွ် ပိတ္ပင္ထားျခင္းမရိွသကဲ့သုိ႔ NCA တြင္ပါ၀င္သည့္ NCA Timeline အားမေဖာက္ဖ်က္ဘဲ အမ်ားစု လက္ခံႏိုင္ၿပီး ေရွ႕ဆက္သြားႏိုင္သည့္ အေျခအေနမ်ိဳးကို ဝိုင္းဝန္းေဆာင္ရြက္ရန္ လိုေၾကာင္း၊ ေနာင္လာမည့္အစိုးရအဆင္ေျပေစရန္အတြက္ ႏိုင္ငံေရးမူေဘာင္အား ေျပာင္းလြယ္ ျပင္လြယ္ ျဖစ္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ေစလိုေၾကာင္း၊ NCA သည္ အလြယ္တကူ ရရွိခဲ့ျခင္း မဟုတ္ပါေၾကာင္း၊ မိမိတို႔ႏုိင္ငံ၏ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္ အားလံုးစုေပါင္း၍ နားလည္ မႈမ်ားျဖင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္ အားဘံုပိုင္အျဖစ္ သေဘာထား လုပ္ကိုင္ခဲ့ၾကျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားသည္။

ဆက္လက္၍ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားကိုယ္စား ကရင္အမ်ိဳးသားအစည္းအ႐ုံး အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴး  ပဒိုေစာကြယ္ထူးဝင္းက မိမိတို႔သည္ NCA ၏ တာ၀န္တစ္ရပ္ျဖစ္သည့္အပစ္အခတ္ ရပ္စဲေရးကိုခုိင္မာေအာင္ ျပဳလုပ္ရမည္ျဖစ္ၿပီး တစ္ခ်ိန္တည္းမွာပင္ ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲမ်ား ျဖစ္ေပၚလာေအာင္ လုပ္ေဆာင္ရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ UPDJC တြင္ပါ၀င္ရမည့္အစုအဖြဲ႔မ်ားတြင္ ႏို္င္ငံေရးပါတီအစုအဖြဲ႕မ်ားသည္ မပါျဖစ္ပါရမည္ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ မိမိတို႔လက္နက္ကိုင္ တုိုင္းရင္းသားမ်ားအေနျဖင့္ ႏိုင္ငံေရးျပသနာမ်ားကို ႏို္င္ငံေရးအရေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးျခင္းျဖင့္သာအေျဖရွာရၾကမည္ဟုလက္ခံယံုၾကည္ထားေၾကာင္း၊ယခုအခါတြင္UPDJC ဟုေခၚသည့္ ျပည္ေထာင္စုျငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးမႈ ပူးတြဲေကာ္မတီ၏ဖြဲ႕စည္းပံု၊ လုပ္ငန္းတာ၀န္ႏွင့္ လုပ္ငန္းလမ္းညႊန္မ်ားလည္းအတည္ျပဳႏိုင္ခဲ့ၿပီျဖစ္ေၾကာင္း၊ UPDJC ၏အဓိ ကတာ၀န္သည္ ႏိုင္ငံေရးျပသနာမ်ားအားႏိုင္ငံေရးနည္းျဖင့္ေျဖရွင္းႏိုင္ရန္ႏွင့္ ႏိုင္ငံေရးေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးမႈ ျဖစ္ေပၚလာႏိုင္ရန္ အတြက္ျဖစ္ေၾကာင္း၊

UPDJC သည္ အစုအဖြဲ႕ သံုးဖြဲ႔ပါ၀င္ေသာ္လည္း တစ္သင္းတစ္ဖြဲ႕တည္း ျဖစ္သည္ ဆိုေသာစိတ္ဓါတ္မ်ိဳးကို ႏွလံုးသြင္းရမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊  UPDJC၏ တာ၀န္တစ္ရပ္သည္ ရက္ေပါင္း (၆၀) အတြင္း ႏိုင္ငံေရး ေဆြးေႏြးပြဲတစ္ရပ္လံုးကို စနစ္တက်ျဖင့္ ထိန္းေက်ာင္းသြားႏိုင္မည့္ ႏိုင္ငံေရးမူေဘာင္ တစ္ရပ္ကို ေရးဆြဲရမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲမ်ားမွတစ္ဆင့္ မိမိတို႔ ႏုိင္ငံႏွင့္ သင့္ေတာ္သည့္ ဒီမိုကရက္တစ္ ဖက္ဒရယ္ ျပည္ေထာင္စုကို တည္ေဆာက္ႏိုင္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားသည္။

ယေန႔ျပဳလုပ္သည့္အစည္းအေ၀းတြင္ ေရြးခ်ယ္ေပးရန္ က်န္ရွိသည့္ ႏိုင္ငံေရးပါတီအစုအဖြဲ႕မွ UPDJC အတြက္ ဒုတိယဥကၠဌႏွင့္ အတြင္းေရးမွဴး တစ္ဦးတို႔အားေရြးခ်ယ္ျခင္း၊ ျပည္ေထာင္စု ျငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးမႈ ပူးတြဲေကာ္မတီ (UPDJC) ၏ လုပ္ငန္းလမ္းညႊန္ကိုရွင္းလင္း၊ သံုးသပ္၊ ျဖည့္စြက္ျခင္း၊ UPDJC ၏ အစုအဖြဲ႕တစ္ခုစီမွ အက်ိဳးေဆာင္တစ္ဦးစီႏွင့္အရံ အက်ိဳးေဆာင္ တစ္ဦးစီတို႔၏ အမည္စာရင္းမ်ားကို အတည္ျပဳျခင္း၊ UPDJC အစည္းအေ၀းသို႔ အႀကံေပးမ်ားအျဖစ္အစုအဖြဲ႕တစ္ခုစီမွ တက္ေရာက္ခြင့္ရရွိသူ အေရအတြက္ကို သတ္မွတ္အတည္ျပဳျခင္းႏွင့္ ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးမႈဆုိင္ရာ မူေဘာင္မူၾကမ္းေရးဆြဲေရး ေကာ္မတီအတြက္ အစုအဖြဲ႕ တစ္ခုစီမွ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားေရြးခ်ယ္ အတည္ျပဳျခင္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ခဲ့ၾကသည္။

ညေနပိုင္းတြင္ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔အစည္းမ်ားကိုယ္စား ပအို၀္းအမ်ိဳးသား လြတ္ေျမာက္ေရး အဖြဲ႕ခ်ဳပ္မွ ဦးခြန္ျမင့္ထြန္း၊ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ား ကိုယ္စား ဒီမိုကရက္တစ္ပါတီ-ျမန္မာမွ ဦးသုေ၀ႏွင့္ အစိုးရ ကိုယ္စား ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ဦးေအာင္မင္းတို႔က နိဂံုးခ်ဳပ္ ေျပာၾကားခဲ့ၾကသည္။

အစည္းအေ၀းအၿပီးညေန ၅ နာရီတြင္ ယေန႔ျပဳလုပ္သည့္ UPDJC အစည္းအေ၀းႏွင့္ပတ္သက္၍ သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲ ျပဳလုပ္ခဲ့ရာ ျပည္တြင္း ျပည္ပမီဒီယာမ်ား၏ ေမးျမန္းမႈမ်ားကုိ ဦးခြန္ျမင့္ထြန္း (PNLO)၊ ဦးလွေမာင္ေရႊ (MPC)၊ ဦးသုေ၀(NDF) ႏွင့္   ဦးစိုင္းေက်ာ္ညႊန္႔ (SNLD) တို႔ကျပန္လည္ ေျဖၾကားခဲ့သည္။

ယေန႔ျပဳလုပ္သည္ အစည္းအေဝးသည္ UPDJC ၏ ဒုတိယအႀကိမ္ အစည္းအေဝးျဖစ္ၿပီးပထမအႀကိမ္ UPDJC အစည္းအေဝးကို ေအာက္တိုဘာ ၁၆ ရက္က ေနျပည္ေတာ္၌ ႏုိင္ငံေတာ္အစိုးရအစုအဖြဲ႕ႏွင့္ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္အစုအဖြဲ႕တို႔ ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးခဲ့ၾကသည္။ ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးမႈ ပူးတြဲေကာ္မတီ (UPDJC)အားအစိုးရဘက္မွ(၁၆) ဦး၊ (NCA) လက္မွတ္ေရးထိုးထားသည့္ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားမွ (၁၆)ဦး ႏွင့္ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားမွ (၁၆)ဦးတို႔ျဖင့္ ပါ၀င္ဖြဲ႔စည္းထားျခင္း ျဖစ္သည္။


ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးမႈ ပူးတြဲေကာ္မတီ (UPDJC)၏အဓိကဦးစားေပးလုပ္ေဆာင္ရမည့္ ကိစၥမ်ားမွာ ႏိုင္ငံေရးမူေဘာင္ေရးဆြဲေရးေကာ္မတီအားဖြဲ႕စည္းရန္၊ NCA စာခ်ဳပ္ပါ အခ်ိန္သတ္မွတ္ခ်က္အရ လက္မွတ္ေရးထိုးထားၿပီး ေနာက္ပိုင္းရက္ေပါင္း (၆၀) မတိုင္မီမူေဘာင္ေဆြးေႏြးပြဲမ်ား တရား၀င္ စတင္ႏိုင္ရန္အတြက္ လိုအပ္သည့္ ညွိႏႈိင္းမႈမ်ား ျပဳလုပ္သြားရန္၊ ရက္ေပါင္း (၉၀) ျပည့္မည့္ ဇန္န၀ါရီ (၁၄) ရက္မတိုင္မီ ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲမ်ားစတင္ႏိုင္ေရး ေဆာင္ရြက္ရန္ တို႔ျဖစ္ေၾကာင္းသိရသည္။ 

No comments:

Post a Comment